Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Przypadek pojedynczej korony w odcinku przednim versus rozwiązanie z użyciem kilku licówek lub korony

Wykonanie pojedynczej korony w odcinku estetycznym jest jednym z najtrudniejszych zadań dla zespołu lekarz – technik dentystyczny. Wymaga dużego doświadczenia, należytej staranności i precyzji dla uzyskania odpowiedniej estetyki białej i czerwonej. Technik powinien wykazać się również umiejętnościami artystycznymi w zakresie charakteryzacji ceramiki.

Kiedy na fotelu pojawia się pacjent z problemem estetycznym dotyczącym siekacza centralnego, zawsze chętnie myślimy o wykonaniu uzupełnienia symetrycznie, tzn. korona lub licówka na ząb sąsiedni, względnie nawet na wszystkie siekacze. I o ile jest to zrozumiałe w sytuacji dużych uszkodzeń tkanek twardych w zębach sąsiednich, względnie kiedy możemy dodatkowo skorygować protetycznie nieprawidłowe położenie zębów w łuku, to co zrobić, jeżeli pacjent ma kłopot tylko z jednym zębem, a zęby sąsiednie są nienaruszone?

 

12

W tym momencie kluczowa jest rozmowa z pacjentem i rozpoznanie jego potrzeb, oczekiwań. Nie zawsze są one realne – zadaniem lekarza jest uświadomienie pacjentowi, co jest możliwe, zrozumiałym językiem, najlepiej posługując się zdjęciami podobnych przypadków. Bywa też, że pacjent nie ma wysokich wymagań i nie widzi wielu problemów, np. asymetrii zębów czy nierównego przebiegu girlandy dziąsłowej, które to wady można byłoby przy tej okazji skorygować. W złożonych przypadkach można posłużyć się procedurą wax-up – mock-up lub symulacją komputerową.

Pacjenci zazwyczaj nie są świadomi, jak trudno wykonać perfekcyjną koronę w odcinku przednim, ile składowych ma wpływ na efekt ostateczny. Jedną z ważniejszych jest odpowiednia głębokość preparacji zgodna z szerokością biologiczną. Umożliwia to zachowanie dobrego stanu przyzębia po osadzeniu korony. Preparacja schodkowa musi uwzględniać grubość korony zarówno pod kątem jej wytrzymałości, jak i odpowiedniej ilości miejsca dla mas ceramicznych (od 1,0 mm do 1,5 mm). Szczególnie trudno takie warunki spełnić w siekaczach bocznych, których średnica na poziomie dziąsła jest bardzo mała.

34

W przypadku braku obręczy lub wąskiego zęba warto od razu zdecydować się na wkład indywidualny. Zadaniem technika jest takie dobranie kolorystyki, aby ukryć przebarwienia, ale zachować przy tym odpowiednią przezierność zęba, zgodną z zębami naturalnymi pacjenta. Zwracamy też uwagę na charakteryzację powierzchni licowej korony – strukturę powierzchni. Jedną z wielu decyzji, jaką musi podjąć lekarz, jest wybór systemu adhezyjnego. Materiałów na rynku jest bardzo dużo. Warto, podejmując decyzję, kierować się badaniami danego materiału (moim wyborem od lat są produkty firmy Kuraray, jak Panavia F 2.0 i Clearfil Esthetic Cement).

 

5 6

 

Przypadek pacjenta ze starą, nieszczelną koroną na zębie 11

W prezentowanym przypadku pacjent zgłosił się ze starą, nieszczelną koroną na zębie 11. Wokół korony występował stan zapalny dziąsła brzeżnego. Pacjent podawał krwawienie w trakcie zabiegów higienicznych.

Stara korona została usunięta, a ząb ponownie przeleczony kanałowo. Ze względu na dobrze zachowaną obręcz zastosowano wkład z włókien szklanych dla odbudowy zrębu. Na koniec wykonałem dobrze dopasowaną koronę tymczasową.

Po wygojeniu tkanek miękkich (ok. 3 miesiące) przeprowadzono ostateczne przygotowanie filaru, stosując szlifowanie ze stopniem. Ze względu na duże przebarwienie zdecydowaliśmy się z pacjentem na koronę porcelanową na podbudowie z tlenku cyrkonu. Ma ona właściwości kryjące przebarwienia i bardzo dobrą estetykę. Ze względu na dużą przezierność szkliwa rozważałem także koronę z ceramiki tłoczonej.

78

9Ostateczny efekt widoczny jest na zdjęciach. Dla pacjenta nasza praca z technikiem okazała się spełnieniem jego marzeń o normalnym uśmiechaniu się i rozmowie. Oglądając zdjęcia, lekarz zawsze ma wątpliwości, czy można było zrobić to lepiej? Moje wątpliwości dotyczą wysokości girlandy dziąsłowej i ewentualnie może większej przezierności brzegu siecznego.

 

Na zdjęciach może razić poziom osadów – pacjent jest namiętnym palaczem i miłośnikiem kawy. Już kilka dni po profesjonalnym oczyszczeniu pojawiają się nowe osady.

 

Zapraszam do dyskusji na temat przypadku i przysłanie pytań drogą mailową na adres piotrpawełmikolajczyk@gmail.com.

 

Bardzo dziękuję technik Kasi Maryniak-Toborowicz za wykonanie korony.

 

Autor:

lek. stom. Piotr Mikołajczyk

Zdjęcia:

Z zasobów autora

Streszczenie: Wykonanie korony na pojedynczy ząb w odcinku estetycznym to jedno z największych wyzwań dla zespołu stomatologicznego. Wymaga pełnego zaangażowania lekarza prowadzącego, technika z duszą artysty i pacjenta, który dobrze współpracuje i rozumie zawiłości procedury. Perfekcja w przygotowaniu filaru protetycznego, znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem tkankami miękkimi, a także dobra dokumentacja fotograficzna w kontakcie z laboratorium techniki dentystycznym to klucz do sukcesu terapeutycznego. Omówienie zagadnienia ułatwi prezentacja własnego przypadku.