Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

PTS i PAPS rozpoczynają współpracę

Lekarze dentyści oraz higienistki stomatologiczne chcą skutecznie współpracować w zakresie doskonalenia zawodowego, rozwoju stomatologii oraz promocji zdrowia jamy ustnej. Dowodem potwierdzającym wspólne cele jest porozumienie zawarte pomiędzy Polskim Towarzystwem Stomatologicznym (PTS) a Polską Akademią Profilaktyki Stomatologicznej (PAPS).

Porozumienie pomiędzy PTS a PAPS parafowane 7 listopada 2018 r. w Warszawie, jest w polskiej branży stomatologicznej bezprecedensowe. Najstarsza polska organizacja naukowa skupiająca lekarzy dentystów – po raz pierwszy w historii – przyjmuje w swoje szeregi higienistki stomatologiczne. Umożliwia to nowy Statut PTS, który zaktualizowano we wrześniu br. Celem podpisanego porozumienia jest stworzenie podstaw trwałej, efektywnej współpracy, w szczególności w zakresie: doskonalenia zawodowego, przedstawiania opinii i wniosków dotyczących kształcenia higienistek stomatologicznych oraz osób wykonujących inne zawody w ochronie zdrowia, promocji zdrowia i podnoszenia świadomości społecznej na temat związków pomiędzy zdrowiem jamy ustnej a zdrowiem ogólnym człowieka oraz reprezentowania polskich lekarzy dentystów oraz higienistek stomatologicznych na arenie międzynarodowej.

Jednym z podstawowych zadań współpracy PTS i PAPS jest wypracowanie jednolitego stanowiska dotyczącego kształcenia, zakresu obowiązków i kompetencji higienistek stomatologicznych w Polsce. Wspólne działania będą miały na celu przedłożenie w Ministerstwie Zdrowia postulatów dotyczących programu edukacyjnego tej grupy zawodowej.

– Od kilku miesięcy Polskie Towarzystwo Stomatologiczne mówi językiem współpracy. Realizujemy działania, które mają zmienić branżowe i społeczne postrzeganie naszej organizacji, porozumienie z Polską Akademią Profilaktyki Stomatologicznej jest tego najlepszym dowodem. Nie mam wątpliwości, że higienistki są istotnym elementem każdego zespołu stomatologicznego. Dobrze wyedukowane, świadome swojej wiedzy i umiejętności, otwarte na nowoczesne technologie stanowią przewagę konkurencyjną wielu gabinetów i wsparcie stomatologa. Podpisane porozumienie pozwoli wypracować najlepszą ścieżkę rozwoju zawodowego higienistek, na czym skorzystają wszyscy. Wierzę także, że energiczne i ambitne higienistki mogą stanowić znakomite wsparcie w upowszechnianiu wiedzy na temat zdrowia jamy ustnej – mówi prof. Marzena Dominiak, prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

PAPS jest niezależną organizacją higienistek, której misją jest edukacja podyplomowa, wspieranie rozwoju zawodowego oraz budowanie świadomości pacjentów na temat roli higienistki w profilaktyce chorób jamy ustnej. Środowisko higienistek podkreśla duże zrozumienie dla potrzeb tej grupy zawodowej płynące ze strony władz PTS. Bez wątpliwości porozumienie otwiera nowe ścieżki rozwoju dla higienistek, ale przede wszystkim jest zapowiedzią integracji oraz wspólnych działań.

– Polska Akademia Profilaktyki Stomatologicznej to najszybciej rozwijająca się organizacja  wśród higienistek. Jesteśmy dumni, że możemy rozpocząć współpracę z tak prestiżowym stowarzyszeniem lekarzy, jakim jest Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Obydwie organizacje mają w perspektywie wiele wspólnych projektów, o których będziemy informować na bieżąco. Stworzona „unia” niesie ze sobą wachlarz nowych możliwości i obszarów do wspólnego działania. Chcemy realizować nasze cele w myśl zasady, że razem możemy więcej – podkreśla Anita Walczak, prezydent PAPS.

Od 2006 r. PAPS jest organizatorem Kongresu Polskiej Akademii Profilaktyki Stomatologicznej. III edycja wydarzenia zaplanowana została na 24-25 maja 2019 r.

  • Już dziś serdecznie zapraszamy – tym razem – do Warszawy. III edycja kongresu PAPS to wydarzenie międzynarodowe. Liczymy na wysoką frekwencję polskich jak i zagranicznych higienistek. Wsród wykładowców tegorocznego kongresu znajdą się in. prof. Johannes Einwag, prof. Louis Hardan, dr hab. n. med.Ewa Iwanicka-Grzegorek, dr n. med Konrad Walerzak, dr n. med Agnieszka Laskus, dr n. med. Maciej Żarow. Swoją obecnością zaszczyci nas również Yvonne Nyblom- prezydentEuropejskiej Federacji Higienistek– mówi Anita Walczak.

– Dwie pierwsze edycje wydarzenia są dowodem na to, że zarówno higienistki, jak również obecni lekarze, chcą poszerzać horyzonty, rozmawiać o współpracy, ustalać najlepsze algorytmy współdziałania w rozmaitych procedurach stomatologicznych. Na takim dialogu zyskują wszyscy, przede wszystkim pacjenci. Polskiej stomatologii potrzebne są doskonale wyedukowane higienistki. Warto być na bieżąco z aktualnymi trendami w profilaktyce, higienizacji, warto wiedzieć, jak działają nowoczesne technologie, wreszcie – warto wiedzieć jak leczą lekarze. Wiedza i teamwork są kluczowe dla osiąganych sukcesów – podkreśla prezydent PTS.

Porozumienie pomiędzy PTS a PAPS ogłoszono podczas śniadania prasowego, które odbyło się 7 listopada na Stadionie Narodowym w Warszawie.

 

Źródło i zdjęcia: PAPS