Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Planowane limity przyjęć na studia stomatologiczne

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia regulującego limity przyjęć na kierunki lekarskie i lekarsko-dentystyczny w roku akademickim 2015/2016. Limit na studiach stomatologicznych powiększył się ogółem o 88 miejsc. Od października najwięcej studentów I roku ma uczyć się na Śląskim Uniwersytecie Medycznym (123), a najmniej w Collegium Medicum UJ w Krakowie (50). 

Wzrośnie (o 37 miejsc) liczba studentów na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim. O 14 miejsc wzrosły również limity na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w trybie niestacjonarnym, a o 37 miejsc limity studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych w języku innym niż polski. Konsultacje w sprawie projektu będą prowadzone do 12 czerwca.

Lp.

Nazwa uczelni

Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie stacjonarnej w języku polskim

Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie niestacjonarnej w języku polskim

Jednolite studia magisterskie prowadzone w formie stacjonarnej/niestacjonarnej w języku innym niż polski

Miejsca dla obywateli polskich

Miejsca dla cudzoziemców

1.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

70

0

14

0

2.

Gdański Uniwersytet Medyczny

50

2

24

0

3.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

123

3

57

20

4.

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

50

2

15

20

5.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

80

4

20

100

6.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

108

2

36

24

7.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

72

2

15

60

8.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

100

2

15

30

9.

Warszawski Uniwersytet Medyczne

76

4

30

12

10.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

55

5

30

30

Projekt rozporządzenia

 

Ministerstwo Zdrowia