ZNAJDŹ LEKARZA

czwartek, 27 Czerwiec 2019 Wersja beta
Zobacz:

Prawo

Będąc młodym dentystą

Młody dentysta winien być czujny i z precyzją godną psychologa diagnozować typy osobowości pacjenta. W korowodzie barwnych postaci mamy takie, które najlepiej wysłać do gabinetu, którego nie darzymy szczególną estymą. Oto one, czarne charaktery kronik medycznych. SPECJALISTA „Tu na stycznej mi się coś chyba zrobiło, takie ciemne, widzi pani? I wieczorem mnie ćmi, pewnie będzie […]

Czytaj więcej

Tworzenie kultury organizacyjnej gabinetu

Rosnące zasoby i łatwość gromadzenia informacji z otoczenia powoduje, że bez szczególnego trudu można kopiować stosowane przez inne gabinety rozwiązania marketingowe. Oznacza to, że skraca się czas budowania przewagi konkurencyjnej opartej na nowym produkcie, na zadbanym parkingu, przyjaznej poczekalni, posiadanych kwalifikacjach zawodowych personelu. Instrument, który pozwala na długofalowe wyróżnienie gabinetu stomatologicznego na rynku, stanowi jego […]

Czytaj więcej

Ergonomia w gabinecie stomatologicznym. Oświetlenie

Autor artykułu omawia zasady ergonomicznej organizacji gabinetu stomatologicznego, kładąc szczególny nacisk na jego oświetlenie.  Termin „ergonomia” po raz pierwszy pojawił się w artykule polskiego uczonego prof. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego, pt. „Rys ergonomii, czyli nauki o pracy, opartej na prawach zaczerpniętych z przyrody”, opublikowanym w 1857 r. Od tego czasu zakres badań w tej dziedzinie znacznie się […]

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo pożarowe w gabinecie stomatologicznym

Podstawowe wymagania Budynek, jego układ funkcjonalny oraz rozwiązania techniczne i materiałowe elementów budowlanych, w których mieści się placówka medyczna – w tym stomatologiczna – powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z prawa budowlanego. W samym budynku lub w jego otoczeniu powinny znajdować się miejsca przystosowane do czasowego gromadzenia odpadów i nieczystości. Powinny […]

Czytaj więcej

Znieważenie i zniesławienie lekarza przez pacjenta

Przedstawiciele zawodów medycznych, w tym przede wszystkim lekarze, stają się coraz częściej ofiarami wypowiedzi „niezadowolonych pacjentów”. Ostatnimi laty proceder ten przybrał na sile, a dość dużą jego część można zakwalifikować jako wypełniającą znamiona czynu zabronionego, określonego w dyspozycji art. 216 k.k. Wyraźny wzrost agresji pacjentów względem lekarzy budzi wręcz niepokój. Wspomniane procedery przybierają w praktyce […]

Czytaj więcej

Obowiązek udzielenia pomocy w stanach zagrożenia życia – uwagi dla lekarza dentysty

Obowiązek niesienia pomocy chorym przez lekarza jest sprawą bezdyskusyjną. Dotyczy to każdego człowieka, a w stosunku do lekarza nabiera szczególnego znaczenia. Jest ono tym większe, jeżeli chodzi o stany zagrożenia życia. Wówczas lekarz jako osoba o szczególnych umiejętnościach i kompetencjach przyjmuje funkcję gwaranta udzielenia pomocy w sposób fachowy i adekwatny do sytuacji. Podstawa prawna Wspomniany […]

Czytaj więcej

Wprowadzenie koordynatora leczenia szansą na większe obroty klinik stomatologicznych. Medical Finance Group wprowadza nowe standardy.

Medical Finance Group (MFG), warszawska firma specjalizująca się finansowaniu płatności ratalnych za usługi medyczne, promuje w Polsce anglosaski model funkcjonowania kliniki stomatologicznej. Wprowadzenie przez kliniki stomatologiczne tzw. Koordynatora leczenia (ang. treatment coordinator), może zwiększyć obroty placówki nawet o 60 proc.  – Promujemy anglosaski model funkcjonowania kliniki stomatologicznej, w której ważną funkcję spełnia tzw. koordynator leczenia. Zachodnie […]

Czytaj więcej

Zdarzenia wypadkowe w stomatologii

W artykule w sposób przekrojowy i zwięzły przedstawiono najważniejsze zagadnienia dotyczące zdarzeń wypadkowych, które mogą wystąpić w pracy stomatologa – opierając się na konkretnych zapisach prawnych.  Zdarzenia wypadkowe związane z wykonywaną pracą dzieli się zwykle na urazowe i bezurazowe. Wśród zdarzeń wypadkowych tzw. urazowych wyróżnia się: wypadek przy pracy, wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy […]

Czytaj więcej

Nasi klienci