Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Program Edukacyjny DentAssist

IMG_0717Program Edukacyjny DentAssist firma GlaxoSmithKline Consumer Healthcare przygotowała specjalnie z myślą o studentach wydziałów lekarsko-dentystycznych oraz słuchaczkach i słuchaczach szkół higienistek i asystentek stomatologicznych.

Program DentAssist zrealizowano przy wsparciu i wkładzie szeregu specjalistów z uczelni akademickich. Odzwierciedla on oddanie, z jakim firma GSK podchodzi do zawodu lekarza dentysty, oraz jest wyrazem uznania dla znaczenia, jakie studenci i słuchacze szkół higienistek i asystentek stomatologicznych mają dla przyszłości tego zawodu. Treść programu odpowiada programowi studiów i szkół medycznych, obejmuje tematykę: kwasowej erozji szkliwa, nadwrażliwości zębiny, uzupełnień protetycznych i higieny jamy ustnej. Wszystkie materiały przygotowywane są globalnie, a następnie dostosowywane do realiów naszego kraju.

W procesie sprawdzania tłumaczeń materiałów brali udział wykładowcy akademiccy uniwersytetów medycznych, a w szczególności Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, czego potwierdzeniem jest patronat naukowy nad programem rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. dr. hab. Marka Ziętka.

Prelekcję na wymienione tematy wygłasza przedstawiciel firmy GSK przy współpracy, w stosownych przypadkach, pracowników dydaktycznych wydziału.

Wiemy, że łatwiej i przyjemniej uczyć się, jeśli ma się okazję do interakcji, analizowania i zadawania pytań. Dlatego też w nowym programie zawarliśmy serię modułów poświęconą opisom przypadków w określonych obszarach terapeutycznych, takich jak kwasowa erozja szkliwa, nadwrażliwość. Na wstępnym etapie każdego modułu znajduje się interaktywny wykład na temat dolegliwości, schorzeń stomatologicznych, który porusza ich przyczyny, częstotliwość występowania oraz postępowanie lecznicze.

Sposób przekazywania wiedzy zastosowany w modułach sprzyja maksymalnemu zaangażowaniu słuchaczy oraz zachęca do zdobywania wiedzy poprzez dyskusję.

Prężnie współpracujemy również z Polskim Towarzystwem Studentów Stomatologii, które objęło program DentAssist patronatem honorowym.

W roku akademicki 2013/2014 poprzez Program Edukacyjny DentAssist podczas konferencji i szkoleń bezpośrednich przeszkoliliśmy w sumie ponad
5500 przyszłych lekarzy dentystów, higienistek i asystentek stomatologicznych.

Jedno z takich szkoleń odbyło się w oddziale szkół TEB Edukacja w Krakowie, uczestniczyło w nim w sumie 120 osób. Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją na www.stomatologianews.pl.

 

Beata Szczypińska

Menedżer ds. Programów

Edukacyjnych Consumer Healthcare