Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Prezes NRL pisze do lekarzy dentystów

16_nil_logo117 lipca prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz wystosował pismo do lekarzy i lekarzy dentystów w sprawie opieki stomatologicznej w Polsce. Winą za obecną sytuację prezes NRL obarczył Ministerstwo Zdrowia, które „nie prowadzi żadnej efektywnej polityki zdrowotnej w zakresie zdrowia jamy ustnej”.

Hamankiewicz podkreślił przy tym aktywność środowiska lekarzy stomatologów w informowaniu społeczeństwa o problemach zdrowia jamy ustnej Polaków, dziękując jednocześnie m.in. konsultantom krajowym i prezesom towarzystw naukowych.

„Nasze działania i dialog z władzą dotyczący poprawy tego sektora zdrowia są wspierane także poprzez szczególną aktywność prof. Doroty Olczak-Kowalczyk, konsultanta krajowego ds. stomatologii dziecięcej” – czytamy w piśmie. „Ważnym, zasługującym na uznanie wydarzeniem, zorganizowanym przez panią poseł Lidię Gądek – przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Podstawowej Opieki i Profilaktyki, były dni stomatologiczne w Sejmie. Serdecznie dziękuję za te inicjatywy.

Ponadto, na łamach Gazety Lekarskiej, lekarze wszystkich specjalności mogą dowiedzieć się więcej o znaczeniu profilaktyki i leczenia stomatologicznego, między innymi poprzez regularne zamieszczanie relacji z wydarzeń towarzyszących ustanowionemu przez FDI Światowemu Dnia Zdrowia Jamy Ustnej”.

Cały tekst dostępny na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej.