Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Międzynarodowe Sympozjum Athenea Dental Institute

16 i 17 czerwca w Warszawie, w hotelu Marriott odbędzie się międzynarodowe sympozjum z udziałem ekspertów z kraju i za granicy. Tematem wiodącym wydarzenia będzie interdyscyplinarne leczenie ortodontyczno-periodontologiczne. Za jego organizację odpowiada Athenea Dental Institute. Zapisy do udziału w wydarzeniu już trwają.

Techniki kliniczne i radiograficzne w diagnostyce nagłych urazów zębów, rola laseroterapii w leczeniu skojarzonym orto-perio, objawy periodontologiczne w następstwie leczenia ortodontycznego – to tylko wybrane zagadnienia, jakie zostaną poruszone podczas dwóch dni sympozjum. W roli prelegentów wystąpią uznani specjaliści, m.in.: dr Frances Andreasen, dr Manuel Lagravere, dr Carlos Flores Mir, dr n. med. Liwia Minch, dr Emma Vila Manchó oraz dr hab. n. med. Beata Kawala.

Moje doświadczenie pokazuje, że aby leczenie ortodontyczne było skuteczne, należy wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin takich jak periodontologia, protetyka, chirurgia oraz radiologia. Tylko tak interdyscyplinarne podejście pozwala na efektywne, a jednocześnie komfortowe leczenie. To właśnie z myślą o popularyzacji takiego podejścia zdecydowaliśmy się na organizację międzynarodowego sympozjum. Zależy nam, aby umożliwić jego uczestnikom zdobycie najnowszej wiedzy i wymianę cennych doświadczeń z zakresu ortodoncji i periodontologii pod okiem uznanych ekspertów – mówi dr Ayham Mohsin, organizator sympozjum.

W ramach organizacji wydarzenia została powołana rada programowa, która czuwa nad merytorycznymi aspektami Sympozjum. Przewodniczący rady to dr Pablo Echarri oraz dr Liwia Minch.

Komitet Naukowy Rady: dr Beata Kawala – Prezydent Komitetu Naukowego a także dr Javier Echarri, dr Miguel Ángel Pérez Campoy, dr Ayham Mohsin, dr Victor Orozco, dr Jean Aldo Coraggio i dr Emma Vila Machó

Rejestracji na wydarzenie można dokonać tutaj: https://atheneapolska.com/oferta/international-symposium-athenea-dental-institute-2/

***

Athenea Dental Institute to instytucja obecna od ponad 7 lat na polskim i europejskim rynku usług edukacyjnych skierowanych dla lekarzy dentystów. W jej ofercie znajdują się programy szkoleniowe walidowane przez Uniwersytet San Jorge. Jej celem jest przekazywanie lekarzom specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu implantologii i ortodoncji. Z oferty edukacyjnej skorzystało już ponad 200 lekarzy dentystów, którzy zdobywali i doskonalili swoje umiejętności pod okiem międzynarodowego zespołu ekspertów.