ZNAJDŹ LEKARZA

niedziela, 25 Sierpień 2019 Wersja beta
Zobacz:

Klinika

Zmiany gęstości fibroblastów w ludzkim więzadle ozębnej związane z wiekiem

W ostatnich latach badania naukowe zogniskowały się na zmianach tkankowych związanych z wiekiem, i to nie tylko w dermatologii, lecz także w naukach pomocniczych stomatologii. Wnioskując z doświadczeń klinicznych, podejrzewano, że zachodzą znaczące zmiany w tkankach przyzębia, które wpływają na ortodontyczny ruch zębów i rozwój chorób przyzębia. Znaleziono dowody, że ortodontyczny ruch zębów u dorosłych wydaje się odmienny niż u pacjentów w wieku dziecięcym/młodzieńczym, stąd wymagają oni innych protokołów leczenia. Stwierdzenia te zostaną dokładniej omówione w dalszej części pracy.

Czytaj więcej

Chirurgia ortognatyczna a objawy dysfunkcji narządu żucia

Deformacje szczękowo-twarzowe (dentofacial deformities, DFD) mogą być efektem wielu różnych czynników, jak: predyspozycje genetyczne, narażenia środowiskowe, przebyte w dzieciństwie urazy albo poważne stany zapalne, torbiele, guzy, parafunkcje prowadzące do rozwojowych zaburzeń zgryzu, jednostronny przerost wyrostka kłykciowego żuchwy, hipoplazja żuchwy, wcześniejsze zabiegi chirurgiczne lub dysfunkcje narządu żucia (TMD) [1]. Pacjenci z DFD wymagają zabiegów z zakresu […]

Czytaj więcej

Wpływ fibryny bogatopłytkowej i piezochirurgii…

Usunięcie zatrzymanego trzeciego trzonowca żuchwy jest jednym z najpospolitszych zabiegów przeprowadzanych przez chirurgów szczękowych [1]. We wczesnym okresie pooperacyjnym pacjenci generalnie uskarżają się na ból, szczękościsk i obrzęk, będące typowymi powikłaniami [2, 3]. Dolegliwości te wciąż mają istotne znaczenie dla pacjentów, zatem na chirurgach spoczywa odpowiedzialność za opracowanie strategii poprawy gojenia się rany pooperacyjnej i zredukowania ryzyka powikłań [4]. W tym celu przeprowadzano liczne próby wykorzystania takich metod, jak: podanie osocza bogatopłytkowego [5], krioterapia [6], zastosowanie antybiotyków przed i po zabiegu [7], użycie do osteotomii narzędzi wysoko- lub niskoobrotowych [8], sączkowanie rany [9], różne techniki odwarstwiania płata śluzówkowo-okostnowego [10], okłady z lodu [11], podanie kortykosteroidów [12] lub środków przeciwbólowych [13] i laseroterapia [14].

Czytaj więcej

Zastosowanie lasera biostymulacyjnego…

Ból towarzyszący dysfunkcjom stawu skroniowo-żuchwowego może dotyczyć zarówno mięśni żwaczy (postać mięśniowa), jak i samego stawu (postać kostna). Objawom bólowym mogą towarzyszyć zaburzenia całego układu żucia, takie jak: trzaskanie w stawie, przeskakiwanie lub ograniczenie ruchomości. Celem pracy była ocena efektywności działania biostymulującego diodowego lasera terapeutycznego (Smart M, Lasotronix, Polska) w zmniejszeniu bólu u pacjentki leczonej z powodu zmian zwyrodnieniowych stawów skroniowo-żuchwowych.

Czytaj więcej

Rehabilitacja protetyczna pacjentów z atrycją zębów za pomocą koron cyrkonowych – opis przypadku

Starcie zębów postępujące z wiekiem jest procesem fizjologicznym. Średnia roczna wartość starcia wynosi około 29 mikronów dla zębów trzonowych i 15 mikronów dla przedtrzonowców [1]. Niekiedy jednak dochodzi do sytuacji, w których w wyniku działania czynników patologicznych (mechanicznych lub chemicznych) atrycja przekracza fizjologiczne normy. W wyniku tego już u osób w stosunkowo młodym wieku powierzchnie żujące zębów bocznych ulegają silnemu starciu i wypłaszczeniu, a brzegi zębów siecznych skróceniu. Oprócz obniżenia wysokości zwarcia, mogącej z czasem powodować dolegliwości ze strony stawów skroniowo-żuchwowych, dochodzi również do zaburzenia proporcji zębów, a co za tym idzie do zaburzeń natury estetycznej. Zachwianie prawidłowego stosunku długości do szerokości zębów przednich, których krawędzie sieczne bywają dodatkowo nieregularnie wyszczerbione, powoduje znaczące obniżenie estetyki uśmiechu. Ma to olbrzymie znaczenie szczególnie w przypadku osób, którym zależy na zachowaniu młodego wyglądu twarzy. Wszyscy zajmujący się tematyką odmładzania uśmiechu zdają sobie sprawę, jak ważnym elementem są białe zęby o prawidłowych wymiarach.

Czytaj więcej

Innowacja w profesjonalnym domowym wybielaniu zębów – ENA White 2.0 system – opis procedury klinicznej

Ładne białe zęby są synonimem zdrowia i sukcesu życiowego. Wielu pacjentów marzy o idealnym, pięknym uśmiechu. Mimo ogólnoświatowej recesji gospodarczej potrzeby pacjentów w tym zakresie zmniejszyły się w niewielkim stopniu. Żyjemy w świecie, w którym wygląd człowieka, jego wizerunek są bardzo istotne, niezależnie od profesji. Pragnienie posiadania jasnego, pogodnego uśmiechu z białymi zębami zwiększa się wraz z rozwojem cywilizacji. Ostatnie dekady to ogromny postęp w tej dziedzinie zarówno w zakresie prowadzonych badań naukowych, jak i dostępnych procedur klinicznych. Badania prowadzone przez American Association of Cosmetic Dentistry dostarczają interesujących wniosków: 99,7% Amerykanów deklaruje, że jasny, biały uśmiech pomaga w codziennym życiu; 96% dorosłych jest przekonanych, że nieestetyczny uśmiech może mieć negatywny wpływ na karierę zawodową.

Czytaj więcej

Koronektomia – alternatywna metoda chirurgiczna…

Ekstrakcja zatrzymanego trzeciego trzonowca żuchwowy niesie ze sobą potencjalne ryzyko spowodowania przejściowego albo trwałego uszkodzenia nerwu zębodołowego dolnego (NZD) [1]. Częstość tego powikłania wg danych z piśmiennictwa waha się od 1,3% do 5,3% [2-6]. Ryzyko jego wystąpienia zależy głównie od położenia zatrzymanego zęba w stosunku do NZD. [3]. Jeśli odległość między nerwem a korzeniami jest bardzo mała, częstość uszkodzenia może sięgać aż 19% [7]. 

Czytaj więcej

Wykorzystanie tomografii komputerowej wiązki stożkowej (CBCT) do oceny wymiarów i morfologii wyrostka zębodołowego przy planowaniu doraźnego leczenia implantologicznego

Implanty są powszechnie używane do uzupełniania braków zębowych. Niedostatek wiedzy o anatomii przedniego odcinka szczęki wpływa niekorzystnie na wyniki kliniczne wszczepiania implantów w tym regionie. W tym badaniu wykorzystano metodę tomografii komputerowej wiązki stożkowej (CBCT) do zmierzenia wymiarów wyrostka zębodołowego w przednim odcinku szczęki i podcieni od strony przedsionka jamy ustnej, by pomóc w planowaniu doraźnego leczenia implantologicznego.

Czytaj więcej

Nasi klienci