ZNAJDŹ LEKARZA

niedziela, 28 maja 2023
Zobacz:

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „MEDiacja”.

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na wyjątkowe, bo innowacyjne wydarzenie!

W dniach 3-4 kwietnia 2019r. organizujemy nowatorską i przecierającą nowe szlaki, pierwszą edycję Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „MEDiacja”.

Celem naszej konferencji jest poszerzenie wiedzy o tematyce mediacyjnej w obszarze spraw związanych z prawem medycznym, a także podjęcie możliwie kompleksowej debaty naukowej w tym zakresie. Instytucja mediacji funkcjonuje już od dłuższego czasu w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego, jednak wraz z uchwaleniem ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Ustawa o mediacji) doszło do rozszerzenia instrumentu, jakim jest mediacja. Celem tej ustawy jest upowszechnienie mediacji oraz jej szerokie stosowanie jako szybszego i tańszego mechanizmu rozwiązywania sporów. Dla lekarza czy podmiotu leczniczego mediacja może okazać się atrakcyjna ze względu na tempo postępowania, jej poufny charakter oraz niższy koszt prowadzonego postępowania. Dlatego też uznaliśmy, że temat jest niebywale ważny i wart przedyskutowania przez pryzmat jego interdyscyplinarnego charakteru.

Przejdź do następnej strony

Nasi klienci