Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Nowe władze PTDNŻ wybrane

IMG_7934

W pięknym otoczeniu Książańskiego Parku Krajobrazowego i Zamku Książ odbył się VIII Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia „Dysfunkcje narządu żucia w leczeniu protetycznym i ortodontycznym”. Przez 3 dni (17 – 19 października) w pięknych salach pałacowych dyskutowano i podsumowywano działania ostatnich lat.

 

Spotkanie to było wyjątkowym wydarzeniem, bowiem podczas pierwszego dnia Zjazdu, w trakcie Walnego Zebrania PTDNŻ, wybrano nowe władze Towarzystwa na następną kadencję. Prezesem PTDNŻ został dr hab. n. med. Włodzimierz Więckiewicz, prof. nadzw., kierownik Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej UM we Wrocławiu – serdecznie gratulujemy.

Przyznano również tytuły honorowych członków Towarzystwa. To ważne odznaczenie otrzymali: prof. dr hab. n. med. Stanisław Majewski, dr n. med. Jadwiga Pyszkowska – prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, prof. dr hab. n. med. Bogumił Płonka oraz mieszkająca obecnie w Szwecji prof. dr hab. Noemi Wigdorowicz-Makowerowa.

 

 

Uroczyste otwarcie

Podczas uroczystego otwarcia 19 października przewodniczący komitetu organizacyjnego i dotychczasowy prezes Towarzystwa prof. Stefan Baron przywitał przybyłych gości i wręczył dyplomy nowym członkom honorowym.

 

IMG_7924Wystąpienie miało bardzo uroczysty charakter, nagrodzeni nie kryli wzruszenia.

Po części oficjalnej przyszedł czas na wykłady inauguracyjne. W tym roku zostały one poświęcone profesor Noemi Wigdorowicz-Makowerowej, która zaliczana jest do współtwórców wrocławskiej szkoły protetyki stomatologicznej i uważana za Pierwszą Damę wrocławskiej protetyki stomatologicznej, w 101-lecie urodzin. Jej ciekawą historię i ogromny dorobek naukowy obejmujący m.in. 351 publikacji i 4 monografie przedstawiły: dr hab. H. Panek, prof. B. Bruziewicz-Mikłaszewska, dr hab. B. Płonka-Syroka i prof. E. Rutańska.

 

Sesje naukowe

Do wzięcia udziału w dyskusji i wygłoszenia prelekcji podczas Zjazdu zaproszono również ortodontów. Powtarzając słowa prof. Barona „wspólna dyskusja i wymiana doświadczeń wśród specjalistów obu dziedzin da z pewnością wymierne rezultaty w kompleksowej terapii schorzeń układu ruchowego narządu żucia”.

 

IMG_7942Wykłady plenarne podzielono na 4 sesje naukowe, podczas których podejmowano m.in. tematykę: możliwości diagnostycznych tomografii stożkowej w obrazowaniu stawów skroniowo-żuchwowych przed leczeniem ortodontycznym, współpracy ortodontyczno-protetycznej na różnych etapach rozwoju osobniczego, zaburzeń w stawach skroniowo-żuchwowych u muzyków, korekty zwarcia w bólowej postaci bruksizmu, wykorzystania masażu w terapii bólu mięśniowo-powięziowego w zaburzeniach czynnościowych układu stomatognatycznego, korelacji funkcji stawów skroniowo-żuchwowych i napięcia mięśni żwaczowych u pacjentów z zaburzonym odwodzeniem żuchwy.

 

Podsumowanie

Organizacja Zjazdu stała na bardzo wysokim poziomie, a pełna sala i krzesła dostawiane w trakcie wykładów świadczyły o wielkim zainteresowaniu słuchaczy.

Podczas obrad swoją premierę miało czasopismo STOMATOLOGIA. Uczestnicy mogli zapoznać się z pierwszym wydaniem, które było dołączone do materiałów zjazdowych, a także porozmawiać z przedstawicielem redakcji. Dziękujemy za gratulacje i przychylne opinie.

Słowa podziękowania kieruję również w stronę organizatorów za możliwość uczestniczenia w tym ważnym dla środowiska stomatologów wydarzeniu.

 

Anna Bętkowska-Bielach