Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Odznaka „Primus in Agendo” dla Be Active Dentist

INFORMACJA PRASOWA Odznaka Primus in Agendo dla Be Active DentistFundacja Be Active Dentist otrzymała zaszczytne wyróżnienie „Primus in Agendo”. Odznakę w uznaniu zasług przyznaje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Odznaka „Primus in Agendo” („Pierwszy w działaniu”) jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem, przyznawanym osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej lub rodziny. To wyraz uznania dla „aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach”.

MPiPS doceniło aktywność Fundacji w ostatnich latach, przede wszystkim zaangażowanie w walce przeciwko przemocy wobec dzieci. Przypomnijmy, że we wrześniu br. ukazała się książka pt. „Rola lekarza dentysty w rozpoznawaniu objawów przemocy wobec dzieci” pod redakcją lek. dent. Macieja Michalaka, prezesa zarządu Be Active Dentist. Autorzy na łamach poradnika przekonują, że każdy lekarz i każdy lekarz dentysta ma wpisany w zawód obowiązek reagowania na przypadki przemocy wobec dzieci.

– Odznaka „Primus in Agendo” to ogromne wyróżnienie dla całej społeczności BAD. Od lat staramy się w interesujący sposób aktywizować środowisko młodych stomatologów, nie zapominając o najważniejszych wartościach. Misją Be Active Dentist jest kształtowanie właściwej postawy zawodowej lekarzy dentystów oraz przyszłych absolwentów uczelni medycznych, stąd m.in. pomysł na książkę, którą docenił Minister Pracy i Polityki Społecznej. Wyróżnienie daje nam motywacje do dalszej pracy – mówi lek. dent. Maciej Michalak.

Odznakę „Primus in Agendo” stanowi okrągły medal o średnicy 36 mm wykonany ze srebrzonego i patynowanego metalu, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia. Wyróżnienie nosi się na lewej stronie piersi, po orderach i odznaczeniach.

Be Active Dentist