Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Niesłuszne oskarżenia wobec lekarzy dentystów – sprzeciw NRL

16_nil_logo1Po tym, jak Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne opublikowało swoje – krytyczne wobec lekarzy dentystów – stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, prezes NRL Maciej Hamankiewicz wziął w obronę krytykowanych. Według niego stanowisko PLTR narusza dobre imię stomatologów i bezpodstawnie podważa zaufanie pacjentów do ich umiejętności zawodowych. 

„(…) Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne opowiedziało się przeciwko postulatowi samorządu lekarskiego dotyczącemu zmniejszenia częstotliwości wykonywania testów specjalistycznych aparatów RTG do zdjęć wewnątrzustnych.

Najpoważniejsze zastrzeżenia budzi argumentacja użyta przez (…) Towarzystwo w piśmie do Ministra Zdrowia. Kategorycznie sprzeciwiam się, aby w debacie publicznej na temat warunków stosowania promieniowania jonizującego w gabinetach dentystycznych używać argumentu, że zdjęcia wewnątrzustne są przez lekarzy dentystów wykonywane w większości nieprawidłowo oraz że w środowisku stomatologicznym brak jest dostatecznej świadomości odpowiedzialności za narażenie pacjenta na promieniowanie jonizujące. Tego rodzaju stwierdzenia zawarte w oficjalnym dokumencie składanym na ręce Ministra Zdrowia wzbudziły słuszne oburzenie środowiska lekarzy dentystów” – czytamy na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej.

Prezes NRL nazywa zarzuty PLTR „niczym niepopartymi”, podkreślając też, że wymogi odnośnie radiologii stomatologicznej są „zbyt rygorystyczne”, a „postulaty samorządu lekarskiego o złagodzenie warunków stosowania promieniowania jonizującego w gabinetach dentystycznych zyskał już w 2012 roku poparcie konsultanta krajowego w dziedzinie radiologii i radiologii obrazowej”.

NRL