Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Regulamin konkursu Hotel Alpin

Regulamin Konkursu Hotel Alpin czasopisma „Stomatologia”

 1. Organizatorem konkursu jest 6 Media Wydawnictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, 66-400, ul. Podmiejska 17A (adres korespondencyjny: al. Korfantego 141 C, 40-154 Katowice).
 2. Konkurs odbędzie się w terminie określonym w ogłoszeniu na stronie czasopisma „Stomatologia” na Facebooku.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie czasopisma „Stomatologia” w serwisie Facebook.
 4. Aby wziąć udział w konkursie, należy odpowiedzieć na pytanie zadane w ogłoszeniu i przesłać odpowiedź na adres redakcja@stomatologianews.pl w terminie podanym podczas ogłoszenia konkursu. Do odpowiedzi należy dołączyć numer telefonu oraz pełne imię i nazwisko.
 5. Spośród przesłanych odpowiedzi Redakcja wybierze 2 laureatów, których lista zostanie ogłoszona na stronie czasopisma „Weterynaria” na Facebooku.
 6. Redakcja zastrzega sobie prawo do marketingowego wykorzystania nadesłanych odpowiedzi.
 7. Laureaci zostaną powiadomieni o zwycięstwie przed publicznym ogłoszeniem listy zwycięzców.
 8. Nagrodami w konkursie są 2 podwójne zaproszenia na:
  1. Nocleg ze śniadaniem, Kolację Romantyczną i Relaks w saunie & jacuzzi (1h)
  2. Dwa noclegi ze śniadaniem, Kolację Romantyczną, Kolację Szefa Kuchni i Relaks w saunie & jacuzzi (1h)
 9. Zaproszenia są ważne do 15 grudnia 2014 roku (z wyłączeniem świąt)
 10. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 11. Administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach uczestnictwa i wydania nagród oraz przesyłania informacji o nowych promocjach organizowanych przez Organizatora (programy promocyjne).
 12. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie, opracowywanie. Przetwarzane będą dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail.
 13. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikacji. W tym celu osoba zainteresowana winna zwrócić się na piśmie do Organizatora Konkursu pod adresem 6 Media Wydawnictwo Sp. z o.o., al. Korfantego 141 C, 40-154 Katowice, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Hotel Alpin „Stomatologii””. Odpowiedź zostanie przesłana w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisma.
 14. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania oraz do jego przerwania w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
 15. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.stomatologianews.pl.
 16. Pytania proszę kierować na adres e-mail: redakcja@stomatologianews.pl.