ZNAJDŹ LEKARZA

sobota, 18 stycznia 2020 Wersja beta
Zobacz:

Klinika

Wpływ systemów CAD/CAM na precyzję wykonania odbudów pełnoceramicznych

Z chwilą wzrostu wymagań estetycznych przeprowadzono wiele badań nad tlenkiem cyrkonu, będącym obecnie najbardziej reprezentatywnym materiałem do wykonywania odbudów pełnoceramicznych i cechującaym się zarówno dobrą estetyką, jak i dużą wytrzymałością, porównywalną z wytrzymałością koron metalowo-ceramicznych [1-8]. Polikrystaliczny tlenek cyrkonu stabilizowany tlenkiem itru dostarczany jest w postaci bloczków, by zachować maksymalną wytrzymałość [6, 7]. Wcześniejsze metody kształtowania […]

Czytaj więcej

Diagnostyka radiologiczna wady rozszczepowej twarzoczaszki

Wada rozszczepowa części twarzowej czaszki jest drugą po wadach serca najczęściej występującą wadą wrodzoną u dzieci i najczęstszą wśród wad rozwojowych czaszki [1, 2]. Stanowi około 17% wad rozwojowych diagnozowanych u dzieci na oddziałach noworodkowych [1]. Zwykle spotykane są rozszczepy: wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia, jednak mogą występować także rozszczepy złożone obejmujące nos, powieki, kość […]

Czytaj więcej

Wrodzony niedorozwój szkliwa – rehabilitacja protetyczna i omówienie wyników leczenia po pierwszym roku

Wrodzony niedorozwój szkliwa (amelogenesis imperfecta, AI) opisano po raz pierwszy w 1890 roku, ale aż do 1938 r. nie uważano go za jednostkę kliniczną odmienną od wrodzonego niedorozwoju zębiny [1]. wrodzonego niedorozwoju szkliwa jest dziedzicznym zaburzeniem rozwojowym szkliwa, dotyczącym zarówno uzębienia mlecznego, jak i stałego [2]. Częstość występowania AI podawana w różnych opracowaniach wykazuje dużą […]

Czytaj więcej

Hipomineralizacja urazowa – etiologia, rozpoznanie, terapia

Hipomineralizacja szkliwa dotykająca zęby stałe w różnym stadium zaawansowania jest wspólną cechą białych plam, fluorozy, hipomineralizacji urazowej oraz hipomineralizacji trzonowcowo-siekaczowej. Zmniejszenie zawartości fazy mineralnej prowadzi do załamania światła wnikającego w tkanki twarde zęba, co manifestuje się powstaniem efektów optycznych w postaci białych plam. Publikowany artykuł poświęcony jest etiologii, diagnostyce oraz terapii hipomineralizacji urazowej zębów stałych.

Czytaj więcej

Ocena jednorocznych wyników klinicznych wypełnień niepróchnicowych ubytków przyszyjkowych…

…z zastosowaniem jednoskładnikowego samotrawiącego systemu wiążącego Obecnie dostępne systemy wiążące mogą być zaklasyfikowane do dwóch grup w zależności od metody aplikacji: systemy typu „wytrawianie i spłukiwanie”, w których do trawienia stosowany jest oddzielny preparat, następnie spłukiwany, oraz systemy samotrawiące, w których kwaśny monomer jest używany do równoczesnej demineralizacji i impregnacji powierzchni zęba. Materiały adhezyjne są […]

Czytaj więcej

Hipodoncja – zaburzenie rozwojowe zębów – porównanie dwóch przypadków

Wady rozwojowe zębów mogą występować samodzielnie lub być częścią składową zespołów zaburzeń rozwojowych części twarzowej czaszki. Ogólnie można podzielić je na zaburzenia liczby, wielkości, kształtu, struktury oraz położenia zębów. Mogą one występować pojedynczo lub współistnieć. Jednym z zaburzeń liczby zębów jest hipodoncja. Charakteryzują ją wrodzone braki zębowe jednego lub kilku zębów. Dotyczy najczęściej górnych zębów […]

Czytaj więcej

Zastosowanie lasera diodowego w leczeniu włókniaka wargi dolnej – opis przypadku

Zmiany patologiczne w jamie ustnej są często wykrywane podczas rutynowych badań w gabinecie stomatologicznym. W zależności od umiejscowienia mogą powodować deformacje i dyskomfort w jej obrębie, ale przede wszystkim stanowią zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia pacjenta. Bardzo ważna jest wczesna diagnostyka i leczenie zmian przed nowotworowych, aby zminimalizować ryzyko transformacji nowotworowej [1]. Włókniak (fibroma) […]

Czytaj więcej

Białe plamy próchnicowe – etiologia, rozpoznanie, terapia

Zaburzenia koloru zębów, odbarwienia czy białe zmiany na szkliwie to problem, z którym pacjenci bardzo często pojawiają się w gabinecie stomatologicznym, oczekując estetycznej i szybkiej terapii. Obecność białych plam na szkliwie w związku z dynamicznym rozwojem metod współczesnej stomatologii nie stanowi problemu klinicznego. Postawienie właściwej diagnozy umożliwia wybór odpowiedniej, adekwatnej do danej sytuacji klinicznej, zachowawczej […]

Czytaj więcej

Nasi klienci