ZNAJDŹ LEKARZA

piątek, 18 Październik 2019 Wersja beta
Zobacz:

Klinika

Usunięcie zębów z masy guza nowotworowego – opis przypadków z analizą błędów lekarskich

Rak płaskonabłonkowy (squamous cell carcinoma, SCC) jest najczęściej występującym (ponad 90%) nowotworem złośliwym w obrębie jamy ustnej. Wśród czynników usposabiających do jego powstawania wymienia się: palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu [3, 4, 25, 27, 28, 31], złą higienę jamy ustnej, przewlekłe urazy związane z czynnością żucia i niedopasowanymi uzupełnieniami protetycznymi, niedobory pokarmowe, infekcje wirusowe, zmiany popromienne tkanek oraz stany przednowotworowe [3, 4, 28, 31]. Wszystkim tym czynnikom bezpośrednio lub pośrednio towarzyszy miejscowy stan zapalny. Utrzymujące się przewlekłe zapalenie może być podłożem do nowotworzenia [3, 4, 31], może również w późniejszym etapie rozwoju guza maskować jego obecność, odwlekając lub uniemożliwiając postawienie właściwej diagnozy [31].

Czytaj więcej

Techniki nowoczesnej stomatologii. Trudne przypadki kliniczne

Leczenie endodontyczne zębów przeprowadzane jest z powodu nieodwracalnego uszkodzenia miazgi, najczęściej w związku z powikłaną próchnicą lub urazami. Odbudowa korony zęba leczonego w ten sposób jest ważnym etapem klinicznym. Nadal stanowi wyzwanie współczesnej stomatologii. Nie istnieje bowiem jeden obowiązujący protokół postępowania. Dane z piśmiennictwa wyraźnie wskazują, że zęby leczone z zachowaniem żywej miazgi wykazują wyższy odsetek przetrwania niż zęby leczone endodontycznie [1]. Utrata zęba związana jest często z nieszczelnością wykonanej odbudowy korony czy chorobą przyzębia. Znacznie rzadziej przyczynę stanowi problem zlokalizowany wewnątrz kanału [2, 3]. 

Czytaj więcej

Trwałość in vivo kleju ortodontycznego uwalniającego fluor (OpalSeal), zapobiegającego tworzeniu się białych plam u pacjentów leczonych aparatami stałymi

Zapobieganie powstawaniu białych plam (white-spot lesions, WSL) podczas leczenia stałym aparatem ortodontycznym wciąż pozostaje wyzwaniem dla współczesnego leczenia ortodontycznego. Są dowody, że zaniedbywanie higieny jamy ustnej podczas stosowania aparatów stałych może w ciągu kilku tygodni doprowadzić do powstania białych plam [1-4]. Poza mechanicznym usuwaniem płytki nazębnej podczas szczotkowania, stosowaniem past do zębów i płynów do płukania ust zawierających fluor lub używaniem materiałów wiążących uwalniających fluor, główne strategie prewencyjne zapobiegające demineralizacji szkliwa skupiają się na zastosowaniu klejów uszczelniających (sealantów), uwalniających fluor [5, 6]. 

Czytaj więcej

Obciążenie natychmiastowe pacjentów z bezzębiem rehabilitowanych z wykorzystaniem zredukowanej liczby implantów

Publikowany artykuł przedstawia prostą, aczkolwiek efektywną metodę wykonywania natychmiastowych prac pełnołukowych przykręcanych na implantach. Taki model rehabilitacji, bazujący na starannym planowaniu przedoperacyjnym i uproszczonym postępowaniu protetycznym, jest w stanie sprostać wymaganiom estetycznym pacjenta przy umiarkowanych nakładach finansowych z jego strony. Przyjmuje się, że implanty muszą być wprowadzane w obszarze dostępnej kości, a jednocześnie w pozycjach […]

Czytaj więcej

Stożkowa tomografia komputerowa (CBCT) w diagnostyce zmiany zapalnej wyrostka zębodołowego szczęki – opis przypadku

Diagnostyka radiologiczna tkanek okołowierzchołkowych zębów i kości wyrostka zębodołowego opiera się w głównej mierze na konwencjonalnych zdjęciach rentgenowskich zębowych i pantomograficznych [1, 2]. W szczególnych przypadkach mogą być one niewystarczające dla ustalenia prawidłowego rozpoznania i podjęcia właściwego leczenia [3, 4]. W codziennej praktyce stomatologicznej coraz częstsze zastosowanie znajduje cyfrowa tomografia wolumetryczna (CBCT).

Czytaj więcej

Wykorzystanie w prowizorycznym uzupełnieniu dwuczęściowego implantu ortodontycznego typu C z laserowo spawaną nadbudową – opis przypadku

Zagospodarowanie wolnej przestrzeni jest jedną z istotnych kwestii w fazie retencji po leczeniu ortodontycznym. Mimo że jest już przygotowana odpowiednia przestrzeń dla wszczepienia implantów ostatecznych, część pacjentów chce jeszcze odłożyć tę procedurę z różnych powodów, takich jak: wysoki koszt, problemy ze stawianiem się na niezbędne wizyty czy też przewidywany dalszy wzrost kości u nastolatków [1]. W takiej sytuacji ortodonci zwykle stosują ruchome retainery, będące równocześnie mostami uzupełniającymi brakujące zęby. Jednak noszenie retainera non stop wymaga znacznego stopnia compliance pacjenta, a jeśli jego współpraca nie jest zadowalająca, otrzymana przestrzeń łatwo ulega zniwelowaniu.

Czytaj więcej

Techniki nowoczesnej stomatologii. Alternatywa dla leczenia ortodontycznego

Nowoczesne generacje materiałów złożonych umożliwiają uzyskanie trwałych efektów leczenia zębów przy zachowawczym postępowaniu wobec tkanek twardych. W artykule przedstawiono przypadki kliniczne, w których minimalnie inwazyjna terapia umożliwia dokonanie korekty kształtu zębów. Kluczowym warunkiem osiągnięcia satysfakcjonujących efektów rekonstrukcji estetycznych jest uzyskanie ładnego, jasnego koloru zębów. Związane z tym postępowanie (wybielanie) szczegółowo opisano we wcześniejszych publikacjach na łamach czasopisma. W wielu przypadkach klinicznych wybielanie zębów umożliwia osiągnięcie sukcesu. Niemniej jednak są sytuacje, w których niezbędna jest korekta makrostruktury powierzchni zębów. Wówczas stomatolog ma szansę umiejętnie wykorzystać możliwości, jakie stwarza nowoczesna stomatologia [1-9]. Niezmiernie ważnym etapem postępowania rozpoczynającego proces terapeutyczny jest planowanie i wizualizacja spodziewanego wyniku leczenia. Opisane poniżej przypadki kliniczne szczegółowo ilustrują zakres komunikacji z pacjentem. Umożliwia ona świadomą zgodę na zmiany, jakie nastąpią w kształcie zębów, ich wzajemnych relacjach po przeprowadzonym zachowawczym leczeniu stomatologicznym.

Czytaj więcej

Alternatywne leczenie ortodontyczno-protetyczne – opis przypadku

Skojarzone leczenie stomatologiczne jest obecnie standardem w terapii większości pacjentów dorosłych. Tylko dzięki współpracy specjalistów różnych dziedzin można osiągnąć w pełni zadowalające efekty zarówno pod kątem funkcjonalnym, jak i estetycznym. Często jednak ograniczone możliwości finansowe i czasowe pacjentów skutkują brakiem zgody na pełne leczenie stomatologiczne. Lekarz, chcąc pomóc pacjentowi, zmuszony jest przedstawić kompromisowy plan leczenia. […]

Czytaj więcej

Nasi klienci