Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Praktyka stomatologiczna w czasie pandemii COVID-19

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na sprawdzoną wiedzę w zakresie prowadzenia działań medycznych w czasie pandemii COVID-19, ścisłe prezydium Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, przy współpracy ze Stomatologicznego Centrum Transferu Technologii NZOZ Akademicka Poliklinika Stomatologiczna UM Wrocław oraz ekspertami zdecydowało się stworzyć Centrum Wiedzy o COVID-19 w stomatologii.

Poniżej, w formie opisów, infografik, formularzy i linków przedstawiamy – naszym zdaniem –wiarygodne informacje i zalecenia, które mogą by przydatne dla każdego lekarza dentysty.

Wyraźnie podkreślamy, COVID-19 to wirus, który ma w sobie wiele tajemnic. Oznacza to, że rekomendacje, które miały sens kilka dni wcześniej, dziś mogą brzmieć zupełnie inaczej. Postaramy się aktualizować Centrum o aktualne informacje.

Pragnę podkreślić, iż Polskie Towarzystwo Stomatologiczne uważnie śledzi informacje oraz komentarze, które pojawiają się w branżowej przestrzeni medialnej. Nie ze wszystkimi się zgadzamy, chociażby ze sprowadzeniem prowadzenia praktyki stomatologicznej wyłącznie do biznesu. Jesteśmy przede wszystkim lekarzami i w takim duchu będziemy rekomendować kolegom i koleżankom wszelkie działania.

prof. Marzena Dominiak,
prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

Opracowano na podstawie:  dr n med. Weronika Rymer, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych UM we Wrocławiu „Jakie środki ochronny zastosować w gabinecie stomatologicznym”, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz zaleceń Narodowego Funduszu Zdrowia.

Opracowanie:
Zespół ekspertów ścisłego Prezydium Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego – prof. Marzena Dominiak, prof. Ingrid Różyło-Kalinowska, prof. Tomasz Gedrange, prof. Tomasz Konopka, dr hab. n. med. Wojciech Bednarz, dr n. med. Jacek Matys, dr n. med. Jakub Hadzik, lek. dent. Anna Lella, Sadri Rayad.
Zespół ekspertów Stomatologicznego Centrum Transferu Technologii NZOZ Akademicka Poliklinika Stomatologiczna UM Wrocław – Amadeusz Kuźniarski, Sadri Rayad.

Rekomendacja specjalna: prof. Andrzej Wojtowicz, prezes OSIS.

Propozycja procedury przyjmowania pacjentów w okresie zagrożenia epidemiologicznego wirusem SARS-CoV-2 (wersja skrócona)

Źródło: PTS