Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Ochrona prawna dla podmiotów leczniczych

Jak ustosunkować się do roszczeń pacjenta? Jak powinna wyglądać zgoda na przetwarzanie danych osobowych? Czy w gabinecie można zamontować kamerę? Czy poradnia może odmówić pacjentowi konsultacji? Coraz częściej podmiot leczniczy musi stawić czoło podobnym problemom i dylematom. Zapewnienie najwyższej jakości opieki medycznej i sprawnego funkcjonowania podmiotu wymaga orientowania się w przepisach prawa czy regulacjach narzuconych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. INTER wprowadza nową wersję ubezpieczenia INTER Ochrona Prawna dla Pomiotów Leczniczych. To pierwszy taki produkt w Polsce z tak szerokim zakresem świadczeń dostosowanych do potrzeb branży medycznej.  

Ochrona prawna – czy jest potrzebna? Czy mnie dotyczy?

Prowadząc podmiot leczniczy musimy mierzyć się z zagrożeniami wynikającymi z odpowiedzialności za życie i zdrowie pacjentów oraz z codzienności związanej z prowadzeniem działalności. Z zawodem lekarza, ratownika medycznego, pielęgniarki, fizjoterapeuty wiąże się coraz większe ryzyko prawne. Liczba skarg wpływających do Rzecznika Praw Pacjenta od lat utrzymuje się na wysokim poziomie. W 2017 roku było ich 61 218, a rok wcześniej 68 832. Nawet jeśli roszczenia są niezasadne, to wiele z nich trafia do sądu, gdzie potrzebne jest wsparcie profesjonalnego pomocnika. Jednocześnie rośnie liczba postępowań prokuratorskich w sprawie błędów medycznych. W 2017 roku prokuratury w całym kraju prowadziły 5678 postępowań dotyczących błędów medycznych. To o blisko 15 proc. więcej niż w 2016 roku, kiedy prokuratorzy prowadzili 4963 takie sprawy. Coraz częściej podmiot leczniczy musi stawić czoło zarzutom związanym ze zdarzeniem niepożądanym lub łamaniem praw pacjenta.

Czy w gabinecie stomatologicznym można zamontować kamerę?

Do tego dochodzą dylematy związane z codziennym funkcjonowaniem placówki. Czy w gabinecie stomatologicznym można zamontować kamerę? Czy w sytuacji, gdy Pacjentka nie dokonała pełnej płatności za wykonaną usługę, ma prawo do złożenia reklamacji? Jak powinien wyglądać  dokument dotyczący zgody na przetwarzanie danych osobowych? Jak ustosunkować się do roszczeń Pacjenta? Czy poradnia może odmówić udzielenia konsultacji pacjentowi, który delikatnie mówiąc brzydko pachnie? – to tylko niektóre pytania jakie trafiły do radców prawnych w ramach polisy oferowanej przez INTER.

 – Prowadząc działalność gospodarczą w formie podmiotu leczniczego trzeba być na bieżąco nie tylko z typowymi przepisami gospodarczymi, ale też ze szczegółowymi uregulowaniami prawnymi składającymi się na całość polskiego systemu ochrony zdrowia. Rozumiejąc wymagającą rzeczywistość, w jakiej prowadzą działalność podmioty lecznicze, proponujemy pomoc prawną specjalnie dostosowaną do specyfiki rynku usług medycznych. INTER Ochrona Prawna dla Podmiotów Leczniczych to pierwsza taka polisa w Polsce zapewniająca szeroki zakres porad prawnych oraz pokrycie kosztów obsługi prawnej podczas sporów związanych z funkcjonowaniem podmiotu leczniczego. Standardem na rynku w przypadku polis asysty prawnej dla podmiotów leczniczych jest zwykle tylko infolinia i pokrycie kosztów ochrony prawnej. My zdecydowaliśmy się rozszerzyć zakres polisy dodatkowo o porady prawne dotyczące wszystkich gałęzi prawa prócz celnego, dewizowego i zamówień publicznych. To zupełna nowość na rynku. Do tego opinie prawne na piśmie, sygnowane przez adwokata lub radcę prawnego, porady związane z prawem podatkowym, wideoporady, zwrot kosztów pełnomocnika i kosztów sądowych. Dzięki dwóm wariantom ubezpieczenia możemy dostosować ochronę do rzeczywistych potrzeb. Medyk musi znać się na medycynie, nie na prawie, dlatego zdecydowaliśmy się przygotować bardzo szeroki zakres świadczeń, który maksymalnie uprości codzienne funkcjonowanie podmiotów medycznych w zakresie ochrony prawnej i pozwoli skupić się na tym co najważniejsze, czyli na  leczeniu pacjentów  – mówi Andrzej Twardowski, Dyrektora Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC w INTER.   

Czym jest ochrona prawna dla podmiotów leczniczych?

Na polisę INTER Ochrona Prawna dla Podmiotów Leczniczych składają się dwa rodzaje świadczeń: Asysta Prawna i Ochrona Prawna. Pierwsze zapewnia szybką pomoc w przypadku wystąpienia problemu prawnego, a także fachową pomoc adwokata w konkretnej sprawie. Ubezpieczony może skorzystać z 24h infolinii prawnej, w ramach której otrzyma wzory pism, weryfikację dokumentów, informacje o kosztach sporów i procedurach sądowych, aktach prawnych, danych teleadresowych sądów, prokuratur, kancelarii, notariuszy i pomoc w ustanowieniu pełnomocnika. Dodatkowo polisa w pełnym wariancie, co jest nowością na rynku, gwarantuje możliwość otrzymania porady prawnej dotyczącej wszystkich gałęzi prawa, w tym prawa podatkowego, z wyłączeniem tylko prawa celnego, dewizowego i zamówień publicznych. W zakres polisy, wchodzą też wideoporady oraz przygotowanie dokumentów i opinii prawnych na piśmie sygnowanych przez adwokata lub radcę prawnego. Drugi rodzaj świadczeń to Ochrona Prawna, która pokrywa (w zależności od wyboru wariantu ubezpieczenia) m.in. koszty wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego, również na etapie poprzedzającym postępowanie sądowe, koszty sądowe łącznie z należnościami dla świadków i biegłych, koszty mediacji pozasądowej i tłumaczenia dokumentów, koszty wynagrodzenia pełnomocnika strony przeciwnej w przypadku zasądzenia tych kosztów od Ubezpieczonego, koszty w postępowaniu przed organami administracji państwowej i samorządowej. W przypadku wariantu pełnego podmiot leczniczy zyskuje więc szeroką pomoc i zwrot kosztów prawnych w zakresie m.in. sporów z NFZ, spraw karnych, pracowniczych, dotyczących ubezpieczeń społecznych oraz związanych z nieruchomością, w której wykonywana jest działalność lecznicza podmiotu.

Źródło: www.interpolska.pl