Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

NRL chce przywrócenia kształcenia asystentek i higienistek

16_nil_logo1 miniKomisja Stomatologiczna NRL zaapelowała do Ministra Zdrowia o przywrócenie od roku szkolnego 2016/2017 kształcenia w zawodzie asystentki i higienistki stomatologicznej. 

Komisja „z niezadowoleniem przyjmuje zmiany zmierzające do likwidacji systemu szkolenia w zawodzie asystentki stomatologicznej. W opinii Komisji, świadczenie stomatologiczne jest wykonywane w sposób najbardziej efektywny w zespole, w którym uczestniczy lekarz dentysta oraz wykwalifikowana osoba wykonująca zawód asystentki lub higienistki  stomatologicznej. Z chwilą zakończenia prowadzenia kształcenia w zawodzie asystentki dostęp lekarza dentysty do wykwalifikowanego personelu pomocniczego będzie mocno ograniczony z uwagi na niewystarczającą liczbę osób uprawnionych do wykonywania zawodu higienistki stomatologicznej na rynku pracy”.

Członkowie komisji wyrażają obawę, że niedobór personelu pomocniczego spowoduje zrzucenie spoczywających na nim dzisiaj obowiązków na lekarza dentystę, który z tego powodu będzie miał mniej czasu na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Tekst apelu.

autonomia-dent.pl/JA