Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Most protetyczny czy implant zębowy? Co wybrać?

Utrata nawet jednego zęba w wyniku ekstrakcji czy wypadku losowego wiąże się podjęciem decyzji o zastąpieniu go implantem lub innym zamiennikiem naturalnego zęba. Dlaczego uzupełnienie uzębienia jest tak ważne? Kiedy decydować się na implanty, a kiedy na mosty protetyczne? Jakie są ceny? Więcej dowiecie się z dalszej części artykułu.

Zdjęcie ilustracyjne / Adobe Stock

Co to jest most protetyczny?

Most protetyczny to znakomita alternatywa dla protez ruchomych. Daje możliwość dużego komfortu dla pacjenta i stanowi rozwiązanie na długie lata życia.

Most protetyczny to nowoczesna metoda leczenia protetycznego pozwalająca w wygodny sposób uzupełnić na stałe luki w uzębieniu, zarówno pojedynczych zębów, jak i całego szeregu. Polega na wykorzystaniu dwóch własnych zębów jak filarów mostu nad luką w łuku zębowym. Warunkiem do skorzystania z procedury wykonania mostu jest obecność przynajmniej po jednym zębie własnym z dwóch stron przyszłego mostu. Most protetyczny składa się z filarów i przęsła. Filarami są przynajmniej dwa własne, specjalnie przygotowane zęby, a przęsłami sztuczne korony imitujące prawdziwe uzębienie.

Jakie są wskazania do stosowania mostów protetycznych?

Uzupełnienie braków w uzębieniu to niezwykle istotna sprawa nie tylko ze względu na wygląd i estetykę, choć i one są szalenie ważne. Każda luka po zębie osłabia zęby sąsiadujące powodując z czasem ich chwianie, zanik kości pod brakującym zębem z powodu niedostatecznej stymulacji oraz zwiększoną podatność na choroby zębów i przyzębia. O tym, jak nieestetycznie wygląda osoba z lukami w uzębieniu nie trzeba nikomu przypominać. Brak zębów powoduje zapadnięcie się policzków i przedwczesny, starczy wygląd. Niemożność uśmiechania się, otwierania szeroko ust i zaburzenia w mowie, to tylko kilka z możliwych przykrych konsekwencji braków w uzębieniu. Luki w uzębieniu to także gorzej pogryziony pokarm i potencjalne źródło kłopotów z układem trawiennym.

Mosty protetyczne pozwalają uniknąć niekomfortowych rozwiązań, jakimi są protezy ruchome, ale warunkiem ich założenia jest obecność własnych zębów po obydwu stronach mostu. Jeśli brakuje nam szóstki, siódemki i ósemki, to mostu nie da się oprzeć wyłącznie na piątce. W takim przypadku trzeba skorzystać z protezy ruchomej lub wstawić implant, który spełni rolę przęsła lub całkowicie uzupełni powstałą lukę.

Zęby pełniące funkcję filarów zostają w odpowiedni sposób spiłowane i przygotowane do pełnienia roli podpory dla mostu.

Jeśli luka w łuku zębowym jest stosunkowo niewielka, to można uniknąć ingerencji w zdrowe zęby i zastosować implant. Jednak o końcowym rozwiązaniu decyduje pacjent we współpracy z protetykiem dentystycznym.

Jakie są rodzaje mostków protetycznych?

Mosty protetyczne dzielimy na jednolite i złożone. Mosty złożone składają się z podbudowy wykonanej z metali nieszlachetnych lub złota, a licowane są porcelaną, kompozytem lub akrylem. Mosty jednolite nazywane są inaczej pełnoceramicznymi.

Sposób założenia mostu protetycznego

Mostek protetyczny zakłada się przeważnie w ciągu kilku wizyt u protetyka. Lekarz początkowo ocenia stan zębów, które mają pełnić rolę filarów oraz kości pod przęsłem. Tylko zdrowe zęby mogą stanowić podstawę do wykonania mostu protetycznego. Następnie lekarz szlifuje w określony sposób zęby-filary i bierze odcisk. Do czasu wykonania odcisku spiłowane zęby chronione są przez tymczasowe mosty. Na ostatniej wizycie zakładane są przęsła, czyli korony.

Cena procedury zakładania mostu protetycznego

Koszt procedury założenia mostu zależy przede wszystkim od ilości elementów, które składają się na most. Przyjmuje się, że wstawia się do trzech sztucznych zębów w moście. Innym czynnikiem wpływającym na cenę jest wybrany materiał, z którego wykonywany jest most. Droższe rozwiązania bazują na pełnej ceramice i materiałach szlachetnych.