Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Ranking „Perspektyw”: najlepsza stomatologia na WUM

logoKIERUNKIW rankingu kierunków studiów przygotowanym przez „Perspektywy” w zestawieniu najlepszych kierunków lekarsko-dentystycznych zwyciężył Warszawski Uniwersytet Medyczny. Drugie i trzecie miejsce przypadło Collegium Medicum UJ w Krakowie i Uniwersytetowi Medycznemu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

W porównaniu z zeszłorocznym zestawieniem nastąpiła zmiana na pozycji lidera. Rok temu pierwsze miejsce zajęła krakowska stomatologia. Przestawień nie brak również w dalszej części tabeli. Na ocenę kierunku składało się kilka czynników o różnych wagach: ocena przez kadrę akademicką, publikacje, preferencje pracodawców, egzaminy zawodowe oraz indeks Hirscha.

W zestawieniu uczelni medycznych prym, jak przed rokiem, wiedzie Collegium Medicum UJ. Drugie miejsce zajmuje WUM, trzecie – Gdański Uniwersytet Medyczny.

Perspektywy

2015Nazwa uczelni’14WSK
1Warszawski Uniwersytet Medyczny2100
2Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego185,77
3Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu373,21
4Uniwersytet Medyczny w Łodzi669,61
5Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu554,71
6Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach941,66
7Gdański Uniwersytet Medyczny437,22
8Uniwersytet Medyczny w Białymstoku837,06
9Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie731,20
10Uniwersytet Medyczny w Lublinie1030,42