Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

KUSP „EXTRA”: Czy maszyny zastąpią dentystę w interpretacji zdjęć radiologicznych?

PROF. INGRID RÓŻYŁO-KALINOWSKA. Nie wyobrażam sobie w obecnych czasach leczenia stomatologicznego bez diagnostyki radiologicznej. Możemy założyć, że co drugie źródło promieniowania jonizującego w naszym kraju znajduje się w rękach lekarzy stomatologów. Są to w pierwszej kolejności aparaty wewnątrzustne, ale coraz częściej aparaty pantomograficzne i tomografy stożkowe. Nie wiadomo, co przyniesie nam przyszłość. Trendy wskazują na dalszy rozwój tomografii stożkowej, między innymi z obrazowaniem tkanek miękkich, chociaż ta bariera nie jest jeszcze do pokonania, pomimo obietnic z różnych zespołów badawczych. Drugi bardzo ważny trend w radiologii, to sztuczna inteligencja, a właściwie uczenie maszynowe. Mamy dwie perspektywy. Niektórzy twierdzą, że za kilka lat sztuczna inteligencja w ogóle wyprze nas z rynku, inni podkreślają, że maszyny nigdy nie nauczą się interpretować badań radiologicznych tak jak żywi ludzie. Będę bardzo umiarkowana w swoich osądach i powiem, że prawda leży po środku. Człowiek nie zostanie zastąpiony przez maszyny w najbliższej perspektywie, natomiast systemy inteligentnego rozpoznawania obrazu na pewno mogą nam pomóc w analizie ogromnej ilości danych radiologicznych jakie się pojawiają. Kiedyś stomatolog miał do czynienia z jednym zdjęciem rentgenowskim, w tej chwili na jedno badanie tomografii stożkowej przypada kilkaset obrazów. W przypadku badań tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego tych obrazów jest jeszcze więcej w związku z licznymi sekwencjami obrazowania. Radiologów jest za mało, żeby podołać analizie wszystkich badań obrazowych. Natomiast ci którzy mówią, że sztuczna inteligencja nie dorówna nigdy człowiekowi powinni spojrzeć z pokorą na dziecko, które się rodzi. Niemowlak nie potrafi bardzo wielu rzeczy, a być może wyrośnie z niego stomatolog, architekt albo genialny aktor.

ZOBACZ TAKŻE VIDEO https://drive.google.com/open?id=1dfyvARQ71TVNqX9rtoqZ1GhCh7xbPj4E 

Uwaga: embargo na publikację do 19 kwietnia 2019 godz. 8.00.

 

Źródło: Kurier CEDE