Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Mariusz Szuta konsultantem krajowym ds. chirurgii szczękowo-twarzowej

Dr n. med. Mariusz Szuta został powołany na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej. Powołanie w imieniu ministra zdrowia podpisała 2 czerwca Anna Łukasik, podsekretarz stanu w MZ.

Dr n. med. Mariusz Szuta jest adiunktem w Katedrze Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej IS UJ CM w Krakowie. Na stanowisku zastąpił prof. dr hab. Huberta Wanyurę.