ZNAJDŹ LEKARZA

poniedziałek, 24 lutego 2020 Wersja beta
Zobacz:

Klinika

Zdjęcia wewnątrzustne

Zdjęcia wewnątrzustne powstają, gdy podczas ekspozycji detektor promieniowania znajduje się w jamie ustnej pacjenta. Zasada ta obowiązuje zarówno dla radiogramów otrzymanych przy użyciu konwencjonalnego filmu, jak i dla cyfrowej rejestracji zdjęcia rentgenowskiego.     Wśród zdjęć wewnątrzustnych wyróżnia się: • zdjęcia zębowe: – wykonywane techniką izometrii Cieszyńskiego, – techniką kąta prostego • zdjęcia zgryzowe – szczęki […]

Czytaj więcej

Włókniak prawdziwy błony śluzowej jamy ustnej – opis przypadku

Streszczenie: W artykule przedstawiono opis przypadku włókniaka błony śluzowej jamy ustnej, lokalizującego się nietypowo na podniebieniu twardym i wykazującego dość szybki wzrost. Nie stwierdzono jego uchwytnej przyczyny, którą najczęściej w tak opisywanych zmianach jest przewlekły czynnik drażniący. Zmianę usunięto w sposób typowy, a przebieg gojenia nie był powikłany. Włókniaki błony śluzowej jamy ustnej to dość […]

Czytaj więcej

Choroby układu oddechowego a choroby zębów i przyzębia

Choroby zębów i przyzębia mają złożoną etiologię i przewlekły charakter. W świetle współczesnych badań coraz częściej podkreśla się rolę chorób zębów i przyzębia jako czynników ryzyka wystąpienia chorób płuc zarówno o ostrym (zapalenie płuc), jak i przewlekłym charakterze (przewlekła obturacyjna choroba płuc). W artykule przedstawiono również wpływ przewlekłego leczenia przeciwastmatycznego na wystąpienie i zaostrzenie chorób […]

Czytaj więcej

Ogromny polip choanalny – opis przypadku

Polip choanalny to zmiana wywodząca się z zatoki szczękowej i rozrastająca się do przewodu nosowego i dalej przez nozdrza tylne przechodząca do nosogardła. Ze względu na swój łagodny charakter nawet przy dość dużych rozmiarach nie powoduje niszczenia okolicznych tkanek, w szczególności tkanki łącznej i kości. Prezentujemy przypadek 20-letniej pacjentki z olbrzymim polipem choanalnym sięgającym do […]

Czytaj więcej

Stały aparat ortodontyczny a nieprzyjemny zapach z ust – obserwacja przez rok od początku leczenia

W leczeniu wad zgryzu pierwszym wyborem jest stały aparat ortodontyczny. Choć jednym z celów leczenia ortodontycznego jest poprawa zdrowia przyzębia, ono samo może skutkować zwiększoną skłonnością do krwawień z dziąseł, recesji dziąsłowych i retencji płytki nazębnej [2]. Ponieważ chropowatość powierzchni i wysokie wartości swobodnej energii powierzchniowej wykazują korelację dodatnią z akumulacją i dojrzewaniem płytki [3], obecność […]

Czytaj więcej

Skuteczna endodoncja w praktyce – od podstaw do szczegółów

Tekst jest pierwszym z cyklu artykułów poświęconych zagadnieniom związanym z endodoncją. Ma na celu w przystępny sposób przybliżyć początkującym trudności związane z poprawnym leczeniem kanałowym, a w przepadku bardziej doświadczonych lekarzy – usystematyzować wiedzę. Opisano bieżące standardy leczenia, pokrótce przedstawiono postępowanie krok po kroku. Wykorzystano dokumentację własną autora. Zabiegi leczenia kanałowego są rutynowo przeprowadzane w […]

Czytaj więcej

Leczenie stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym

Autorka zwraca uwagę na problem leczenia stomatologicznego pacjentów specjalnej troski. Leczenie próchnicy zębów i innych chorób narządu żucia u tych chorych możliwe jest jedynie w znieczuleniu ogólnym. Celem doniesienia jest przedstawienie niektórych problemów z tym związanych.   Spośród pacjentów odwiedzających gabinety stomatologiczne można wyodrębnić grupę osób, u których leczenie wiąże się z zastosowaniem znieczulenia ogólnego. […]

Czytaj więcej

Leczenie wielospecjalistyczne pacjenta po urazie przyśrodkowych siekaczy górnych – opis przypadku

Autorzy przedstawili w pacy problem właściwego planowania i złożonego, kilkuetapowego leczenia wielospecjalistycznego na podstawie opisu przypadku pacjenta. Ze względu na przebyty uraz górnych siekaczy przyśrodkowych i współistniejącą wadę zgryzu wymagał on leczenia ortodontycznego, chirurgicznego i protetycznego. Wszystkie etapy leczenia zostały zrealizowane zgodnie z założonym planem. Uzyskany końcowy efekt był zadowalający pod względem funkcjonalnym i estetycznym, […]

Czytaj więcej

Nasi klienci