Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Kształcenie lekarzy dentystów – NRL zaprasza na posiedzenie

16_nil_logo1 mini12 grudnia o godz. 11 w siedzibie Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie przy ul. Sobieskiego 110 odbędzie się posiedzenie Komisji Kształcenia Naczelnej Rady Lekarskiej poświęcone kształceniu przeddyplomowemu i podyplomowemu lekarzy dentystów. Udział w nim wezmą dziekani Uniwersytetów Medycznych prowadzących kierunki stomatologiczne, Konsultanci Krajowi z dziedzin stomatologicznych oraz Prezydium Komisji Stomatologicznej NRL.

W programie między innymi omówienie sytuacji demograficznej specjalistów w poszczególnych dziedzinach stomatologicznych na podstawie danych z Centralnego Rejestr Lekarzy – prof. Jerzy Kruszewski, analiza prawna ZRP na temat możliwości wykonywania przez studentów stomatologii diagnostycznych oraz leczniczych procedur medycznych, w tym stomatologicznych, w ramach procesu kształcenie przed dyplomowego w uczelniach medycznych pod nadzorem lekarza i lekarz dentysty, czy też omówienie nowych programów kształcenia jednomodułowego w stomatologii.

Moderatorami spotkania będą: Przewodniczący Komisji Kształcenia NRL – prof. Jerzy Kruszewski; Prezes NRL – dr Maciej Hamankiewicz; Prezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medyczno-Dentystycznej „Sapientia”, członek Komisji Kształcenia NRL – prof. Teresa Bachanek.

Zgłoszenia udziału można przesyłać na adres e-mailowy: m.rachwalska@hipokrates.org

NRL