Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Poszukiwany stomatolog-szkoleniowiec

Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do składania ofert w konkursie na przeprowadzenie szkoleń dla edukatorów poświęconych praktycznym aspektom prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku 3-5 lat w projekcie:

„Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej
skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”
współfinansowanym w ramach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Warunki udziału w konkursie:

  • wykształcenie wyższe w zakresie medycyny,
  • min. 5 letnie doświadczenie zawodowe w medycznej działalności dydaktycznej,
  • stopień naukowy w dziedzinie medycyny,
  • brak formalnych powiązań z przedsiębiorstwami z branży farmaceutycznej.

Szczegóły konkursu na stronie: Zęby małego dziecka

Projekt  „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”, w skrócie „Dzieciństwo bez próchnicy”, objęty jest patronatem medialnym czasopisma Stomatologia.