ZNAJDŹ LEKARZA

czwartek, 27 Czerwiec 2019 Wersja beta
Zobacz:

Prawo

Prawne podstawy odpowiedzialności cywilnej lekarza dentysty

Wzrasta liczba zagrożeń i wciąż poważniejszych szkód, które mogą pojawić się w związku z leczeniem. Coraz więcej poszkodowanych pacjentów występuje na drogę procesu cywilnego przeciwko podmiotom leczniczym i lekarzom. Lekarze dentyści należą do grupy wysokiego ryzyka zawodowego, szczególnie gdy wykonują świadczenia z zakresu endodoncji, protetyki czy stomatologii estetycznej. W związku z tym warto poznać zależności […]

Czytaj więcej

Kontrola praktyki dentystycznej

Prowadzenie indywidualnej lub grupowej praktyki dentystycznej to działalność gospodarcza, z którą wiąże się kontrola. Polega ona na sprawdzeniu, czy działanie kontrolowanego podmiotu jest zgodne z ustalonymi w przepisach prawa wymaganiami, sformułowaniu wniosków oraz przekazaniu ich organowi, który zarządził daną kontrolę, w celu podjęcia przez niego odpowiednich działań pokontrolnych. Lista podmiotów, które mogą kontrolować praktykę dentystyczną, […]

Czytaj więcej

„Jak być skutecznym Konkretem, a nie błąkającym się Ogólnikiem” (Zig Zaglar), czyli jak świadomie analizować zachowania pacjentów gabinetu stomatologicznego

Wizerunek skutecznego i przyjaznego dla pacjentów lekarza dentysty tworzą, oprócz wiedzy, doświadczenia i odpowiedniego nastawienia, również kompetencje miękkie. Umiejętność dopasowanej do pacjenta komunikacji, zdolność diagnozowania jego potrzeb i kreatywne „zarządzanie” odczuwanym przez niego stresem to czynniki wyróżniające na rynku usług stomatologicznych. Wiedza psychologiczna i świadomość indywidualnego stylu funkcjonowania pacjenta to, oprócz kwalifikacji stricte medycznych, kluczowe […]

Czytaj więcej

Lekarz stomatolog w procesie karnym

Sprawy karne to jedne z najbardziej obciążających psychicznie, a obecnie coraz częstszych wyzwań, przed którymi stają lekarze stomatolodzy. W procesie karnym lekarz może wystąpić w wielu rolach. Może być świadkiem, biegłym sądowym, oskarżonym, a nawet skazanym. Jeżeli dobro lekarza zostało naruszone lub zagrożone przestępstwem, staje się on pokrzywdzonym. Niezależnie od roli procesowej, w której się […]

Czytaj więcej

Zagrożenia fizyczne w pracy stomatologa. Promienie Roentgena

W artykule przedstawiono jedno z zagrożeń fizycznych, które pojawia się w gabinecie stomatologicznym. Autor skupił się na promieniowaniu rentgenowskim. Wśród zagrożeń fizycznych w środowisku pracy lekarza stomatologa wyróżnić można m.in.: promieniowanie elektromagnetyczne – w tym rentgenowskie, ultrafioletowe, optyczne; hałas i wibracje; prąd elektryczny; pożar; gorące powierzchnie; pyły i odpryski materiału; mikroklimat. W publikowanym artykule interesować nas będzie […]

Czytaj więcej

Błąd medyczny

Błąd medyczny to każdy przypadek, w którym lekarz postąpił niezgodnie z zasadami wiedzy, nie dołożył koniecznej staranności, przekroczył swoje kompetencje, czyli postąpił contra lege artem (tj. działanie lub zaniechanie niewłaściwe, naruszające zasady wiedzy medycznej) [1]. Jest to kategoria obiektywna, całkowicie niezależna od indywidualnych cech bądź zdolności konkretnego lekarza oraz od okoliczności, w jakich dokonuje on […]

Czytaj więcej

Spółka osobowa jako forma prowadzenia działalności leczniczej przez lekarzy dentystów

Zawód lekarza dentysty, podobnie jak inne zawody medyczne, uważany jest za zawód wolny. Mając jego uprawnienia, można podjąć się wykonywania działalności gospodarczej z zastrzeżeniem zasad wynikających z przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej [7]. Ta z kolei może być prowadzona przez dwóch lub więcej lekarzy w formie spółki handlowej. Podstawę prawną dla tego typu działalności […]

Czytaj więcej

Mobbing

Lekarze to środowisko zawodowe narażone na mobbing. Mogą oni być ofiarą mobbingu, ale również sami mogą stać się mobberami. Na jednym z oddziałów lekarkę odsunięto od odpowiedzialnych zadań. Zamykano przed nią nowoczesny sprzęt. Przychodziła do pracy i siedziała bezużytecznie [1]. Pracownik może dochodzić swoich praw. Kodeks pracy przyznaje mobbingowanej osobie odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę oraz […]

Czytaj więcej

Nasi klienci