Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Ministerstwo Zdrowia odpowiada w sprawie kształcenia asystentek

Ministerstwo Zdrowia 300x111Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na apel Komisji Stomatologicznej NRL z dnia 6 lutego w sprawie przywrócenia prowadzenia kształcenia zawodowego w zawodzie asystentki stomatologicznej. 

MZ „docenia rolę asystentek stomatologicznych w ochronie zdrowia”. Zastrzega też, że osoby, które uzyskają kwalifikacje do wykonywania tego zawodu, nie stracą tych uprawnień po zakończeniu kształcenia w tym zawodzie.

„Należy również zwrócić uwagę, iż wśród zawodów medycznych istnieje m.in. zawód higienistka stomatologiczna, której zakres uprawnień zawodowych jest szerszy niż asystentki stomatologicznej” – czytamy w tekście odpowiedzi. „Ponadto rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (…) uwzględnia stanowisko pomocy dentystycznej (…) Jednocześnie aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące realizacji świadczeń w zakresie leczenia stomatologicznego finansowanych ze środków publicznych, wśród personelu dopuszczonego do określonych świadczeń w ww. zakresie wymienia, obok asystentek stomatologicznych – higienistki stomatologiczne i pomoce dentystyczne”.

Między innymi takimi argumentami resort uzasadnia podtrzymanie swojego dotychczasowego stanowiska w sprawie kształcenia asystentek stomatologicznych.

Autonomia-dent.pl,  Ministerstwo Zdrowia