Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

NRL: likwidacja stażu była błędem

16_nil_logo18 maja Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej opublikowało komunikat, w którym jego członkowie stwierdzają, że decyzja o zastąpieniu stażu podyplomowego dwusemestralnym praktycznym nauczaniem w dziedzinach klinicznych realizowanym w trakcie ostatniego roku studiów była błędna.

„Prezydium postuluje, aby władze państwowe ponownie przeanalizowały skutki likwidacji stażu” – czytamy w komunikacie. „Staż podyplomowy jest tą formą kształcenia, która w sposób najlepszy i sprawdzony przez wiele lat (…) prowadzi do nabycia przez lekarza/lekarza dentystę uprawnień do samodzielnego wykonywania zawodu”.

Prezydium argumentuje swoje stanowisko skróceniem przez dwusemestralne nauczanie praktyczne samych studiów w zakresie nauczania teoretycznego, co może negatywnie wpływać na jakość kształcenia. Korzyścią przemawiającą za przywróceniem stażu jest według NRL również fakt, że realizującym staż jest osoba posiadająca już uprawnienia do wykonywania zawodu podczas gdy w przypadku nauczania praktycznego dopuszczona zostaje „osoba niemająca tytułu zawodowego, nieposiadająca prawa wykonywania zawodu, której postawa etyczna nie była przedmiotem badania”.

Komunikat NRL dostępny tutaj.

NRL