ZNAJDŹ LEKARZA

poniedziałek, 16 Wrzesień 2019 Wersja beta
Zobacz:

Klinika

Kontaminacja bakteryjna szczoteczek do zębów u pacjentów ze stałym wielozamkowym aparatem ortodontycznym

Na skutek wzrostu świadomości zdrowotnej i wymagań, by estetyka uzębienia łączyła się z jego idealną funkcją, rośnie w ostatnich latach całkowita liczba pacjentów poddawanych leczeniu ortodontycznemu. Zgodnie z współczesnymi wytycznymi systemów opieki zdrowotnej ponad jedna trzecia nastolatków wymaga takiego leczenia [1], a w większości przypadków jest ono prowadzone z zastosowaniem aparatów stałych wielozamkowych (MB). Jednakże stosowanie […]

Czytaj więcej

Definicja, etiologia, zapobieganie i leczenie periimplantitis – praca przeglądowa

Implanty zębowe są sprawdzoną metodą leczenia stomatologicznego, mającą na celu zastąpienie brakujących zębów w różnych sytuacjach klinicznych. Podano, że odsetek skuteczności zabiegu implantacji po 16 latach wynosi 82,9% [1]. Pod warunkiem starannego rozpatrzenia wskazań, obecności anatomicznych i ogólnoustrojowych czynników ograniczających wszczepianie implantów wydaje się przedstawiać bezpieczną opcję leczenia. Niemniej jednak w ostatnich dekadach pojawiało się […]

Czytaj więcej

Techniki nowoczesnej stomatologii. Współczesna koncepcja estetyki i okluzji z wykorzystaniem materiału złożonego Enamel plus HRi Function

Odbudowa utraconej okluzji za pomocą technik zachowawczych przy wykorzystaniu materiału złożonego jest nowym kierunkiem w rozwoju współczesnej stomatologii. Kompozyty to materiały syntetyczne, podlegające stałej ewolucji, w których produkcji wykorzystuje się zaawansowane technologie. Ich zastosowanie w stomatologii odtwórczej umożliwia osiągnięcie znacznie więcej niż tylko estetyki wykonywanych uzupełnień. Powszechnie wiadomo, że istnieją ogromne różnice w przenoszeniu sił […]

Czytaj więcej

Rola badań rentgenowskich w leczeniu endodontycznym

Rentgenodiagnostyka stomatologiczna jest nieodłącznym elementem leczenia endodontycznego. Według najnowszych standardów nie ma możliwości przeprowadzenia prawidłowego leczenia endodontycznego bez wykonywania badań rentgenowskich na jego poszczególnych etapach. W endodoncji rutynowo robi się zdjęcia wewnątrzustne zębowe. Ponadto w celach przeglądowych wskazane są zdjęcia zewnątrzustne pantomograficzne, natomiast w przypadkach bardziej skomplikowanych, gdy zdjęcia dwuwymiarowe nie są wystarczające, klinicyści kierują […]

Czytaj więcej

Walidacja kliniczna symulacji szczotkowania zębów za pomocą robota – porównanie skuteczności usuwania płytki nazębnej

Usuwanie płytki nazębnej poprzez ręczne albo mechaniczne szczotkowanie zębów jest wciąż najskuteczniejszą metodą profilaktyki zapalenia dziąseł oraz powstrzymania progresji próchnicy zębów [1]. Ten kamień węgielny higieny jamy ustnej wspierany jest miejscowym stosowaniem różnych preparatów z fluorem, a w razie potrzeby – z dodatkiem środków bakteriobójczych.  Aby zmotywować konsumentów do zachowań sprzyjających higienie jamy ustnej i […]

Czytaj więcej

Techniki nowoczesnej stomatologii umożliwiające poprawę kosmetyki, kształtu i ustawienia zębów. Most kompozytowy wzmocniony włóknem szklanym

Publikowany artykuł przedstawia kliniczne aspekty wykonania mostu kompozytowego podpartego włóknem szklanym. Filary mostu kompozytowego wykonanego w tej technice są połączone z przęsłem za pomocą wkładów koronowych [1]. W prezentowanym przypadku klinicznym miejsce pod wkład i nakład kompozytowy stanowiący połączenie mostu z zębami filarowymi wypreparowano w myśl zasady minimalnej preparacji [2-5]. Do wykonania mostu użyto kompozytu […]

Czytaj więcej

Reinkluzja zęba trzonowego mlecznego w szczęce – opis przypadku

Reinkluzja jest procesem, który następuje wskutek zaburzeń biologicznego wyrzynania się zębów. W trakcie stopniowego odsuwania się zęba od płaszczyzny zgryzu dochodzi do jego powolnego zagłębiania się w dziąśle i kości wyrostka zębodołowego. Infraokluzja dotyczy zębów całkowicie lub częściowo wyrzniętych i w przypadku braku prawidłowego rozpoznania i niepodjęcia leczenia doprowadza do całkowitego przykrycia korony zęba przez […]

Czytaj więcej

Anatomia rentgenowska zdjęć wewnątrzustnych

Anatomia rentgenowska zdjęć wewnątrzustnych szczęki i żuchwy jest złożona, dlatego też obowiązkiem lekarza praktyka jest jej perfekcyjna znajomość. Stomatolog powinien wiedzieć, które struktury anatomiczne są przepuszczalne dla promieniowania, a które nieprzepuszczalne. Znajomość prawidłowej anatomii rentgenowskiej jest ważna podczas diagnostyki różnicowej ze zmianami patologicznymi. Najlepszym sposobem na zobrazowanie prawidłowej anatomii rentgenowskiej jest przedstawienie szeregu przykładów, dlatego […]

Czytaj więcej

Nasi klienci