Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Komisja Stomatologiczna NRL przeciw obniżaniu środków na stomatologię

16_nil_logo1 miniKomisja Stomatologiczna przy Naczelnej Radzie Lekarskiej wyraziła sprzeciw wobec zmniejszenia przez Ministerstwo Zdrowia nakładów finansowych na świadczenia stomatologiczne w planie finansowym na 2015 rok. Swoje stanowisko Komisja argumentuje pogarszającym się stanem uzębienia Polaków.

„Wszelkie doniesienia naukowe i raporty jednoznacznie wskazują pogarszanie się stanu uzębienia zarówno dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Polska plasuje się na czołowych miejscach w rankingach próchnicy zębów u dzieci i młodzieży, bezzębia u pacjentów dorosłych, zaniedbań higienicznych pacjentów, a jednocześnie na końcowych miejscach w zestawieniach wysokości środków przeznaczanych na leczenie i profilaktykę w stomatologii” – czytamy w komunikacie.

 

W 2015 roku nakłady na stomatologię mają spaść aż o 2,49%, czyli o 44 641 000 zł. Według tych planów to rocznie na świadczenia stomatologiczne dla jednego pacjenta przeznaczone będzie zaledwie po ok. 45 zł. „Należy przy tym wskazać, że plan finansowy NFZ na 2015 rok uwzględnia wzrost kosztów szeregu innych zadań, takich jak pobór i ewidencjonowanie składek (wzrost o 4,6%) czy koszty administracyjne (2,8%)” – dodają członkowie Komisji Stomatologicznej.

„Takie traktowanie stomatologii musi budzić sprzeciw każdego, komu nie jest obojętny stan zdrowia mieszkańców Polski (…) W tej sytuacji Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej uważa, że konieczne jest podjęcie w trybie pilnym szerokiej, rzetelnej debaty na temat świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych z udziałem wszystkich podmiotów mających wpływ na organizację systemu ochrony zdrowia w Polsce”.

Cały tekst stanowiska Komisji Stomatologicznej NRL tutaj.

NRL/JA