Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Regulamin konkursu

 • Organizatorem Konkursu jest New Energy Systems Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, przy ul. Kościuszki 7/7, (kod: 40-049), identyfikującą się numerem REGON: 243153669 oraz numerem NIP: 6272735440 (dalej „Organizator”).
 • Sponsorem Konkursu i fundatorem nagród jest Wydawnictwo Poligraf z siedzibą w Brzezina Łąka przy ul. Młyńskiej 38 (kod: 55-093), identyfikującego się numerem REGON 366415393 oraz numerem NIP 896-155-82-79.
 • Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”).
 • Konkurs trwa od 05-06 grudnia 2018 roku, do godziny 24:00 czasu polskiego.
 • Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, mieszkających w Polsce.
 • Nagrodami w konkursie są 3 egzemplarze książki Bądź bystry u dentysty.
 • Warunki i przebieg konkursu:
  1. Konkurs odbywa się na portalu społecznościowym Facebook
  2. Do wygrania są 3 książki Wydawnictwa Poligraf
  3. Uczestnik powinien do końca dnia 06 grudnia 2018 roku do godziny 24:00 zamieścić w komentarzu informującym o konkursie na profilu  https://www.facebook.com/stomatologianews/ 1 zdjęcie ze świątecznym akcentem
  4. Redakcja portalu www.stomatologianews.pl będzie na bieżąco repostować zdjęcia również na profilu w serwisie Instagram.
  5. Redakcja portalu www.stomatologianews.pl wraz z dniem 07 grudnia 2018 roku wybierze 2 najciekawsze zdjęcia, a następnie ogłosi zwycięzców o godzinie 10:00 na profilu https://www.facebook.com/stomatologianews/
  6. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na następującą klauzulę: Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na następującą klauzulę: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą RODO).”
  7. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że:
   a) akceptuje warunki Regulaminu Konkursu;
   b) wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska lub pseudonimu używanego na Facebooku przy ogłaszaniu wyników Konkursu.
 • Uczestnik ponosi odpowiedzialność za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu nagrody. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 • Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród), zgodnie z przepisami z dnia 25 maja 2018 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zwanych także RODO).
 • Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
 • Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 • Informacja o zmianach zostanie opublikowana w taki sposób, w jaki był ogłaszany Regulamin.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie przez uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.
 • Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody, w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania/zamknięcia Konkursu.
 • Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisem społecznościowym Facebook ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisu społecznościowego Facebook. Uczestnik zwalnia Facebook z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.