Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Nowe podejście do komunikacji z pacjentem

PaniePoprzednim razem pisałyśmy o zastosowaniu coachingu jako narzędzia w rozwoju osobistym lekarza. Dzisiaj chciałybyśmy pokazać możliwości metody w pracy samego lekarza, kiedy to on występuje w roli coacha – osoby towarzyszącej i wspierającej swojego pacjenta w procesie leczenia.

GDY KLIENTEM JEST PACJENT

Celem coachingu jest pomoc w realizacji celów klienta. Coach w czasie rozmowy, mając na uwadze określone cele klienta, uważnie słucha i zadaje pytania. Podobnie jest w pracy lekarza.  Coaching jest skuteczny w głównej mierze dzięki związkowi, jaki powstaje między coachem/lekarzem a osobą coachowaną/pacjentem. Relację między nimi określić można mianem sojuszu, który polega na wsparciu i specyficznej formie i stylu stosowanej komunikacji.

Kluczowe u coacha/lekarza jest jego nastawienie i postawa. Dobry coach interesuje się ludźmi, tym, co nimi kieruje. Ma wyczucie i potrafi zadawać trafne pytania we właściwych momentach. Szanuje i akceptuje drugiego człowieka takim, jaki jest i wydobywa z niego to, co w nim najlepsze. Asystuje mu w rozwoju, nie narzuca swojej opinii i poglądów, udziela wsparcia i wierzy w swojego klienta/pacjenta, nawet jeśli  on sam w siebie zwątpił.

Anna Czelej, Małgorzata Kaczyńska, FutureMD
Cały artykuł znajduje się na: medsukces.pl