ZNAJDŹ LEKARZA

wtorek, 26 maja 2020
Zobacz:

Klinika

Zastosowanie koron teleskopowych w uzupełnieniach protetycznych jako elementów retencyjnych – z perspektywy technika dentystycznego

Korony teleskopowe? Słyszałam, słyszałem, ale jak to wygląda? Korony teleskopowe… Co to jest? Jak wyglądają? Jak działają? Kiedy je stosować? Te i wiele innych pytań padło podczas rozmowów z lekarzami stomatologami w momencie proponowania rozwiązań protetycznych z zastosowaniem koron teleskopowych. W polskich gabinetach stomatologicznych są one rzadko wykorzystywane w przeciwieństwie do gabinetów niemieckich, gdzie funkcjonują […]

Czytaj więcej

Techniki nowoczesnej stomatologii. Rekonstrukcja korony leczonego endodontycznie zęba wykonana z porcelany połączonej adhezyjnie ze szkliwem i zębiną

Odbudowa leczonych endodontycznie zębów stanowi problem ze względu na konieczność dokonania wyboru metody odtwórczej twardych tkanek. Do podstawowych warunków gwarantujących powodzenie terapii endodontycznej należą: dokładne mechaniczno-chemiczne opracowanie kanału lub kanałów, dokładne ich wypełnienie oraz trwała i szczelna odbudowa. Funkcjonalna i estetyczna rekonstrukcja korony bywa problematyczna ze względu na brak dostatecznej ilości szkliwa i zębiny w […]

Czytaj więcej

Urazy zębów

Jedną z najczęstszych przyczyn zgłaszania się pacjentów do gabinetu stomatologicznego jest uraz zęba. Zębami najbardziej podatnymi na urazy są te z głęboką i rozległą próchnicą oraz po leczeniu endodontycznym. Aby postawić prawidłową diagnozę, należy posługiwać się odpowiednimi klasyfikacjami. Klasyfikacja wg Ellisa: I – złamanie korony zęba w obrębie szkliwa, II – złamanie korony w obrębie […]

Czytaj więcej

Torbiel korzeniowa szczęki dużych rozmiarów. Opis przypadku

Torbiel korzeniowa jest najczęściej występującym rodzajem torbieli zębopochodnej. Z definicji torbiel jest jedno- lub wielokomorową patologiczną jamą w obrębie kości lub tkanek miękkich, wypełnioną płynem [1]. Wywodzi się z komórek nabłonkowych Malasseza, które pozostają w okolicy okołowierzchołkowej zęba na skutek niepełnego zaniku narządu szkliwotwórczego. Komórki te mogą występować w formie nieaktywnej przez wiele lat. Dopiero […]

Czytaj więcej

Kontaminacja bakteryjna szczoteczek do zębów u pacjentów ze stałym wielozamkowym aparatem ortodontycznym

Na skutek wzrostu świadomości zdrowotnej i wymagań, by estetyka uzębienia łączyła się z jego idealną funkcją, rośnie w ostatnich latach całkowita liczba pacjentów poddawanych leczeniu ortodontycznemu. Zgodnie z współczesnymi wytycznymi systemów opieki zdrowotnej ponad jedna trzecia nastolatków wymaga takiego leczenia [1], a w większości przypadków jest ono prowadzone z zastosowaniem aparatów stałych wielozamkowych (MB). Jednakże stosowanie […]

Czytaj więcej

Definicja, etiologia, zapobieganie i leczenie periimplantitis – praca przeglądowa

Implanty zębowe są sprawdzoną metodą leczenia stomatologicznego, mającą na celu zastąpienie brakujących zębów w różnych sytuacjach klinicznych. Podano, że odsetek skuteczności zabiegu implantacji po 16 latach wynosi 82,9% [1]. Pod warunkiem starannego rozpatrzenia wskazań, obecności anatomicznych i ogólnoustrojowych czynników ograniczających wszczepianie implantów wydaje się przedstawiać bezpieczną opcję leczenia. Niemniej jednak w ostatnich dekadach pojawiało się […]

Czytaj więcej

Techniki nowoczesnej stomatologii. Współczesna koncepcja estetyki i okluzji z wykorzystaniem materiału złożonego Enamel plus HRi Function

Odbudowa utraconej okluzji za pomocą technik zachowawczych przy wykorzystaniu materiału złożonego jest nowym kierunkiem w rozwoju współczesnej stomatologii. Kompozyty to materiały syntetyczne, podlegające stałej ewolucji, w których produkcji wykorzystuje się zaawansowane technologie. Ich zastosowanie w stomatologii odtwórczej umożliwia osiągnięcie znacznie więcej niż tylko estetyki wykonywanych uzupełnień. Powszechnie wiadomo, że istnieją ogromne różnice w przenoszeniu sił […]

Czytaj więcej

Rola badań rentgenowskich w leczeniu endodontycznym

Rentgenodiagnostyka stomatologiczna jest nieodłącznym elementem leczenia endodontycznego. Według najnowszych standardów nie ma możliwości przeprowadzenia prawidłowego leczenia endodontycznego bez wykonywania badań rentgenowskich na jego poszczególnych etapach. W endodoncji rutynowo robi się zdjęcia wewnątrzustne zębowe. Ponadto w celach przeglądowych wskazane są zdjęcia zewnątrzustne pantomograficzne, natomiast w przypadkach bardziej skomplikowanych, gdy zdjęcia dwuwymiarowe nie są wystarczające, klinicyści kierują […]

Czytaj więcej

Nasi klienci