Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Kongres ADF – coroczne paryskie spotkanie stomatologów

ADF 2013 399

Jak co roku i tym razem ostatni tydzień listopada był dla wielu stomatologów okazją do wizyty w Paryżu. Było ich niemało, bo ponad 8 000. Kongres organizowany przez Francuskie Towarzystwo Stomatologiczne przyciąga coraz więcej uczestników i staje się największą tego typu imprezą w Europie.

 

Nie jest on już adresowany, jak przed laty, wyłącznie dla odbiorców frankojęzycznych. Tego roku każdego dnia Kongresu zaplanowano bowiem szereg konferencji wielodyscyplinarnych, także z zakresu implantologii, periodontologii czy stomatologii zachowawczej, prowadzonych w języku angielskim.

Podczas pięciu dni jego trwania odbyło się 115 konferencji, z udziałem ponad 300 wykładowców nie tylko z Europy. Przeprowadzono transmisje na żywo 5 zabiegów chirurgicznych. Nie zapomniano także o higienistkach stomatologicznych, dla których przeznaczono oddzielnie wykłady i kursy. Kongresowi towarzyszyła bogata ekspozycja sprzętu i materiałów stomatologicznych, zajmująca ponad 20 000 m2 powierzchni z udziałem ponad 400 wystawców. Tego roku dominowały techniki innowacyjne, programy cyfrowe, trójwymiarowe, pomagające stomatologom w diagnostyce i podejmowaniu decyzji terapeutycznych, symulujące poszczególne etapy terapii i końcowe efekty leczenia.

 

ADF 2013 220 ADF 2013 335

ADF 2013 338

Hasło-motto Kongresu tego roku brzmiało ,,Upewnijmy się co do naszych kompetencji!’’. Stomatologia to bardzo dynamicznie rozwijająca się dziedzina. Obejmuje nie tylko wiedzę medyczną, ale także technikę, materiały i sprzęt. Stąd ciągła konieczność zdobywania wiedzy, uczestniczenia w szkoleniach. Kilka dni intensywnych wykładów, jakie proponują organizatorzy Kongresu Francuskiego Towarzystwa Stomatologicznego, pozwala na konfrontację posiadanej wiedzy i jej uzupełnienie. Do kolejnego spotkania w Paryżu.

 

dr n. med. Agnieszka A. Pawlik