ZNAJDŹ LEKARZA

czwartek, 6 października 2022
Zobacz:

Nowa metoda czyszczenia kanału zębowego

Fot. Fotolia

Fot. Fotolia

Podczas leczenia kanałowego istotne jest oczyszczenie miejsca objętego zabiegiem. W ramach badań finansowanych przez UE zajęto się badaniem metod czyszczenia kanału zębowego z zastosowaniem aktywacji ultradźwiękowej.

Leczenie kanałowe należy do często przeprowadzanych zabiegów. Istotnym aspektem tego zabiegu jest oczyszczenie kanału przy użyciu środków antybakteryjnych w celu usunięcia pozostałości. Jednak około połowa zabiegów leczenia kanałowego okazuje się nieskuteczna ze względu na niedostateczne oczyszczenie.

Uczestnicy projektu „Computational fluid dynamics simulation of the flow around an ultrasonically oscillating instrument” (CFD ULTRASOUND) zajęli się badaniem metody aktywacji ultradźwiękowej. Wykazali, że znacząco zwiększa ona skuteczność czyszczenia.

Naukowcy opracowali dwu- i trójwymiarowy model numeryczny irygacji aktywowanej ultradźwiękowo. Model ten zweryfikowano na podstawie danych doświadczalnych uzyskanych przy użyciu metod szybkiego obrazowania. Następnie, w celu uzyskania cennych informacji na temat tej metody oraz zoptymalizowania skuteczności czyszczenia, zastosowano różne parametry, takie jak kształt i umiejscowienie pilnika ultradźwiękowego oraz wielkość kanału korzenia zębowego.

Wyniki projektu mogą znacząco wpłynąć na opiekę stomatologiczną. Stomatolodzy mogą zacząć stosować tę metodę, a uczelnie stomatologiczne mogą uwzględnić ją w programie studiów magisterskich i podyplomowych. Inni naukowcy mogą wykorzystać opracowany model do badań nad dodatkowymi parametrami związanymi z aktywacją ultradźwiękową kanału.

Skutki tych działań mogą również mieć wpływ na przedsiębiorstwa. Firmy produkujące stomatologiczny sprzęt ultradźwiękowy mogą wykorzystać te wyniki do udoskonalania swoich produktów oraz do badania wskazań i przeciwwskazań do ich stosowania. W związku z tym z wynikami projektu może wiązać się podniesienie współczynnika pomyślnie zakończonych zabiegów endodontycznych.

Źródło: cordis.europa.eu

© Unia Europejska

Przejdź do następnej strony

Nasi klienci