Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Nowi profesorowie stomatologii

10 osób ze środowiska medycznego otrzymało w środę 21 maja nominacje profesorskie z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Wśród nich znalazło się dwoje stomatologów – Katarzyna Emerich i Marcin Kozakiewicz.

Prof. Katarzyna Emerich jest specjalistą stomatologii dziecięcej oraz stomatologii ogólnej. Piastuje stanowisko adiunkta Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jest także członkiem zarządu reprezentującym Polskę w European Academy of Paediatric Dentistry, a także członkiem International Association of Paediatric Dentistry. Działa w Sekcji Stomatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Jest organizatorką kongresu Europejskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (EAPD).

Prof. Marcin Kozakiewicz to absolwent Wydziału Lekarskiego AM w Łodzi. Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie stomatologii otrzymał w 2005 roku. Jest kierownikiem Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 

Akty nominacyjne w dziedzinie pozostałych nauk medycznych otrzymali:
Maciej Banach – Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
Leszek Bidzan – Gdański Uniwersytet Medyczny,
Tomasz Gaszyński – Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
Brygida Knysz – Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
Dagmara Mirowska-Guzel – Warszawski Uniwersytet Medyczny,
Zbigniew Nowecki – Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Mirosław Parafiniuk – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
Olga Trojnarska – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

źródło: prezydent.pl