Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Obrazowanie 3D – firma Dentsply Sirona przeszkoliła szesnastu lekarzy stomatologów z Europy Środkowej i Wschodniej

Szesnastu lekarzy stomatologów z Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) spotkało się w Bensheim na pierwszym przeznaczonym dla tego regionu szkoleniu Dentsply Sirona w zakresie obrazowania 3D. W trakcie dwóch dni uczestnicy mieli okazję zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami w stomatologicznym obrazowaniu 3D – od tomografii komputerowej CBCT po implantologię zintegrowaną. Szkolenie składało się z warsztatów praktycznych oraz omówienia przypadków klinicznych.

 

 

Bensheim/Salzburg, 16 kwietnia 2018. W połowie marca zorganizowano pierwsze szkolenie Dentsply Sirona Imaging Systems przeznaczone dla użytkowników rozwiązań obrazowania 3D z regionu Europy Środkowej i Wschodniej (m.in. z Rumunii, Słowenii, Malty oraz Izraela). Szesnastu lekarzy ukończyło kompleksowe, dwudniowe warsztaty, obejmujące wszystkie istotne obszary zastosowania tych rozwiązań, od ułożenia pacjenta po leczenie implantologiczne. Szkolenie skupiono na praktycznych aspektach wykorzystania innowacyjnych rozwiązań obrazowania 3D, analizując rzeczywiste przypadki kliniczne pacjentów oraz umożliwiając uczestnikom warsztatów zastosowanie różnych rozwiązań w praktyce.

Obrazowanie 3D – od teorii do praktyki

Podczas pierwszego dnia dokonano przeglądu technologii obrazowania 3D (tomografii komputerowej wiązką stożkową (CBCT)), wskazując różnice pomiędzy nią a pantomografią, przedstawiając jej wskazane zastosowania kliniczne i sposoby prawidłowej interpretacji uzyskanych z jej pomocą danych. Dr Imre Borźasi, stomatolog z Węgier, przedstawił również praktyczne zastosowania tomografii komputerowej w oparciu o trzy przypadki kliniczne rzeczywistych pacjentów. Zaprezentował także korzyści z zastosowania tej technologii, mówiąc: “Obrazowanie 3D umożliwia rozpoznanie, które w innym przypadku być może nie byłoby możliwe.”

Pod koniec dnia przedstawiono niebieski laser firmy Dentsply Sirona – SiroLaser Blue, umożliwiając uczestnikom poznanie znakomitych właściwości cięcia emitowaną wiązką fal światła niebieskiego i korzyści, jakie zapewnia to rozwiązanie w trakcie odsłaniania implantów.

 

 

Szkolenie praktyczne z innowacyjnych technologii stomatologicznych

W drugim dniu szkoleniowym skupiono się na warsztatach praktycznych z zastosowaniem najnowszych technologii stomatologicznych. Po wstępie, dotyczącym prawidłowego ułożenia pacjenta i przypadków typowego zastosowania obrazowania 3D, dr Elmar Frank i dr Robert Frank, stomatolodzy z Besigheim w Niemczech, przeprowadzili zajęcia praktyczne z wykorzystaniem różnych innowacyjnych technologii, m.in. w zakresie implantologii zintegrowanej:

▪ jak prowadzić leczenie z zastosowaniem oprogramowania do obrazowania Sidexis 4 firmy Dentsply Sirona
oraz

▪ jak przyspieszyć procedury leczenia dzięki wykorzystaniu szablonu chirurgicznego CEREC Guide firmy Dentsply Sirona.

Następnie uczestnicy mieli wybór pomiędzy dwoma warsztatami zgodnie z własnymi preferencjami – kontynuacją szkolenia praktycznego z oprogramowania Galileos Implant na poziomie bardziej zaawansowanym lub zaznajomienia się z obrazowaniem 3D z niską dawką podczas pracy z urządzeniem Orthophos SL w trybie Low Dose Mode.

Dzięki pozytywnej reakcji uczestników i sukcesowi pierwszego seminarium zespół obrazowania 3D firmy Dentsply Sirona zamierza zorganizować podobne warsztaty z obrazowania 3D dla uczestników z Europy Środkowej i Wschodniej pod koniec 2018 roku.

 

 

 

Źródło i zdjęcia:

DenstplySirona