ZNAJDŹ LEKARZA

wtorek, 12 Listopad 2019 Wersja beta
Zobacz:

Klinika

Laser diodowy półprzewodnikowy o niebieskiej fali – zastosowanie w chirurgii tkanek miękkich i periodontologii

Laser znalazł szerokie zastosowanie w leczeniu chirurgicznym tkanek miękkich w jamie ustnej. Tkanki te mają tendencję do krwawienia, a laser zdolność cięcia z zachowaniem całkowitej hemostazy. Spośród laserów najczęściej stosowane są lasery CO2 oraz diodowe. Wiązka lasera CO2 jest silnie absorbowana przez wodę, a tym samym jest w stanie efektywnie naciąć tkanki miękkie. Z kolei […]

Czytaj więcej

Estetyczna rehabilitacja uśmiechu za pomocą całkowitych i częściowych licówek porcelanowych typu no-prep

Współcześnie spełnienie wymagań estetycznych ma istotne znaczenie dla dużej części społeczeństwa. Profesjonaliści mają duży wybór wśród dostępnych materiałów do odbudów estetycznych, od żywic kompozytowych po ceramikę. Przez dłuższy czas żywice kompozytowe były materiałem z wyboru dla procedur stomatologii estetycznej i zachowawczej. Jednak niska trwałość tego materiału prowadzi do powstawania przebarwień, dających niezadowalający wynik estetyczny. Ponadto […]

Czytaj więcej

Zastosowanie lasera diodowego…

…o długości fali 980 nm w procedurze wybielania zębów oraz eliminacji  nadwrażliwości zębiny Często widywany w mediach wizerunek osoby odsłaniającej w uśmiechu piękne białe zęby stał się wizytówką człowieka sukcesu i przyczynił się do coraz większego zainteresowania nowoczesnymi metodami wybielania zębów. Dostępność na rynku różnorodnych środków wybielających i wielość sposobów ich stosowania stwarzają możliwość dokonania […]

Czytaj więcej

Agresywne zapalenie przyzębia – etiologia, diagnostyka radiologiczna

Periodontopatie według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dzielimy na zapalenie dziąseł (gingivitis) oraz zapalenie przyzębia (periodontitis). Podział ten oparty jest na obecności albo braku niszczenia tkanki kostnej. W przypadku rentgenodiagnostyki podział ten ma kluczowe znaczenie, ponieważ zmiany o charakterze gingivitis nie są uchwytne radiologicznie z racji braku zmian w strukturze kostnej [1].

Czytaj więcej

Powtórne leczenie endodontyczne – strategia kliniczna

Współczesna endodoncja dysponuje coraz szerszym wachlarzem możliwości klinicznych służących do rozwiązywania trudnych problemów terapeutycznych związanych z chorobami endodontium. Jednak mimo to nadal obserwowane wyniki leczenia bywają niezadowalające. Przekrojowe badania epidemiologiczne ujawniają, że ponad 30% zębów leczonych endodontycznie wykazuje obecność zmian okołowierzchołkowych lub zespołu zmian określanych jako post-treatment disease [1, 2].

Czytaj więcej

Zapalenie przyzębia związane z deficytem plazminogenu. Opis przypadku

Niedobór plazminogenu to rzadkie schorzenie genetyczne o dziedziczeniu autosomalnym recesywnym, do którego objawów należą agresywne zapalenie przyzębia i przerost dziąseł. Opisane dotychczas metody leczenia zapalenia przyzębia związanego z niedoborem plazminogenu odnosiły tylko ograniczone sukcesy terapeutyczne. Publikujemy pierwsze doniesienie opisujące udane podejście terapeutyczne, obejmujące niechirurgiczne leczenie przyzębia (skaling nad- i poddziąsłowy) w połączeniu ze wspomagającą antybiotykoterapią systemową i ścisłym reżimem profilaktyki periodontologicznej, z blisko 4-letnim okresem obserwacji

Czytaj więcej

Niechirurgiczne leczenie endodontyczne zespołu endo-perio. Opis przypadku

Wzajemna zależność między schorzeniami endodontycznymi i chorobami przyzębia przez wiele lat była przedmiotem domysłów, nieporozumień i kontrowersji. Miazga zęba i ozębna są ze sobą ściśle powiązane, są bowiem tkankami pochodzenia ektomezenchymalnego, a drogi komunikacji pomiędzy tymi strukturami często determinują przebieg procesów chorobowych rozwijających się w ich obrębie [1]. Miazga może ulec martwicy z wielu przyczyn, takich jak: głęboka próchnica, zabiegi odtwórcze i stosowane przy nich materiały, podrażnienia chemiczne lub termiczne rozdrażnienie, urazy i choroby przyzębia [2]. Gdy obecna jest martwica miazgi, produkowane tam mediatory zapalne mogą przedostawać się na zewnątrz poprzez wspomniane połączenia i inicjować lub promować odpowiedź zapalną ozębnej, powodując destrukcję włókien tkanki łącznej przyzębia, resorpcję cementu korzeniowego i przylegającej kości zębodołu.  

Czytaj więcej

Harmonia dziąseł a estetyczna odbudowa zębów przednich

Przyjmuje się, że wartość estetyczna stałej odbudowy protetycznej może zostać zaburzona przez wiele czynników, w tym zmienioną architekturę dziąseł, morfologię zębów, strukturę i kliniczne wymiary korony. Dlatego też podczas odbudowy przednich zębów przywiązuje się jednakową uwagę do estetyki dziąseł i zębów [1]. Praktycy są zgodni, że gdy zachodzi potrzeba zastosowania protezy stałej w odcinku przednim, […]

Czytaj więcej

Nasi klienci