ZNAJDŹ LEKARZA

wtorek, 23 Lipiec 2019 Wersja beta
Zobacz:

Klinika

Laser diodowy półprzewodnikowy o niebieskiej fali – zastosowanie w chirurgii tkanek miękkich i periodontologii

Laser znalazł szerokie zastosowanie w leczeniu chirurgicznym tkanek miękkich w jamie ustnej. Tkanki te mają tendencję do krwawienia, a laser zdolność cięcia z zachowaniem całkowitej hemostazy. Spośród laserów najczęściej stosowane są lasery CO2 oraz diodowe. Wiązka lasera CO2 jest silnie absorbowana przez wodę, a tym samym jest w stanie efektywnie naciąć tkanki miękkie. Z kolei […]

Czytaj więcej

Naprawa uzupełnień protetycznych materiałem kompozytowym – alternatywa w postępowaniu klinicznym

Naprawa uzupełnień protetycznych materiałem kompozytowym jest istotną alternatywą w postępowaniu klinicznym. Ilość naprawionych uzupełnień protetycznych ma bowiem znaczący wpływ na wydłużenie czasu przetrwania całkowitej liczby wykonanych uzupełnień. W codziennej praktyce klinicznej wielokrotnie obserwujemy uzupełnienia, które pomimo uszkodzenia czy widocznych niedoskonałości estetycznych mają szansę na wieloletnie przetrwanie. Stomatologia współczesna odchodzi od bezwzględnej konieczności wymiany takich uzupełnień […]

Czytaj więcej

Estetyczna rehabilitacja uśmiechu za pomocą całkowitych i częściowych licówek porcelanowych typu no-prep

Współcześnie spełnienie wymagań estetycznych ma istotne znaczenie dla dużej części społeczeństwa. Profesjonaliści mają duży wybór wśród dostępnych materiałów do odbudów estetycznych, od żywic kompozytowych po ceramikę. Przez dłuższy czas żywice kompozytowe były materiałem z wyboru dla procedur stomatologii estetycznej i zachowawczej. Jednak niska trwałość tego materiału prowadzi do powstawania przebarwień, dających niezadowalający wynik estetyczny. Ponadto […]

Czytaj więcej

Zastosowanie lasera diodowego…

…o długości fali 980 nm w procedurze wybielania zębów oraz eliminacji  nadwrażliwości zębiny Często widywany w mediach wizerunek osoby odsłaniającej w uśmiechu piękne białe zęby stał się wizytówką człowieka sukcesu i przyczynił się do coraz większego zainteresowania nowoczesnymi metodami wybielania zębów. Dostępność na rynku różnorodnych środków wybielających i wielość sposobów ich stosowania stwarzają możliwość dokonania […]

Czytaj więcej

Agresywne zapalenie przyzębia – etiologia, diagnostyka radiologiczna

Periodontopatie według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dzielimy na zapalenie dziąseł (gingivitis) oraz zapalenie przyzębia (periodontitis). Podział ten oparty jest na obecności albo braku niszczenia tkanki kostnej. W przypadku rentgenodiagnostyki podział ten ma kluczowe znaczenie, ponieważ zmiany o charakterze gingivitis nie są uchwytne radiologicznie z racji braku zmian w strukturze kostnej [1]. Badanie kliniczne jest badaniem […]

Czytaj więcej

Powtórne leczenie endodontyczne – strategia kliniczna

Współczesna endodoncja dysponuje coraz szerszym wachlarzem możliwości klinicznych służących do rozwiązywania trudnych problemów terapeutycznych związanych z chorobami endodontium. Jednak mimo to nadal obserwowane wyniki leczenia bywają niezadowalające. Przekrojowe badania epidemiologiczne ujawniają, że ponad 30% zębów leczonych endodontycznie wykazuje obecność zmian okołowierzchołkowych lub zespołu zmian określanych jako post-treatment disease [1, 2]. Wskazania do powtórnego leczenia endodontycznego Podjęcie […]

Czytaj więcej

Zapalenie przyzębia związane z deficytem plazminogenu. Opis przypadku

Plazminogen (PLG) jest proenzymem plazminy, syntetyzowanym głównie w wątrobie. Prócz tego, że plazmina odgrywa określoną rolę w procesie fibrynolizy wewnątrz- i zewnątrznaczyniowej, działa ona również jako enzym proteolityczny o szerokim spektrum – albo poprzez bezpośrednią degradację białek macierzy zewnątrzkomórkowej, np. lamininy, fibronektyny i proteoglikanów, albo pośrednio, poprzez aktywację nieczynnych metaloproteinaz [1, 2]. Toteż pełni istotną […]

Czytaj więcej

Niechirurgiczne leczenie endodontyczne zespołu endo-perio. Opis przypadku

Wzajemna zależność między schorzeniami endodontycznymi i chorobami przyzębia przez wiele lat była przedmiotem domysłów, nieporozumień i kontrowersji. Miazga zęba i ozębna są ze sobą ściśle powiązane, są bowiem tkankami pochodzenia ektomezenchymalnego, a drogi komunikacji pomiędzy tymi strukturami często determinują przebieg procesów chorobowych rozwijających się w ich obrębie [1]. Miazga może ulec martwicy z wielu przyczyn, […]

Czytaj więcej

Nasi klienci