Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Konkurs o Medal Najwyższej Jakości podczas 29. Międzynarodowych Targów Stomatologicznych w Krakowie KRAKDENT® 2023

W dniu 30 marca 2023 roku w EXPO Kraków podczas 29. Międzynarodowych Targów Stomatologicznych w Krakowie KRAKDENT® 2023, odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, mające na celu wyłonienie laureatów Konkursu o Medal Najwyższej Jakości KRAKDENT 2023. Celem konkursu jest wyróżnienie firm prezentujących innowacyjne produkty z branży.

Pierwszy dzień targów zakończyliśmy bankietem podczas, którego poznaliśmy wyniki Konkursu o Medal Najwyższej Jakości KRAKDENT® 2023.

Komisja w składzie:

Przewodniczący Komisji Konkursowej:

Prof. dr hab. Marek Ziętek Honorowy Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

Członkowie:

Prof. dr hab. n. med. Maria Chomyszyn-Gajewska – Emerytowany Profesor Katedry Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej Collegium Medicum UJ

Lek. dent. Zbigniew Klimek – Sekretarz Sekcji Polskiej Akademii Pierre Faucharda

Lek. dent. Anna Lella – Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie, Członek Zarządu World Dental Federation FDI, Vice-President Council of European Dentists (CED)

Bożena Florczyk Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Techników Dentystycznych

Iwona Miliszkiewicz-Bielak – Sekretarz Komisji Konkursowej, Targi w Krakowie Sp. z o.o.

Po wnikliwej analizie dokumentów dostarczonych przez zgłaszające produkty firmy, zawierających: opis działania, certyfikaty jakości, opinie naukowe i oceny kliniczne, przyznała następujące Medale Najwyższej Jakości KRAKDENT 2023:

Sprzęt, aparatura diagnostyczno-zabiegowa oraz instrumentarium stomatologiczne

Przyznano dwie nagrody:

1.zgłaszający: IVOCLAR-VIVADENT POLSKA Sp. z o.o.

1.producent: IVOCLAR VIVADENT AG, Liechtenstein

1.produkt: Lampa Bluephase PowerCure

2.zgłaszający: NEVADENT Sp. z o.o.

2.producent: FKG Dentaire, Szwajcaria

2.produkt: FKG XP-endo RISE

Sprzęt, aparatura oraz instrumentarium do techniki dentystycznej

1.zgłaszający: Roko s.c.

1.producent: Roko s.c.

1.produkt: Piec do synteryzacji cyrkonu HELIOS ZR

Materiały stomatologiczne i kliniczne

1.zgłaszający: OLIDENT Sp. z o.o.

1.producent: GDF Gesellschaft für dentale Forschung und Innovationen GmbH, Niemcy

1.produkt: Kompozyt uniwersalny ONEshade

Materiały pomocnicze, preparaty i urządzenia profilaktyczne

1.zgłaszający: CHEMA-ELEKTROMET Spółdzielnia Pracy

1.producent: CHEMA-ELEKTROMET Spółdzielnia Pracy

1.produkt: AFTIDENT

Wydawnictwa, edukacja, oprogramowanie dla stomatologii

1.zgłaszający: Mediaflor Agnieszka Florczak-Skwierczyńska

1.producent: Mediaflor Agnieszka Florczak-Skwierczyńska

1.produkt: Kalendarze mycia zębów