ZNAJDŹ LEKARZA

poniedziałek, 16 Wrzesień 2019 Wersja beta
Zobacz:

Klinika

Innowacja w profesjonalnym domowym wybielaniu zębów – ENA White 2.0 system – opis procedury klinicznej

Ładne białe zęby są synonimem zdrowia i sukcesu życiowego. Wielu pacjentów marzy o idealnym, pięknym uśmiechu. Mimo ogólnoświatowej recesji gospodarczej potrzeby pacjentów w tym zakresie zmniejszyły się w niewielkim stopniu. Żyjemy w świecie, w którym wygląd człowieka, jego wizerunek są bardzo istotne, niezależnie od profesji. Pragnienie posiadania jasnego, pogodnego uśmiechu z białymi zębami zwiększa się wraz z rozwojem cywilizacji. Ostatnie dekady to ogromny postęp w tej dziedzinie zarówno w zakresie prowadzonych badań naukowych, jak i dostępnych procedur klinicznych. Badania prowadzone przez American Association of Cosmetic Dentistry dostarczają interesujących wniosków: 99,7% Amerykanów deklaruje, że jasny, biały uśmiech pomaga w codziennym życiu; 96% dorosłych jest przekonanych, że nieestetyczny uśmiech może mieć negatywny wpływ na karierę zawodową.

Czytaj więcej

Koronektomia – alternatywna metoda chirurgiczna…

Ekstrakcja zatrzymanego trzeciego trzonowca żuchwowy niesie ze sobą potencjalne ryzyko spowodowania przejściowego albo trwałego uszkodzenia nerwu zębodołowego dolnego (NZD) [1]. Częstość tego powikłania wg danych z piśmiennictwa waha się od 1,3% do 5,3% [2-6]. Ryzyko jego wystąpienia zależy głównie od położenia zatrzymanego zęba w stosunku do NZD. [3]. Jeśli odległość między nerwem a korzeniami jest bardzo mała, częstość uszkodzenia może sięgać aż 19% [7]. 

Czytaj więcej

Wykorzystanie tomografii komputerowej wiązki stożkowej (CBCT) do oceny wymiarów i morfologii wyrostka zębodołowego przy planowaniu doraźnego leczenia implantologicznego

Implanty są powszechnie używane do uzupełniania braków zębowych. Niedostatek wiedzy o anatomii przedniego odcinka szczęki wpływa niekorzystnie na wyniki kliniczne wszczepiania implantów w tym regionie. W tym badaniu wykorzystano metodę tomografii komputerowej wiązki stożkowej (CBCT) do zmierzenia wymiarów wyrostka zębodołowego w przednim odcinku szczęki i podcieni od strony przedsionka jamy ustnej, by pomóc w planowaniu doraźnego leczenia implantologicznego.

Czytaj więcej

Dezynfekcja, hemostaza i biostymulacja…

Pomimo intensywnego rozwoju technik związanych z leczeniem endodontycznym nadal zdarzają się przypadki zmuszające lekarzy klinicystów do sięgania po rozwiązania z zakresu chirurgii stomatologicznej [1]. Przykładem tego typu zabiegu jest m.in. resekcja wierzchołka korzenia (apektomia)

Czytaj więcej

Zachowanie się komórek osteoblastów w hodowli na powierzchniach tytanowych i cyrkonowych

Celem implantologii jest zaprojektowanie elementów, które indukują kontrolowaną, sterowaną i szybką integrację z otaczającymi tkankami [1]. Zjawiska prowadzące do integracji implantu i ostatecznie do jego sukcesu lub niepowodzenia w dużej mierze mają miejsce na styku tkanka-implant, a osteoblasty pokrywające powierzchnię implantu są komórkami decydującymi o odpowiedzi tkankowej przy powierzchni biomateriału [2]. W oparciu o wyniki licznych badań in vitro wiadomo już, że morfologia powierzchni zdecydowanie przesądza o zachowaniu się osteoblastów [2-4]. 

Czytaj więcej

Mikroflora przyzębia i otoczenia implantu u pacjentów z objawami klinicznymi stanu zapalnego tkanek okołowszczepowych i bez takich objawów

Stany zapalne tkanek okołowszczepowych, takie jak periimplantitis albo mucositis, stanowią wyzwanie dla implantologii, będąc – obok warunków obciążenia implantu – jednym z głównych powodów późnych niepowodzeń implantu [1]. Z chwilą wejścia w użycie szerokiego zakresu metod detekcji molekularnej zidentyfikowano ponad 600 gatunków bakterii kolonizujących różne nisze ekologiczne jamy ustnej człowieka [2]. Mikroorganizmy zasiedlające powierzchnie stopniowo organizują się w złożony biofilm. Poszczególne gatunki w obrębie biofilmu oddziałują na siebie wzajemnie. Na przykład „wcześni kolonizatorzy”, jak paciorkowce lub drobnoustroje z rodzaju Actinomyces, są niezbędni, by przyłączyły się Gram-ujemne gatunki „późnych kolonizatorów”

Czytaj więcej

Osteointegracja implantów cyrkonowych w porównaniu z tytanowymi – badanie in vivo

Od kiedy ponad 40 lat temu weszły w użycie implanty zębowe, stały się one powszechnie przyjętą metodą uzupełniania braków uzębienia. W ostatnim czasie materiałem z wyboru do produkcji implantów jest tytan, cechujący się doskonałą biokompatybilnością i właściwościami mechanicznymi [1]. Jednakże jego szara barwa może stwarzać problemy estetyczne, zwłaszcza jeżeli stan tkanek miękkich nie jest optymalny i ciemny kolor prześwituje przez cienką śluzówkę dziąsła

Czytaj więcej

Implantacja natychmiastowa z uzupełnieniem estetycznym po usunięciu zęba 11 złamanego w wyniku urazu. Opis przypadku

Rozwój stomatologii odtwórczej wykorzystuje implanty jako najlepszą możliwą metodę odbudowy braków międzyzębowych. Współczesne standardy leczenia implantologiczno-protetycznego nie koncentrują się tylko na uzupełnieniu pojedynczych braków, ale przede wszystkim powinny jak najlepiej odwzorowywać kosmetyczne uzupełnienia w celu zapewnienia komfortu psychicznego pacjenta. Jako że przewidywalność leczenia z wykorzystaniem wszczepów wewnątrzkostnych jest wysoka, uzyskanie dobrych wyników co do stabilności uzupełnień nie jest zmartwieniem, jednak w przypadku dobrego efektu kosmetycznego to duże wyzwanie.

Czytaj więcej

Nasi klienci