Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Polscy eksperci na rzecz zdrowia jamy ustnej

80 proc. dzieci i 92 proc. polskich nastolatków cierpi z powodu próchnicy, a odsetek bezzębności wśród dorosłych rośnie. 80 proc. ubezpieczonych nigdy nie skorzystało z usług lekarza dentysty w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. O stanie zdrowia jamy ustnej Polaków rozmawiano podczas debaty zorganizowanej w ramach 12. Kongresu Stomatologów Polskich. Odbyła się ona pod patronatem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, a zainicjowały ją firmy GSK Consumer Healthcare i Wrigley Poland.

W Polsce cały czas brakuje rzetelnej edukacji na temat higieny jamy ustnej.
W 14 innych krajach członkowskich lekarze pierwszego kontaktu mają do dyspozycji specjalny przewodnik naukowy dotyczący zapobiegania chorobom jamy ustnej. Większość państw UE prowadzi też kampanie promujące zdrowe nawyki. Ich liczba różni się w poszczególnych krajach, od jednej na rok do czterech na dwa lata. Nasz kraj miał przynajmniej jedną kampanię skierowaną do obywateli w latach 2011-2013. To nadal za mało, aby zwiększyć świadomość Polaków w tym jakże ważnym obszarze.

– Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że poza kwestiami praktycznymi i estetycznymi stan zdrowia jamy ustnej wpływa na cały organizm człowieka. Wszystkie zmiany chorobowe lub nieprawidłowości, które występują w jamie ustnej, o ile nie są leczone, mogą prowadzić do rozwoju poważnych schorzeń ogólnoustrojowych – mówił prof. dr hab. Bartłomiej W. Loster, prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Podczas debaty grono ekspertów, m.in.: prof. dr hab. Bartłomiej W. Loster, prof. dr hab. Barbara Adamowicz-Klepalska, prof. dr hab. Marek Ziętek, dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk, podpisało deklarację na rzecz polepszenia zdrowia jamy ustnej Polaków obejmującą trzy obszary: poprawę systemu zbierania danych, działania na rzecz profilaktyki oraz edukację i podnoszenie świadomości.

Kolejnym problemem poruszanym podczas debaty były kwestie rozliczeniowe. W Polsce nie ma dobrego systemu finansowego, jeśli chodzi o zdrowie jamy ustnej. Tymczasem to właśnie finanse istotnie wpływają na stan naszego uzębienia. Aż 49 proc. Polaków przekłada wizytę u lekarza dentysty ze względu na jej koszt. Co może być związane z tym, że w Polsce rynek opieki stomatologicznej zdominowany jest przez podmioty prywatne. Jednak zapominamy o innych rozwiązanych, gdyż – jak wynika z raportu Najwyżej Izby Kontroli z 2011 r. – blisko 80 proc. ubezpieczonych ani razu nie skorzystało z usług lekarza dentysty w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

W związku z tym, że wszystkie kraje Unii Europejskiej mają problemy ze zdrowiem jamy ustnej, specjalnie w tym celu utworzono platformę na rzecz lepszej ochrony zdrowia jamy ustnej Europejczyków, która zakłada wśród kluczowych celów na rok 2020 działania obejmujące polepszenie sytuacji w trzech obszarach: system zbierania danych, polityka zapobiegawcza, edukacja i uświadamianie.

Powyższe obszary znalazły się w deklaracji na rzecz walki o poprawę zdrowia jamy ustnej Polaków, jaką podczas debaty podpisywali wszyscy eksperci oraz dziennikarze. (red)