Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

MARZEC 2014

 

shutterstock_108490928Wydarzenia z branży stomatologicznej, które odbędą się w marcu na terenie Polski i za granicą. Znajdziesz tutaj informacje o ciekawych szkoleniach, sesjach naukowych, a także o najważniejszych imprezach organizowanych dla lekarzy dentystów. Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem i zachęcamy do udziału w wydarzeniach. 

A jeśli Twoja klinika czy firma organizują kursy, warsztaty, konferencje itp., napisz do nas: stomatologia@6media.pl

 

 

 

 

Warsztaty teoretyczno-praktyczne wraz z przeprowadzeniem zabiegu implantacji na żywo

Termin: 1 marca
Miejsce: Klinika Duda Clinic College of Dental Medicine® w Katowicach

Duda College

PLAN WARSZTATÓW

10:00 – 11:30

I. Część teoretyczna:
A) Omówienie interesujących przypadków klinicznych, w których zastosowano system implantologiczny ICX templant®
B) Omówienie przypadków klinicznych, w których nastąpił zanik kości, a następnie zastosowano sterowaną augmentację kości systememami Mesinger Bone Management®

11.30 – 12.00
Przerwa kawowa

12.00 – 13.30

II. Część warsztatowa:
A) Rozszczepianie wyrostka zębodołowego na przykładzie kości pochodzenia zwierzęcego przy użyciu urządzeń do piezochirurgii marki Acteon Satelec® , oraz jej sterowane poszerzanie za pomocą zestawu Split Control® do Bone Managementu firmy Meisinger® wraz z natychmiastową implantacją.
B) Transfer bloczków kostnych z użyciem zestawu Transfer Control® do Bone Managementu firmy Meisinger®.
C) Wykonanie próbnych implantacji systemem implantologicznym ICX templant® w syntetycznych tkankach kostnych ręcznie oraz maszynowo przy użyciu fizjodyspenserów i-Surge® marki Acteon Satelec®.

13:30 – 14:00
Lunch w formie bufetu

14.00 – 17.00

III. Zabieg implantacji na żywo:
Podniesienie dna zatoki „sinus lift” metodą otwartą z użyciem urządzenia do piezo-chirurgii, oraz rozszczepnienie wyrostka w odcinku przednim z użyciem piezo i zestawu Split Control Meisinger’a do Bone Managementu, wraz z natychmistową implantacją systemem implantologicznym ICX templant®.
Operacja będzie transmitowana na żywo z sali zabiegowej.

Dodatkowo uczestnicy wybierają pierwszą i drugą asystę spośród siebie na cały zabieg. Pozostali uczestnicy oglądają transmisję, ale mogą przychodzić na salę zabiegową po 2 osoby i na żywo oglądać zabieg. Będzie również łączność z salą operacyjną, aby móc zadawać pytania lekarzowi prowadzącemu.

Ilość miejsc ograniczona ! Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

 

X Forum Stomatologii Praktycznej

Termin: 2 – 9 marca
Miejsce: Krynica Zdrój, Hotel Lwigród
Punkty edukacyjne: 
50 punktów edukacyjnych (30 za udział w Forum, 20 za udział testowym programie edukacyjnym)

Organizator: Towarzystwo Szkolenia Podyplomowego EURODENS
Wykładowcy: prof dr hab n med T. K. Różyło, Dr hab. n. med. Leopold Wagner Prof. Nadz. WUM, dr n med Wojciech Bednarz, dr n med Iwona Kuroń, dr n med Marcin Aluchna , dr Anna Kogut, dr Remigiusz Budziłło
Kierownik naukowy:
 dr hab. n med. Janusz Kleinrok
profesor nadzwyczajny WSM

PROGRAM SZKOLENIA

Wykład – poniedziałek
dr n med Wojciech Bednarz

Postępowanie periodontologiczne poprzedzające zasadnicze leczenie stomatologiczne.

Wykład – wtorek
dr Ewa i Monika Minor

I Ty możesz uratować życie

Wykład – środa
dr hab. n. med. Leopold Wagner Prof. Nadz. WUM

Zastosowanie włókna szklanego w różnych dziedzinach stomatologii.

dr Remigiusz Budziłło
„Rozjechane jedynki -nowy trend czy  wskazanie do korekty estetycznej”.

Wykład – czwartek
dr n med Iwona Kuroń

Zasady leczenia  protetycznego pacjentów z obniżoną wysokością zwarcia. Od diagnozy do wizyt kontrolnych.

Wykład – piątek
prof dr hab n med T. K. Różyło

Radiologia

Wykład – sobota
dr Anna Kogut

Leczenie kanałowe

Informacji telefonicznych udziela:
Maria Kleinrok 
tel. 60107794

 

 

 
22. Międzynarodowe Targi Stomatologiczne w Krakowie Krakdent
Print

Termin: 6 – 8 marca
Miejsce: Targi w Krakowie

W dniach 6 – 8 marca 2014 odbędą się Targi Krakdent®. Kolejny raz będzie to doskonała okazja do zapoznania się z nowościami na rynku stomatologicznym, kontaktu z producentami i przedstawicielami firm z całej Polski i Europy.

Bilety na targi dostępne będą tylko na miejscu w kasach.

Ceny biletów:
1-dniowy: 25 zł
3-dniowy: 75 zł
Studencki 1-dniowy: 15 zł
Grupowy dla szkół: 10 zł/osoba (warunkiem jest pozostawienie w kasie listy imiennej uczniów wchodzących na targi).

 

 

 
Nowe podejście i kontrowersje wokół leczenia ortodontycznego

Termin: 8 – 9 marca
Miejsce: Warszawa
Punkty edukacyjne: 14

Wykładowca: prof. Ali Darendeliler

PROGRAM KURSU

1. Modalności leczenia interdyscyplinarnego i zarządzanie przypadkami

Wykład dotyczy leczenia złożonych, interdyscyplinarnych przypadków oraz przypadków leczenia przy zastosowaniu elementów zakotwienia tymczasowego i sekwencyjnych alignerów.

Współczesna stomatologia i współczesna ortodoncja muszą wykorzystywać leczenie interdyscyplinarne; istnieją jednakże reguły i kolejność działań, których należy przestrzegać w interdyscyplinarnym leczeniu skomplikowanych przypadków. Leczenie przypadków bardzo złożonych może być prowadzone skutecznie przez połączenie doświadczenia i wiedzy wielu specjalności.

Wprowadzenie elementów zakotwienia tymczasowego zmieniło granice możliwości ortodoncji, szczególnie w dziedzinie zakotwienia, korekcji zgryzu otwartego i terapii przypadków wymagających ortognatycznego leczenia chirurgicznego.

Wprowadzenie alignerów sekwencyjnych również zapoczątkowało nową erę ortodoncji i przyczyniło się do zwiększenia ilości pacjentów, którzy mogą poddać się leczeniu. Przypadki do leczenia alignerami sekwencyjnymi należy starannie dobierać; niemniej jednak najnowsze postępy technologii oraz stosowanie miniśrub i sił magnetycznych stworzą możliwość zaspokojenia potrzeb wszystkich lekarzy poszukujących sposobów leczenia bardziej złożonych przypadków.

2. Jak uniknąć resorpcji korzeni?

Od ponad stu lat prowadzone są szeroko zakrojone badania klinicznych i histomorfometrycznych aspektów resorpcji korzeni. Wykład będzie skupiony na zakresie resorpcji korzeni wywołanej różnymi siłami, towarzyszącej różnym rodzajom przemieszczeń zębów, w tym: wychyleniu doprzedsionkowemu, ekstruzji, intruzji, rotacji, zmianie torku i angulacji korzenia oraz na procesie regeneracji następującej po resorpcji korzenia; podane zostaną praktyczne wskazówki kliniczne, których przestrzeganie pozwoli uniknąć resorpcji korzeni oraz porady odnośnie do zarządzania przypadkami znacznej resorpcji korzeni.

– Jakiego rodzaju ortodontyczne przemieszczenia zębów wywołują silniejszą resorpcję korzeni?

– Jaki poziom sił stosowanych w ortodoncji jest bardziej ryzykowny pod względem zagrożenia resorpcją korzeni?

– Ryzykowni pacjenci?

– Jak zapobiegać ortodontycznej resorpcji korzeni?

3. Leczenie obturacyjnego bezdechu sennego

W ostatnich latach zwiększyło się zainteresowanie zaburzeniami oddychania związanymi ze snem, takimi jak chrapanie i obturacyjny bezdech senny (ang. OSA). stałe nosowe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (ang. CPAP) stanowi czasem wybieraną opcję leczenia, ale powodowany nim dyskomfort sprawia, że tolerancja i współpraca ze strony pacjentów są niższe od optymalnych. Istnieje więc zapotrzebowanie na inne opcje, takie jak aparaty ustne, o równej skuteczności, ale łatwiej tolerowane. Szyny wysuwające żuchwę (ang. MAS) okazały się skuteczne u 63% pacjentów z OSA. Zastosowanie aparatu stabilizującego język (ang. TSD) również dało obiecujące efekty w leczeniu OSA. Aparaty TSD są raczej zalecane pacjentom z bezzębiem oraz o złym stanie przyzębia, u których oparte na zębach zakotwienie jest niemożliwe lub ograniczone. Ortopedyczne leczenie szczęk pacjentów rosnących oraz zabiegi chirurgii ortognatycznej u pacjentów dorosłych wspomagają leczenie OSA. Dr Darendeliler omówi różne rodzaje aparatów ustnych, ich skuteczność, występujące w krótkiej i dłuższej perspektywie efekty uboczne związane z ich stosowaniem, oraz zarządzanie nimi w praktyce klinicznej.

4. Elementy zakotwienia tymczasowego (ang. TAD) i ich nowe zastosowania

W następstwie wprowadzenia elementów zakotwienia tymczasowego laboratoria i ośrodki badawcze skupiły sie na upraszczaniu bezpośrednich i pośrednich metod zakotwienia oraz mechaniki ich działania, a także na ulepszaniu pierwotnej i wtórnej stabilności miniśrub. Na uniwersytecie w Sydney opracowano inne metody oddziaływań intruzyjnych oraz nową konstrukcję śrub, co przełożyło się na zwiększenie ich stabilności.

5. Aparat Invisalign Appliance; zastosowania i możliwości

Od wprowadzenia aparatu Invisalign w roku 1999 nastąpiły znaczący postęp technologiczny i obecnie większa liczba przypadków może być leczona przy zastosowaniu termoplastycznych alignerów sekwencyjnych. Wykład omówi leczenie przypadków o stopniu nasilenia wad od umiarkowanego do silnego z zastosowaniem alignerów.

6. Zastosowanie wibracji w ortodoncji – jakie przynosi efekty?

Ostatnie badania wskazują, że zastosowanie wibracji w leczeniu ortodontycznym może skracać jego czas. Istnieją dowody na korzystne działanie wibracji na  terapie ortopedyczne i ruch zębów. Podczas wykładu  zostaną omówione rzeczywiste i potencjalne kliniczne zastosowania wibracji oparte o dowody.

Zapisy: www.kursy.ortofan.pl

 

 

 

Mikrochirurgia endodontyczna – szkolenie specjalistyczne

Termin: 8 marca
Miejsce: Łódź
Punkty edukacyjne: 7
Miejsce: Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Prowadzący: dr n. med. Michał Łęski

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności mikrochirurgicznych połączonych ze sprawną obsługą mikroskopu. Każdy uczestnik samodzielnie wykona m. in. zabieg 
resekcji wierzchołka korzenia zęba, wstecznie opracuje system kanałowy, przećwiczy szycie tkanek. Do wykonania zabiegów wykorzystane zostaną modele akrylowe i 
zwierzęce, które realnie odzwierciedlają zabiegi wykonywane na pacjencie. Zajęcia dedykujemy tym stomatologom, którzy uczestniczyli w kursie „stomatologia 
mikroskopowa” bądź dłuższy czas pracują z mikroskopem. Kurs pozwoli wielu osobom pójść o krok dalej w dotychczasowym leczeniu, poszerzając zakres wykonywanych usług i 
precyzje ich wykonania.

 

PROGRAM

Część teoretyczna – 3h

1. Zabiegów mikrochirurgiczne przydatne w endodoncji.
2. Zasady kwalifikowania do zabiegów mikrochirurugicznych.
3. Pojęcie szerokości biologicznej.
4. Skuteczne techniki znieczulania w mikrochirurgii endodontycznej.
5. Niezbędne instrumentarium mikrochirurgiczne.
6. Rola i zastosowanie mikroskopu operacyjnego.
7. Zasady projektowania płata cięcie paramarginalne, cięcie typu PBI.
8. Rodzaje płatów – płat pełnej grubości, płat podzielony.
9. Zabiegi resekcji wierzchołka korzenia zęba, radektomii, hemisekcji wydłużenia korony klinicznej.
10. Metody tamowania krwawienia.
11. Techniki wstecznego opracowania i wypełnienia kanału.
12. Materiały szewne i techniki szycia mikrochirurgicznego.

Część praktyczna (na modelach akrylowych i zwierzęcych) – 4h

1. Projektowanie płata.
2. Cięcie i odwarstwianie śluzówki.
3. Ćwiczenie tworzenia płatów.
4. Wykonanie zabiegu resekcji wierzchołka korzenia zęba.
5. Wsteczne opracowanie systemu kanałowego.
6. Wsteczne wypełnienie kanału cementem MTA.
7. Ćwiczenia szycia tkanek.

Rejestracja online: http://szkolenia.seliga.pl/
Zapisy telefoniczne oraz wszystkie informacje o szkoleniu:
 Marta Kłys: 792-223-333, 42 611-28-22 w 27

 

 

XIII Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Dental Spaghetti
Termin: 8 marca
Miejsce: MANGGHA, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej
Punkty edukacyjne: 8

resize_1392192227_uploads_images_84a9cb3c8a7d7c73f0b0dbe86d9f6b70_jpg_610x0_85

PROGRAM KONFERENCJI

9.00-9.10Wprowadzenie
dr hab. Jerzy Krupiński prof. nadzw., dr n. med. Maciej Żarow, tech. dent. Kamilla Siekierski 
 Część I: Protetyka – Implanty
9.10-10.30
                                              
Jak zaprojektować łącznik implantologiczny w strefie estetycznej? Biotyp dziąsłowy, profil wyłaniania, wybór materiału, nowe perspektywydr Stavros Pelekanos (Ateny, Grecja)
10.30-11.50Jak osiągnąć długotrwały wynik estetyczny w pracach na implantach?
dr Gianluca Paniz (Padwa, Włochy)
11.50-12.20
Przerwa kawowa
 Cześć II: Endodoncja – Leczenie odtwórcze
12.20-13.40Odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym – jak kształtować powierzchnię okluzyjną  w różnych sytuacjach klinicznych?dr Juan Basilio Monné (Barcelona, Hiszpania)
13.40-14.40Lunch
 Część III: Estetyka – Kompozyt – Praktyka
14.40-16.00Kompozytowa rzeczywistość na codzień: proste rozwiązania kompleksowych problemówdr Jason Smithson (Londyn, Wielka Brytania)
16.00-17.20„i”-Rewolucja w stomatologii: przepływ informacji w planowaniu pośrednich i bezpośrednich rekonstrukcji kompozytowychdr Gaetano Paolone (Rzym, Włochy)
17.20-18.20Dyskusja okrągłego stołu z udziałem wykładowcówModeratorzy: dr hab. Jerzy Krupiński prof. nadzw., dr n. med. Maciej Żarow
18.20-18.30
Zakończenie Konferencji, rozdanie upominków i certyfikatów

 

Dla zainteresowanych:
23.30 Dyskusja w kuluarach z wykładowcami (miejsce: Stalowe Magnolie, ul. Św. Jana 15 – wstęp na hasło DENTAL SPAGHETTI)

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Jerzy Krupiński prof. nadzw. (SUM w Katowicach, Polska)
dr n. med. Maciej Żarow (prywatna praktyka, Kraków, Polska)
tech. dent. Kamilla Siekierski (Nowy Jork, USA)

Komitet Naukowy:
dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska (SUM w Katowicach, Polska)
prof. dr hab. n. med. Stanisław Suliborski (UM w Łodzi, Polska)
prof. Pal Gerlóczy (Uniwersytet w Szeged, Węgry)
dr Louis Hardan DDS, CES, DEA, PhD (Uniwersytet św. Józefa, Bejrut, Liban)

Cena od 14.02.2014:
– Lekarze dentyści: 740 zł
– Technicy dentystyczni: 410 zł
– Lekarze stażyści, asystentki stom., studenci: 350 zł
– Członkowie PASE: 600 zł
– Kurs przedkonferencyjny: 800 zł

Rejestracja online.

 

 

Akademia endodoncji – stopień I
Termin: 12 marca
Miejsce: Poldent, Warszawa
Koszt: 800 zł (w cenie system E5)

Część teoretyczna (2h):

1. ABC-pryncypia współczesnej endodoncji
2.Kwalifikacja zębów do leczenia endodontycznego i diagnoza
3. Podstawy pracy z mikroskopem

Część praktyczna (2h): Mikroskop dla każdego uczestnika

1. Przygotowanie mikroskopu do pracy
2. Podstawy endometrii kanałowej
3. Dostęp i jego korekta- wykorzystanie specjalistycznych końcówek do ultradźwięków
4. Crown down i metody hybrydowe- chemo mechaniczne opracowanie kanałów z wykorzystaniem pilników (System S5 Endostar, ze zintegrowym mikrosilnikiem endodontycznym) i ręcznych

 

Zgłoszenia: Monika Dzięcioł, zgłoszenia@poldent.pl tel. 22 351 76 72 ; 605 886 656

 

 

Włoskie spotkanie osteologiczne pod Wawelem
Termin: 14 – 15 marca
Miejsce: Kraków

 

Mikrochirurgia ortodontyczna oraz periodontologia.
Wykładowcy: dr Andrea Podesta i prof. Giulio Rasperini.

Tradycyjne leczenie ortodontyczne może być przyczyną powikłań periodontologicznych, zwłaszcza u osób dorosłych. Leczenie takich powikłań będzie tematem wykładu i warsztatu prof. Giulio Rasperiniego podczas Spotkania Osteologicznego, które odbędzie się w marcu 2014 w Krakowie.

Spotkanie Osteologiczne jest kontynuacją organizowanych od 14 lat sympozjów „Osteologia” poświęconych zagadnieniom regeneracji tkanek miękkich i twardych w stomatologii.
Program tegorocznej imprezy został przygotowany z myślą o ortodontach, chirurgach i periodontologach. Oprócz zajęć prowadzonych przez prof. Rasperiniego organizatorzy przygotowali wykład oraz warsztat, na których dr Andrea Podesta zaprezentuje techniki akceleracji przesunięć ortodontycznych, czyli jak dzięki przeprowadzonej piezoelektrycznie kortykotomii można uzyskać przyspieszenie efektu terapeutycznego.

SESJA WYKŁADOWA  | 9:00 – 15:00

Techniki akceleracji przesunięć ortodontycznych w twojej codziennej praktyce 
Piezoelektryczna chirurgia ortodontyczna – przesunięcia zębów w blokach kostnych, kortykotomia. 
Czy możliwe jest stosowanie sił w leczeniu ortodontycznym i jednoczesne zapobieganie resorpcji korzenia?
Sesja wykładowa skierowana do chirurgów i ortodontów

PROGRAM

08:30 – 9:00               Rejestracja na sesję wykładową
09:00 – 10:30              Techniki akceleracji przesunięć ortodontycznych w twojej codziennej praktyce – cz. 1
10:30 – 11:00             Przerwa kawowa
11:00 – 12:30             Techniki akceleracji przesunięć ortodontycznych w twojej codziennej praktyce – cz. 2
12:30 – 13:30             Obiad
13:30 – 15:00             Techniki akceleracji przesunięć ortodontycznych w twojej codziennej praktyce – cz. 3

 

WARSZTAT PRAKTYCZNY | 16:00 – 19:00

planownaie leczenia pod kątem kortykotomi I
Planowanie leczenia z wykorzystaniem formularzy. Uczestnicy mogą przywieźć swoje przypadki (model+zdjęcie) po leczeniu, przed oraz w trakcji leczenie ortodontycznego. 
Wybrane przypadki będą omawiana przez dr Podestę na forum.

Sesja warsztatowa skierowana do ortodontów i chirurgów.

PROGRAM

15:30 – 16:00   Rejestracja na sesję warsztatową
16:00 – 19:00   Planowanie leczenia pod kątem kortykotomii – warsztat praktyczny

 

15 marca 2014 (sobota) | Prof. Giulio Rasperini |  Dzień drugi

Prof. GIULIO RASPERINI absolwent Wydziału Stomatologii, specjalizował się w ortodoncji. Aktywny członek Włoskiego Towarzystwa Periodontologii, Europejskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, Akademii Osteointegracji, oraz Europejskiej Grupy Badawczej w dziedzinie Periodontologii (ERGOPerio). 
Członek Europejskiej Federacji Periodontologii oraz Amerykańskiej Akademii Periodontologii. 
Członek zespołu redakcyjnego czasopisma Int J Perio Res Dent, recenzent w czasopismach J Dent Res, Clin Oral Impl Res, J Clin Periodontol, J Periodontol, kilkukrotnie nagrodzony za badania naukowe 
w dziedzinie periodontologii i implantologii. Autor licznych publikacji z zakresu periodontologii 
i implantologii. Profesor wizytujący na Wydziale Stomatologii University of Michigan. Adiunkt specjalizujący się w periodontologii na Wydziale Chirurgii, Rekonstrukcji i Diagnostyki, Uniwersytetu w Mediolanie, 
we Włoszech, Fundacji IRCCS Cà Granda.
Prowadzi prywatną praktykę specjalizującą się w leczeniu periodontologicznym i implantologicznym.

SESJA WYKŁADOWA  | 9:00-12:30
LECZENIE POWIKŁAŃ PERIODONTOLOGICZNYCH PO TRADYCYJNYCH TERAPIACH ORTODONTYCZNYCH 
U OSÓB DOROSŁYCH
Przypadki kliniczne najczęstszych powikłań/ komplikacji w obszarze tkanek miękkich występujących 
po i w trakcie leczenia ortodontycznego. 
Sesja wykładowa skierowana do periodontologów, chirurgów oraz ortodontów

PROGRAM

08:30 –9:00 Rejestracja na sesję wykładową
09:00 –10:00 Leczenie powikłań periodontologicznych po tradycyjnych terapiach ortodontycznych u osób dorosłych -cz.1
10:30 – 11:00 przerwa kawowa
11:00 –12:30 Leczenie powikłań periodontologicznych po tradycyjnych terapiach ortodontycznych u osób dorosłych- cz.2
12:30 – 13:30 Obiad

WARSZTAT PRAKTYCZNY | 13:00 – 17:00
Regeneracja pionowych ubytków kostnych wokół zęba po leczeniu ortodontycznym
zarządzanie TKankami miękkimi przy pokrywaniu recesji powstałych w wyniku leczenia ortodontycznego

13:00 – 13:30           Rejestracja na sesje warsztatową
13:30 – 15:00           WARSZTAT: Regeneracja pionowych ubytków kostnych wokół zęba po leczeniu ortodontycznym
15:00 – 15:30            Przerwa kawowa
15:30 – 17:00            WARSZTAT: Zarządzanie tkankami miękkimi w kontekście leczenia ortodontycznego
REJESTRACJA ON-LINE: www.fmdental.pl  wypełniając formularz rejestracyjny. Po wypełnieniu formularza będzie możliwość dokonania płatności za pośrednictwem serwisu Ecard

Organizator: 
FM Produkty Dla Stomatologii W.Feć, B.Feć Sp. Jawna ul. J.Conrada 51, 31-357 Kraków, Poland
tel/ph:(+48) +12-632-19-27, +12-632-89-98

 

Stomatologia mikroskopowa
Termin: 15 marca
Miejsce: Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Punkty edukacyjne: 7

Prowadzący: dr n. med. Maciej Kuźmiński

Szkolenie dla lekarzy stomatologów, którzy niedawno rozpoczęli pracę w powiększeniu i chcą rozwijać umiejętności pracy z mikroskopem stomatologicznym. Podczas kursu przećwiczycie Państwo m. in.: szlifowanie zębów w powiększeniu, nawigację w polu zabiegowym, prawidłową współpracę z asystą, lokalizację ujść kanałów. Gwarantujemy Państwu zachowanie warunków typowo gabinetowych, dlatego każdy ma do swojej dyspozycji samodzielne stanowisko pracy wyposażone w mikroskop stomatologiczny, unit, fantom oraz potrzebne instrumentarium. Zachęcamy Państwa do przyjazdu na szkolenie ze swoją asystą, ponieważ jest ona niezbędna do poprawnego realizowania procedur stomatologicznych i zachowania ergonomicznej postawy w pracy z mikroskopem.

PROGRAM

Część teoretyczna (3 godz.)

1. Koferdam w endodoncji. Jakość i skrócenie zabiegu.
2. Jak założyć koferdam na zniszczone zęby?
3. Co nam daje mikroskop endodontyczny?
4. Zasady pracy pod mikroskopem.
5. Przygotowanie urządzenia do pracy.
6. Instrumentarium niezbędne do pracy pod mikroskopem.
7. Wprowadzenie do ergonomii pracy w mikroskopie.
8. Zasady pracy z mikroskopem i asystą.
9. Postępowanie aseptyczne.
10. Ergonomia w endodoncji.

Część praktyczna (4 godz.)

1. Zakładanie koferdamu 3 sposobami.
2. Ustalenie pozycji pracy lekarza.
3. Ustalenie pracy pozycji asysty.
4. Prawidłowy transfer narzędzi.
5. Dobór mikroskopu endodontycznego – względy ergonomiczne.
6. Ustawienie widzenia stereoskopowego i współogniskowego.
7. Nawigacja w polu zabiegowym.
8. Szlifowanie zębów w powiększeniu.
9. Lokalizacja kanałów w modelach z osadzonymi zębami naturalnymi przy pomocy dostępnych narzędzi.
10. Wykonywanie procedur stomatologicznych we współpracy z asystą.

Rejestracja online: http://szkolenia.seliga.pl/
Zapisy telefoniczne oraz wszystkie informacje o szkoleniu:
Marta Kłys: 792-223-333, 42 611-28-22 w 27

 

 

 

Ortodoncja od A do Z. Technika SWLF – łuku prostego z niskim tarciem. Kurs praktyczny na typodontach

Termin: 20 marca – 6 września
Miejsce: Warszawa

 

1 moduł – 20-22 marca 2014
2 moduł – 22-24 maja 2014
3 moduł – 4-6 września 2014
4 moduł – jesień 2014 – GRATIS

Zapraszamy na jedyny w Polsce, wielomodułowy kurs praktyczny dla ortodontów! Zacznij naukę w szkole ortodoncji od podstaw
4 moduły = 14 dni nauki = 112 godzin zajęć!
Liczba miejsc ograniczona: tylko 15 osób!

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy stomatologów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z ortodoncją, a także dla lekarzy ortodontów chcących udoskonalić swoje umiejętności praktyczne. Jest to jedyny taki kurs w Polsce dla tych, którzy chcą posiąść kompleksową, rzetelną i aktualną wiedzę ortodontyczną.
Poprowadzi go profesor David Suarez Quintanilla – kierownik Kliniki Ortodoncji na Uniwersytecie w Santiago de Compostela w Hiszpanii. Był przewodniczącym 4 międzynarodowych kongresów oraz członkiem Komitetu Naukowego na 8 międzynarodowych kongresach. Był także przewodniczącym EOS organizowanego w 2012 roku w Santiago de Compostela. Jest autorem oraz współautorem 12 książek stomatologicznych i ortodontycznych, a także 85 artykułów z zakresu ortodoncji. Za swoje prace i projekty badawcze otrzymał 12 nagród oraz wyróżnień zawodowych.
Wykładowca jest twórcą techniki S.W.L.F. ( Straight Wire Low Friction, łuku prostego z niskim tarciem) i od lat prowadzi badania nad udoskonaleniem tej metody leczenia ortodontycznego, tak, aby łączyła koncepcje kliniczne z postępem technologicznym. 
Specjalnie dla polskiej grupy lekarzy profesor Suarez Quintanilla przygotował kurs, którego bogaty program podzielony został na 4 moduły, stanowiące razem kompleksową edukację ortodontyczną od podstaw.

PROGRAM KURSU:

Podczas kursów w Warszawie zaplanowane są zarówno wykłady, jak również zajęcia praktyczne na typodontach.

Moduł 1 – Analiza cefalometryczna oraz leczenie ortodontyczne wad klasy I
Moduł 2 – Leczenie ortodontyczne wad klasy II
Moduł 3 – Leczenie ortodontyczne wad klasy III oraz miniśruby

Kurs zapewni Państwu nie tylko solidne przygotowanie teoretyczne, ale przede wszystkim umożliwi nabycie pod okiem profesora, umiejętności praktycznych, pozwalających na samodzielne prowadzenie praktyki ortodontycznej.
Ze względu na ćwiczenia praktyczne (praca na typodontach, doginanie łuków itp.), kurs adresowany jest do małej grupy lekarzy, umożliwi to prof. Suarezowi Quintanilli indywidualny kontakt z każdym uczestnikiem.

W ramach kursu: wykłady, część praktyczna (m. in. diagnostyka,  szyna TMJ, stripping ortodontyczny, mini śruby), materiały (typodonty z zębami, zamki, woski, łuki), skrypt SWLF do ćwiczeń, płyta CD z prezentacją. Podczas trzeciego modułu uczestnicy wszczepiają mini śruby w prawdziwą kość (żuchwy zwierzęce), aby móc później samodzielnie je wkręcać w ustach pacjenta.

Moduł 4 stanowi unikatową możliwość poznania pracy profesora Suareza Quintanilla w jego klinice w Hiszpanii. Na miejscu zaplanowane są także zajęcia praktyczne, ale zgodnie z hiszpańskim prawem – bez pracy z pacjentami. Jest to doskonała okazja do zobaczenia jak wygląda i funkcjonuje klinika ortodontyczna w Hiszpanii.

 

Po więcej szczegółów zapraszamy na www.kursy.ortofan.pl

 

 

Polubić endodoncję? Dokąd zmierza nowoczesna endodoncja

Termin: 26 marca
Miejsce: siedziba firmy Poldent, Warszawa
Punkty edukacyjne: 5
Koszt: 500 zł

Prowadzący: lek. stom. Monika Łopuszyńska

Część teoretyczna (3h):

1. Kwalifikacja zęba do leczenia endodontycznego:
– interdyscyplinarne podejście do zagadnienia
– prezentacja własnych przypadków klinicznych

2. Prawidłowy dostęp koronowy:
– Instrumentarium
– technika wykonania

3. Ekstyrpacja przyżyciowa w praktyce:
– jak szybko ją wykonać?
– dlaczego odeszliśmy od dewitalizacji?

4. Anatomia w leczeniu endodontycznym:
– miejsce poszukawania dodatkowych kanałów
– prezentacja własnych przypadków klinicznych

5. Chemiczne opracowanie kanałów:
– podstawowe płyny do płukania i ich sekwencja
– aktywacja ultradźwiękowa

6. Podstawowe zasady chemo-mechanicznego opracowywania kanałów korzeniowych.

7. Wprowadzenie do pracy narzędziami maszynowymi na przykładzie systemu EndoStar e5 oraz GPR.

8. Podstawowe techniki opracowywania kanałów korzeniowych:
– technika „step down”
– technika hybrydowa

9. Techniki wypełniania kanałów korzeniowych:
– GuttaFlow2
– płynna gutaperka do wypełniania kanałów na zimno
– metoda kondensacji pionowej ciepłej gutaperki + technika „ciągłej fali”

10. Powtórne leczenie endodontyczne:
– usuwanie starych past, gutaperki, cementów
– prezentacja własnych przypadków klinicznych

11. Usuwanie złamanych instrumentów:
– technika usuwania „na igłę”
– technika usuwania za pomocą ultradźwięków
– prezentacja własnych przypadków klinicznych

12. Podstawowe zasady pracy preparatem MTA:
– metoda postępowania prezentacja własnych przypadków klinicznych

13. Prawidłowe zakooczenie leczenia.

14. Definicja sukcesu, sukcesu niepełnego i niepowodzenia w leczeniu endodontycznym

 

Część praktyczna (2 h):

1. Mechaniczne opracowanie kanałów przy pomocy pilników EndoStar e5.
2. Wypełnienie kanałów ciekłą gutaperką GuttaFlow2.
3. Ponowne leczenie endodontyczne – opracowanie kanałów, wypełnionych wcześniej gutaperką, przy pomocy pilników GPR.
4. Zamknięcie szerokiego wierzchołka przy pomocy MTA.

 

Kontakt i zapisy: Monika Dzięcioł, tel: (22) 351 76 72, e-mail: zgloszenia@poldent.pl

 

 

 

Szkolenie Art Oral

 

Termin: 21 – 23 marca

Miejsce: Klinika Dental Excellence w Warszawie

Koszt: 4600,00 zł

Szczegółowe informacje u organizatora: http://science.artoral.pl/

 

 

Konferencja Perio 2014

Termin: 28 – 29 marca
Miejsce: Hotel Marriot w Warszawie

Tematyka:
Niechirurgiczne i chirurgiczne leczenie chorób przyzębia.
Obecne i przyszłe podejście do regeneracji tkanek przyzębia.
Diagnostyka i leczenie periimplantitis.
Nowe opcje leczenia: Piezocision™ w kompleksowym postępowaniu multidyscyplinarnym.
Metody leczenia ortodontycznego w przypadku zaawansowanej choroby przyzębia.

Goście:
Prof. Mariano Sanz, Hiszpania
Prof. Phoebus Madianos, Grecja
Prof. Serge Dibart, USA
Prof. Frank Weiland, Austria

Organizator: Polskie Towarzystwo Periodontologiczne

 

 

 

19. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Stomatologii im. Michała Kłopotowskiego

Termin: 28 – 29 marca
Miejsce: Łódź

Do udziału w najstarszej studenckiej konferencji w Polsce zapraszamy studentów stomatologii wszystkich roczników wraz z opiekunami, a także lekarzy stażystów. W trakcie zjazdu będzie możliwość prezentowania prac naukowych w sesjach kliniczno – doświadczalnej i poglądowej. Zjazd ma formę konkursu, podczas którego najlepsze prace są nagradzane.

Organizator: Zakład Protetyki Stomatologicznej PTS, UM Łódź
Patronat Naukowy: Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

 

 

Postępowanie w leczeniu powikłań po leczeniu protetycznym i ortodontycznym

Termin: 29 marca
Miejsce: Hotel Filmar, Toruń
Punkty edukacyjne: 10

Prowadzący: prof. dr hab. med. Stefan Baron

W programie kursu m.in.:
Diagnostyka czynnościowa układu ruchowego narządu żucia.
Istota i cel terapii bruksizmu.
Porównanie różnych technik i teorii leczenia bruksizmu – szyny okluzyjne.
Okluzja i relacja centralna w teorii i praktyce.
Położenie spoczynkowe żuchwy – problem w leczeniu protetycznym.
Przykłady kliniczne „leczenia po leczeniu” dysfunkcji układu ruchowego narządu żucia wywołanych lub nasilonych jatrogennym leczeniem stomatologicznym.

Organizator:
Centrum Konferencji i Wystaw Expo-Andre
ul. Prosta 19/7, 87-100 Toruń
tel. (56) 657 35 05, (56) 621 11 27
biuro@expo-andre.pl
www.expo-andre.pl