Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Nowe zęby w 12 godzin, czyli jak cyfryzacja usług zmienia protetykę

Przygotowanie stomatologicznych koron, mostów czy licówek w czasie jednego dnia, bez potrzeby wykonywania wycisków i wielogodzinnego zaangażowania techników protetycznych? Tak, dziś to możliwe. Protetyka jednego dnia pozwala trwale i skutecznie podnieść komfort życia pacjentów oraz zapewnić im wymarzone efekty estetyczne. To możliwe dzięki wspomaganemu cyfrowo leczeniu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – skanerów wewnątrzustnych, oprogramowania CAD/CAM oraz urządzeń, dzięki którym cyfrowe pliki materializują się. Kluczowym aspektem jest również praca zespołowa stomatologów różnych specjalizacji i techników dentystycznych.

Przy tradycyjnym podejściu, wykonanie koron porcelanowych oznacza odlanie i obróbkę gipsowych modeli oraz przygotowanie woskowych form i ich zmianę na formy metalowe, na które następnie nanoszona jest porcelana. Konieczne jest również długotrwałe wypalanie porcelany w wysokiej temperaturze. Z kolei przy tworzeniu licówek standardową metodą, gipsowy model jest powielany i obrabiany ręcznie.
Od momentu, gdy do gabinetów stomatologicznych wkroczyły rozwiązania cyfrowe, prace protetyczne mogą być wykonane nawet w ciągu jednego dnia. Jest to możliwe zarówno przy jedno, jak i wielopunktowych pracach wykonywanych na zębach własnych pacjenta, takich jak licówki, korony i małe mosty. Cyfryzacja pozwala nie tylko oszczędzić czas, ale również zwiększa trwałość pracy protetycznej, jej dopasowanie w zgryzie, dokładność przylegania do zęba, a także umożliwia mniejszą ingerencję w ząb.

Jak przebiega leczenie protetyczne wspomagane cyfrowo?

W przypadku stomatologii jednego dnia na znaczeniu zyskuje filozofia „max – mini – max”, która oznacza uzyskanie najlepszych możliwych efektów leczenia przy minimalnej ingerencji stomatologa. Takie podejście wymaga jednak dużej uwagi i precyzji w procesie planowania, poprzedzającym leczenie. Dlatego podczas pierwszej konsultacji lekarz prowadzący ocenia stan zębów pacjenta oraz bardzo szczegółowo ustala jego oczekiwania. Następnie na podstawie dokumentacji medycznej oraz konsultacji z innymi specjalistami zaangażowanymi w proces leczenia, lekarz opracowuje szczegółowy plan działań.
 

W ramach protetyki jednego dnia, podczas porannej wizyty, dentysta przygotowuje zęby pacjenta. Jeżeli przeprowadzone będzie postępowanie bezinwazyjne, konieczne jest jedynie dokładne oczyszczenie zębów. W przypadku mikroinwazyjnego protokołu niezbędna będzie minimalna korekta kształtu zębów, wyrównanie ostrych krawędzi i wygładzenie wypukłości. Może się też okazać, że dentysta będzie wykonywał pełną procedurę przygotowawczą

– wyjaśnia lek. dent. Damian Nasulicz, Prestige Dent, Medicover Stomatologia.

Następnie przy pomocy skanera kształt zębów przenoszony jest do pliku cyfrowego. Skaner może być wykorzystany również wcześniej do określenia oczekiwanego przez pacjenta kształtu uzębienia.
 

W tym celu dentysta, przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów tymczasowych, tworzy kształt w ustach pacjenta. Następnie skaner przenosi wskazany przez pacjenta kształt do pliku cyfrowego, dzięki czemu technik będzie wiedział dokładnie, jak ma wyglądać ostateczna praca protetyczna. Co ciekawe system umożliwia również np. wykonanie odbicia lustrzanego wybranego zęba

– mówi lek. dent. Damian Nasulicz.

Zeskanowany obraz trafia do chmury w której jest przechowywany. Laboratorium protetyczne pobiera obraz i zaczyna pierwszy etap swojej pracy, czyli projektowanie.
 

Zaakceptowany przez lekarza prowadzącego projekt przesyłany jest w postaci pliku cyfrowego do frezarki, która z wytrzymałego i wysoce estetycznego materiału wykonuje pracę. Technik dokonuje na niej ostatnich modyfikacji, delikatnie charakteryzuje zęby, nakłada glazurę, wygładza je. Wykonane prace są zakładane pacjentowi tego samego dnia podczas wieczornej wizyty

– wyjaśnia ekspert Prestige Dent.

 

Wspomagane cyfrowo leczenie implanto-protetyczne zmniejsza ryzyko popełnienia błędu.

W czasie projektowania prac protetycznych system komputerowy już na wczesnym etapie automatycznie weryfikuje, czy wszystkie konieczne parametry zostały spełnione.
 

Dobrym przykładem jest odpowiednie dopasowanie zgryzu, a więc tego, w jaki sposób zęby górne kontaktują się z zębami dolnymi w momencie zagryzienia. Oprogramowanie pozwala lekarzowi zarejestrować to właściwe ułożenie. Jednocześnie, jeżeli system wskaże, że na podstawie danego skanu nie jest możliwie prawidłowe ułożenie, lekarz ponownie wykonuje skan

– wyjaśnia lek. dent. Damian Nasulicz, Prestige Dent, Medicover Stomatologia.

W przypadku awarii pracy protetycznej, gdy zachodzi potrzeba jej ponownego wykonania, dentysta prosi laboratorium protetyczne o ponowne wykonanie tej samej pracy. Wtedy technik dentystyczny jedynie wysyła plik do maszyny, która wyfrezuje niemal gotową pracę. Dlatego zwykle naprawa może być wykonana na tej samej wizycie, na którą pacjent zgłosił się z prośbą o pomoc.
 
 
Źródło:https://medicover.prowly.com/