Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Dziewięć kroków do własnej praktyki i gabinetu. Krok dziewiąty: stwórz profesjonalny zespół

shutterstock_28578715Podejmując decyzję o założeniu własnego gabinetu, decydujesz się na pełnienie wielu ról i pracę w większym wymiarze niż pełen etat. Naturalnym scenariuszem dla początków jest praca zwykle powyżej 12 godzin na dobę. W pierwszych miesiącach to naturalne i często przesądza o przewadze konkurencyjnej firmy. Jednak żaden przedsiębiorca nie jest w stanie pracować efektywnie tyle godzin przez dłuższy czas. Bardzo szybko pojawią się problemy, m.in. z koncentracją i snem. Wtedy warto zadać sobie pytanie, czy potrzebuję zespołu, któremu przekażę część obowiązków i który pomoże mi rozwijać gabinet. Jeśli twoja odpowiedź będzie twierdząca, zacznij tworzyć zespół.

Od czego zacząć? Jak dobrać odpowiednich członków do zespołu? Szukaj osób, które będą odznaczać się umiejętnością pracy zespołowej, odpowiednimi cechami osobowościowymi
i niezbędnymi kwalifikacjami. Wybierając ludzi do zespołu, dokonuj starannej selekcji. To, jakiego wyboru dokonasz, mówi twoim pacjentom, jaka jest twoja firma, realizowane przez nią wartości i kim dla twojego gabinetu jest pacjent.

Pamiętaj, że jakość pracy zespołu, który zbudujesz, będzie zależeć od twoich umiejętności menedżerskich i przywódczych. Wiedza na temat zarządzania w znaczny sposób usprawni twoją pracę i podniesie efektywność zespołu. Uchroni również przed popełnianiem wielu błędów.

Istnieją takie umiejętności przywódcze, które pomagają menedżerom wydobywać z ich zespołów możliwie najwięcej. Mówi się, że „urodzeni” przywódcy nie muszą być dobrymi menedżerami, ale każdy menedżer musi być sprawnym przywódcą.

Kim jest sprawny przywódca?

• Przywódca ma wizję – ma wyraźny, ekscytujący obraz przyszłości i ustala plan działania dla swojego zespołu;

• przywódca jest wzorem dla swoich pracowników;

• przywódca jest zaangażowany – wzbudza entuzjazm zespołu;

• przywódca potrafi się komunikować – jest otwarty i optymistyczny – rozmawia z ludźmi i słucha ich;

• przywódca daje pracownikom swobodę działania i ufa, że wykonują oni swoją pracę.

Codziennie rozwijaj cechy przywódcze.

Zasady skutecznego zarządzania zespołem gabinetu

Ustal wspólny cel

Pokazuj pracownikom wspólne cele i upewnij się, że każdy wie, w jaki sposób może się przyczynić do sukcesu. Zaangażuj członków zespołu w ustalanie celów i zadań, wtedy będą lepiej je rozumieli i będą mieli większą motywację do ich realizacji, niż gdy im je narzucisz. Pamiętaj również, że efektywność zespołu zależy od tego, w jaki sposób jego członkowie postrzegają relacje pomiędzy celami własnymi i celami organizacji.

Ustal jasne i przejrzyste zasady działania

Jasno komunikuj swoje oczekiwania. Opracuj dla zespołu zakresy obowiązków, które staną się punktem odniesienia do bieżącej oceny. Wyznaczaj cele sobie i twoim pracownikom. Określ mierzalne kryteria, po których poznacie, że cele są realizowane. Pamiętaj, że jeśli czegoś nie możesz zmierzyć, nie możesz też tym zarządzać.

Dbaj o utrzymanie motywacji na stałym poziomie

Motywuj swoich pracowników, dzięki temu będą osiągać cele, budować poczucie własnej wartości i własny potencjał oraz nabierać siły do dokonywania zmian i doskonalenia.

Sprawdzaj i pytaj, co jest ważne dla twoich pracowników i jakie są kryteria realizacji powyższych wartości. Zadowolony pracownik to zmotywowany pracownik, utożsamiający się z miejscem, w którym pracuje.

Monitoruj motywację twoich pracowników na bieżąco. Poznaj dobrze każdego członka swojego zespołu. Znajdź jego najważniejszy motywator pozafinansowy i stwórz warunki, aby było to osiągalne.

Zachęcaj do proaktywności i kreatywności

Nagradzaj pracowników za proaktywną postawę, szukanie nowych rozwiązań i usprawnianie pracy. Zachęcaj do szukania sposobów na to, by praca stała się lepsza, łatwiejsza i bardziej komfortowa. Pokaż, że oni również mogą mieć wpływ na wizerunek i funkcjonowanie gabinetu.

Deleguj zadania, które, poszerzając kompetencje pracowników, wyzwolą ich inicjatywę i kreatywność. Zapraszaj ich do podejmowania decyzji samodzielnie, w ramach ich obszaru działalności i zakresu obowiązków. Pamiętaj, by zostawić pracownikom sporo swobody, gdyż wyzwala to ich kreatywność i podnosi samoocenę.

Regularnie sprawdzaj, czy zespół realizuje swoje zadania

Nawet najmniejszy biznes powinien być stale mierzony. Systematyczność i precyzja informacji otrzymywanych od pracowników zawsze stanowią ogromną przewagę konkurencyjną i pozwalają na osiągnięcie lepszych wyników niż inne firmy na rynku.

Regularnie wyjaśniaj, kto ma co robić, w jakim terminie i jaki jest udział każdej osoby w wykonywaniu zadań zespołu. Sprawdzaj, czy członkowie zespołu koncentrują się na wykonywaniu tego, co zostało ustalone zarówno indywidualnie, jak i jako cały zespół. Zapewniaj pracownikom ocenę ich pracy.

Udzielaj konstruktywnych informacji zwrotnych – członkowie zespołu muszą wiedzieć, co robią dobrze, a nad czym powinni jeszcze pracować, by dokonywać ulepszeń.

Regularnie spotykaj się z pracownikami

Spotykaj się indywidualnie z każdym z twoich pracowników, by przekazywać informację zwrotną na temat wykonywanej przez niego pracy. Podsumowujcie to, co się już udało osiągnąć i co jeszcze zostało do zrobienia.

Przeznacz czas na regularne spotkania całego zespołu, by na bieżąco wyjaśniać i omawiać sprawy dotyczące firmy. Organizuj burze mózgów, aby szukać nowych pomysłów na poprawę jakości obsługi pacjenta, usprawnienie działania gabinetu, zwiększenie sprzedaży czy ograniczenie kosztów.

Prowadź zebrania zespołu tak, aby każdy mógł się wypowiedzieć i czuł się włączony w podejmowanie decyzji i planowanie. Podkreślaj, że każdy pracownik ma ważną rolę w zespole.

Deleguj zadania i kompetencje

Pamiętaj, że biznes jest grą zespołową. Jest tworzony przez ludzi i dla ludzi. Szef, nawet najbardziej pracowity, jest w stanie pracować tylko przez określoną liczbę godzin podczas doby. Umiejętność delegowania zadań jest podstawą sprawnego działania, musisz się tego nauczyć. Delegowanie to sztuka, którą niewielu potrafi stosować w praktyce. Pamiętaj, że delegowanie nie polega na instruowaniu pracownika, czego od niego oczekujesz. To pracownik powinien powiedzieć, co może zrobić. Wtedy jego odpowiedzialność wzrasta.

Delegowanie zadań traktuj jako bardzo skuteczny sposób motywowania pracowników. Przekazując pracownikowi nowe kompetencje, nie prezentuj ich jako dodatkowych obowiązków, przedstaw je jako nowe wyzwania. Pracownik musi poczuć, że nowe obowiązki stanowią docenienie jego kompetencji i są wynikiem jego wcześniejszej bardzo dobrej pracy. Pokazując, jak bardzo ważna jest dla ciebie jego praca, zmotywujesz go do osiągania jeszcze lepszych wyników.

Zadbaj o odpowiednią atmosferę w pracy

Ludzi chcą robić to, co lubią. Chcą czerpać z pracy zadowolenie i satysfakcję. Od tego, jak będą układały się relacje w pracy, zależy zaangażowanie i efektywność pracowników. Jeżeli jedynym motywatorem dla nich będzie otrzymywanie wynagrodzenia, zwykle nie zaowocuje to zaangażowaniem i jakością pracy. Rolą przedsiębiorcy jest stworzyć taką atmosferę i takie warunki, aby spędzanie w gabinecie kilku godzin dziennie nie było przykrym obowiązkiem. Dlatego zadbaj o dobre relacje między pracownikami. Kiedy będziecie odnosić sukcesy, świętujcie je razem. W przypadkach porażek – wspólnie przez nie przechodźcie.

Zapewniaj pracownikom możliwości rozwoju

Zadbaj o rozwój pracowników z zakresu medycyny i stomatologii, ale również kompetencji miękkich, takich jak komunikacja i obsługa pacjenta. Przygotuj szkolenia wewnętrzne, które pomogą pracownikom zrozumieć, jakie obietnice składa pacjentom twój gabinet. Dostarcz im również wiedzy i umiejętności, w jaki sposób je realizować.

Na zakończenie

To, co powinieneś wiedzieć, to to, że około 80% czynników wpływających na rozwój i zdolności twojej firmy do osiągania celów leży wewnątrz organizacji. Zaledwie około 20% wynika z czynników zewnętrznych. Bardzo często to czynnik ludzki jest tym elementem, który ma największy wpływ na rozwój firmy. Cała praca, wyniki, jakie osiągasz jako firma, zależą właśnie od ludzi. Zarówno od poszczególnych pracowników, jak i od współpracy między nimi.

Zespół, który tworzy twój gabinet, ma bardzo duży wpływ na dochód i zajmowaną pozycję na rynku. To ludzie tworzą ostateczny wizerunek gabinetu. Od nich zależy, jak postrzegane będzie to miejsce przez pacjenta. Pacjent widzi, czy w gabinecie, do którego przychodzi, jest dobra atmosfera czy napięte relacje. Czuje, czy jest obsługiwany przez profesjonalny zespół, czy może panuje w nim chaos. I nawet jeśli myślisz, że tego nie widać, to z jakiegoś powodu pacjent nie wraca i nie poleca gabinetu innym.


Autor:
Małgorzata Kaczyńska
FutureMD