Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

NRL chce zmniejszenia limitów przyjęć na studia dentystyczne

16_nil_logo16 czerwca Naczelna Rada Lekarska opublikowała stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia odnośnie limitu przyjęć na kierunek lekarsko-dentystyczny.

Prezydium NRL uznało, iż w przypadku zwiększenia liczby studentów obniży się jakość kształcenia przeddyplomowego, a także zabraknie możliwości kształcenia po dyplomie. „Rosnąca liczba absolwentów stomatologii przewyższać będzie zapotrzebowanie na lekarzy dentystów, co znacznie utrudni, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwi tym absolwentom właściwe wykonywanie zawodu” – czytamy w komunikacie.

NRL motywuje swoje stanowisko statystykami. Zauważa, że w Polsce limit przyjęć na studia stomatologiczne co roku wzrasta, podczas gdy na jednego dentystę w Polsce przypada 1123 mieszkańców, co znacznie przewyższa unijną średnią. Rosnąca liczba studentów wymusza jednocześnie na uczelniach zaopatrzenie w większą ilość sprzętu. Tymczasem „stosunek liczby osób szkolonych do liczby unitów wynosi średnio 5,55 i jest zdecydowanie zbyt mały” – twierdzi NRL. „Nie zapewnia to odpowiedniego poziomu kształcenia ani należytej realizacji programu praktycznego studiów”.

Prezydium krytykuje Ministerstwo Zdrowia również za brak zanalizowania zapotrzebowania na lekarzy stomatologów przed wydaniem projektu rozporządzenia. Wytyka brak konsultacji w tej sprawie z samorządem lekarskim oraz kierowanie się przy ustalaniu limitów raczej potrzebami uczelni, niż aktualnym zapotrzebowaniem rynku.

Projekt rozporządzenia ma zatem w opinii NRL wady formalne (brak analizy możliwości dydaktycznych) i merytoryczne („dalszy wzrost liczby przyjęć na kierunek lekarsko-dentystyczny nie odpowiada zapotrzebowaniu oraz przerasta rzeczywiste możliwości dydaktyczne uczelni”).

Cała treść komunikatu tutaj