Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Otwarte posiedzenie Komisji Stomatologicznej w Katowicach

W piątek 16 stycznia o godzinie 15:00 w Domu Lekarza w Katowicach odbyło się otwarte posiedzenie Komisji Stomatologicznej przy Śląskiej Izbie Lekarskiej. Na spotkanie, prócz członków Komisji, przybyli lekarze dentyści chcący porozmawiać o problemach, celach i działaniach Izby.

Prócz spraw organizacyjnych, omówiono m.in. kwestie formularza zgody pacjenta na leczenie stomatologiczne czy odznaczeń dla lekarzy stomatologów (przedyskutowano kandydatury do tytułu zasłużonego nauczyciela lekarzy i wawrzynu lekarskiego). Poruszono także problem harmonogramu pracy lekarzy na kontraktach NFZ oraz pozyskiwania zaświadczeń o utylizacji medycznych odpadów niebezpiecznych.

Posiedzeniu przewodniczył dr Rafał Kiełkowski, Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

 

JA