Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Polski oddział ACFF ogłasza konkurs!

PTSD-LogotypPolski oddział ACFF (Alliance for a Cavity Free Future), powołany przez Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej, ogłasza Konkurs dla studentów kierunków lekarsko-dentystycznego i higieny stomatologicznej wszystkich uczelni medycznych w Polsce. 

Aby wziąć w nim udział, należy do 10 października 2015 roku zgłosić pracę z zakresu promocji, profilaktyki i edukacji zdrowotnej w stomatologii w roku kalendarzowym 2015. Pracę można zgłosić w dwóch kategoriach: praca naukowa albo projekt programu profilaktycznego.

Prace można zgłaszać w formie elektronicznej i papierowej. Muszą być one oryginalne, nigdy wcześniej niepublikowane i nierealizowane, a także posiadać pisemną zgodę Kierownika jednostki uczelnianej, z której pochodzą oraz opiekuna naukowego na udział w konkursie.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone. ACFF wyróżnionym autorom przyzna książki o tematyce stomatologicznej o wartości 2000 zł dla każdej z nagrodzonych prac. W przypadku kilku autorów, wartość nagrody zostanie podzielona proporcjonalnie do liczby współautorów. Fundatorem nagród w Konkursie jest Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Spośród przesłanych prac Komisja Konkursowa w terminie do dnia 6 listopada 2015 r. wyłoni najlepszą pracę w każdej kategorii. Wyniki zostaną ogłoszone podczas Konferencji Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej w dniu 6-go listopada 2015 roku oraz na stronie internetowej PTSD (ptsd.net.pl). W ramach ogłoszenia wyników organizator opublikuje imiona i nazwiska autorów oraz tytuł najlepszej pracy w każdej kategorii.

Więcej informacji tutaj.

ACFF/PTSD/JA