Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Konferencja onkologiczna studentów i młodych lekarzy w Katowicach

14 marca w Katowicach odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Onkologiczna Studentów i Młodych Lekarzy im. Łukasza Modliborskiego. Wydarzenie organizuje Katedra Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach pod kierownictwem prof Iwony Niedzielskiej wraz ze Studenckim Kołem Naukowym działającym przy tejże Katedrze. Konferencję wspierają także Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii, Śląska Izba Lekarska oraz STN Katowice, zaś opieką medialną konferencji zajmie się miesięcznik „Stomatologia”.

Gości konferencji pomieści Aula Śląskiej Izby Lekarskiej przy ulicy Grażyńskiego 49 w Katowicach. Blok wykładowy będzie podzielony na dwie części dotyczące diagnostyki i leczenia nowotworów głowy i szyi. Podczas konferencji odbędzie się także konkurs prac studenckich.

Szczegółowy program wkrótce.

plakat

09:00 – Uroczyste otwarcie Konferencji

09:15 – 10:00 – Wykład inauguracyjny

10:00 – 11:00 – I Sesja Naukowa – Diagnostyka Nowotworów Głowy i Szyi

11:00 – 11:30 – Przerwa kawowa 1

11:30 – 13:00 – II Sesja Naukowa – Leczenie Nowotworów Głowy i Szyi

13:00 – 13:30 – Przerwa kawowa 2

14:00- 16:00 – Konkurs Prac Studenckich

16:00 – Zakończenie Konferencji