Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Regulamin Konkursu Colgate czasopisma „Stomatologia”

Regulamin Konkursu Colgate czasopisma „Stomatologia”

 1. Organizatorem Konkursu jest 6 Media Wydawnictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, 66-400, ul. Podmiejska 17A (adres korespondencyjny: al. Korfantego 141 C, 40-154 Katowice).

 2. Konkurs odbędzie się w terminie określonym w ogłoszeniu na stronie czasopisma „Stomatologia” na Facebooku i na portalu stomatologianews.pl.

 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie czasopisma „Stomatologia” w serwisie Facebook.

 4. Aby wziąć udział w konkursie, należy poprawnie odpowiedzieć na pytanie zadane w ogłoszeniu i przesłać odpowiedź na adres redakcja@stomatologianews.pl w terminie podanym podczas ogłoszenia konkursu. Do odpowiedzi należy dołączyć adres, numer telefonu oraz pełne imię i nazwisko.

 5. Spośród poprawnych odpowiedzi wylosowanych zostanie 5 laureatów, których lista zostanie ogłoszona na stronie czasopisma „Stomatologia” na Facebooku.

 6. Laureaci zostaną powiadomieni o zwycięstwie przed publicznym ogłoszeniem listy zwycięzców.

 7. Nagrodami w konkursie jest 5 zestawów past do zębów z serii Colgate Maximum Cavity Protection ufundowane przez firmę Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o.o.

 8. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 9. Administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach uczestnictwa i wydania nagród oraz przesyłania informacji o nowych promocjach organizowanych przez Organizatora (programy promocyjne).

 10. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie, opracowywanie. Przetwarzane będą dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail.

 11. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikacji. W tym celu osoba zainteresowana winna zwrócić się na piśmie do Organizatora Konkursu pod adresem 6 Media Wydawnictwo Sp. z o.o., al. Korfantego 141 C, 40-154 Katowice, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Colgate „Stomatologii””. Odpowiedź zostanie przesłana w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisma.

 12. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania oraz do jego przerwania w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

 13. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.stomatologianews.pl.

 14. Pytania proszę kierować na adres e-mail: redakcja@stomatologianews.pl.