Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Konkurs o Medal Najwyższej Jakości KRAKDENT 2024

W dniu 11 kwietnia 2024 roku w EXPO Kraków podczas Jubileuszowych 30. Międzynarodowych Targów Stomatologicznych KRAKDENT®, odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, mające na celu wyłonienie laureatów Konkursu o Medal Najwyższej Jakości KRAKDENT 2024. Celem konkursu jest wyróżnienie firm prezentujących innowacyjne produkty z branży.

Pierwszy dzień targów zakończyliśmy bankietem podczas, którego poznaliśmy wyniki Konkursu o Medal Najwyższej Jakości KRAKDENT® 2024.

Komisja w składzie:

Przewodniczący Komisji Konkursowej:

Prof. dr hab. Marek Ziętek – Honorowy Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

Członkowie:

Prof. dr hab. n. med. Maria Chomyszyn-Gajewska – emerytowany Kierownik Katedry Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej, IS UJCM w Krakowie

Lek. dent. Zbigniew Klimek – Honorowy Prezydent Stowarzyszenia Polskich Lekarzy Dentystów

Lek. dent. Anna Lella – Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie, Członek Zarządu World Dental Federation FDI, Vice-President Council of European Dentists (CED)

Bożena Florczyk – Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Techników Dentystycznych

Iwona Miliszkiewicz-Bielak – Sekretarz Komisji Konkursowej, Targi w Krakowie Sp. z o.o.

Po wnikliwej analizie dokumentów dostarczonych przez zgłaszające produkty firmy, zawierających: opis działania, certyfikaty jakości, opinie naukowe i oceny kliniczne, przyznała następujące Medale Najwyższej Jakości KRAKDENT® 2024:

Sprzęt, aparatura diagnostyczno-zabiegowa oraz instrumentarium stomatologiczne

Przyznano trzy nagrody:

DENTAL EXPERT
za WŁOSKI UNIT STOMATOLOGICZNY MIGLIONICO model NT

GENT s.c.
za Aparat RTG do zdjęć pantomograficznych, cefalometrycznych i tomograficznych GREEN X 12 MODEL: PHT-75CHS

OPTIDENT Sp. z o.o.
za MetiSmile Skaner twarzy 3DSprzęt, aparatura oraz instrumentarium do techniki dentystycznej

Nie przyznano nagrody

Materiały stomatologiczne i kliniczne


Przyznano trzy nagrody:

Dental for Children PSA
za NeoPUTTY®

GC EUROPE N.V.
za G-CEM ONE™

HOL-DENTAL DEPOT
za BeautiBond Xtreme


Materiały używane (lub stosowane) w pracowniach i laboratoriach techniki dentystycznej

Nie przyznano nagrody


Materiały pomocnicze, preparaty i urządzenia profilaktyczne

Nie przyznano nagrody


Wydawnictwa, edukacja, oprogramowanie dla stomatologii

Nie przyznano nagrody