Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Rola lekarza dentysty w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu nowotworów głowy i szyi oraz opiece stomatologicznej nad pacjentem onkologicznym przed, w trakcie i po leczeniu przeciwnowotworowym

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy (NIO-PIB) wspólnie z Komisją ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie oraz National Cancer Institute z USA zachęcają lekarzy dentystów do uczestnictwa w KONFERENCJI NAUKOWEJ dotyczącej roli lekarza dentysty w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu nowotworów głowy i szyi oraz opiece stomatologicznej nad pacjentem onkologicznym przed, w trakcie i po leczeniu przeciwnowotworowym.

Konferencja naukowa odbędzie się w dniach 9 i 16 października br. w trybie online. Została przygotowana we współpracy z Programem Tu Nie Boli oraz Fundacją Alliance for Innovation, Partnerami wydarzenia.

Cel konferencji

Celem konferencji jest przygotowanie lekarzy dentystów do prowadzenia edukacji pacjenta w zakresie prewencji nowotworów, poszerzenie ich wiedzy na temat zasad postępowania przed, w trakcie i po leczeniu przeciwnowotworowym oraz zaangażowanie lekarzy dentystów w proces wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi.

Lekarz dentysta w przypadku zmian nowotworowych w jamie ustnej jest tzw. lekarzem pierwszego kontaktu, który może jako pierwszy zaobserwować niepokojące zmiany i skierować pacjenta do dalszej diagnostyki. Ponad połowa nowotworów głowy i szyi rozpoznawana jest zbyt późno. Szybkie wykrycie i odpowiednie leczenie to największa szansa na powrót do zdrowia. Obecnie w Polsce rozpoznaje się ok. 6 tysięcy zachorowań rocznie, a w ciągu dekady ta liczba wzrosła o ok. 25 proc. Nowotwory głowy oraz szyi obejmują szereg chorób onkologicznych zlokalizowanych w rozmaitych częściach głowy i szyi, np. języka, nosa, ucha, krtani, lub gardła. Najistotniejszymi czynnikami, które zwiększają ryzyko rozwoju nowotworów głowy i szyi, są palenie papierosów, spożywanie alkoholu oraz zakażenie wirusem HPV.

Lekarz dentysta odgrywa ważną rolę w edukacji pacjenta w zakresie prewencji pierwotnej nowotworów głowy i szyi, dzięki czemu może przyczynić się do zmiany zachowań zdrowotnych pacjenta. Podczas zabiegu na fotelu stomatologicznym pacjent głównie słucha, co stwarza dobrą okazję do prowadzenia edukacji zdrowotnej, np. antynikotynowej przez lekarza dentystę. Prowadzenie edukacji zdrowotnej wymaga od lekarza dentysty umiejętności właściwej komunikacji, które sprawiają, że słuchacz jest otwarty na argumenty.

Opieka stomatologiczna nad pacjentem onkologicznym

Opieka stomatologiczna nad pacjentem onkologicznym konieczna jest przed i po zakończeniu leczenia nowotworów głowy i szyi. Przed rozpoczęciem terapii przeciwnowotworowej powinna być przeprowadzona sanacja jamy ustnej, dzięki której możliwe będzie zminimalizowanie powikłań. Wywiad ogólnomedyczny, stomatologiczny, badanie kliniczne oraz radiologiczne umożliwiają ujawnienie potencjalnych ognisk zakażenia zębów jamie ustnej, przyzębia oraz zmian na błonie śluzowej, co pozwala na zaplanowanie koniecznych zabiegów. W trakcie stosowania chemioterapii, radioterapii i immunoterapii oraz przeszczepu komórek macierzystych krwi występują powikłania, z którymi może się spotkać każdy praktykujący stomatolog. Roztaczając opiekę nad pacjentem leczącym się z powodu choroby nowotworowej, należy pamiętać o właściwym przygotowaniu stomatologicznym do terapii. Minimalizuje to ryzyko wystąpienia późniejszych komplikacji.

Choroba nowotworowa często wymaga zastosowania kilku metod leczenia jednocześnie. Radioterapia, chemioterapia i immunoterapia oraz metody chirurgiczne stosowane są w wielu kombinacjach, w zależności od typu i lokalizacji nowotworu. Objawy niepożądane mogą pojawić się już na początku leczenia lub po jego zakończeniu. W trakcie procesu leczenia pacjenta onkologicznego nadrzędnym celem jest ratowanie życia. Profilaktyka i leczenie powikłań, w tym powikłań w jamie ustnej, często jest sprawą drugorzędną. Jama ustna wyściełana delikatną błoną śluzową jest szczególnie wrażliwa na działanie cytostatyków, które wpływają nie tylko na komórki nowotworowe, lecz również na komórki prawidłowe. Radioterapia i chemioterapia uszkadzają zarówno tkanki miękkie, jak i twarde. Znaczna wrażliwość tkanek obszaru głowy i szyi oraz krótki czas odnowy nabłonków jamy ustnej prowadzi do nieuniknionych powikłań terapii przeciwnowotworowej w tym obszarze.

Lekarz dentysta powinien uczyć pacjentów onkologicznych higieny jamy ustnej, gdyż stanowią oni grupę zwiększonego ryzyka wystąpienia próchnicy. Konieczny jest indywidualny instruktaż na każdej wizycie. Należy zwrócić szczególną uwagę na higienę ruchomych uzupełnień protetycznych.

Zalecenia dotyczące wykonywania zabiegów chirurgicznych, takich jak ekstrakcje, są różne u pacjentów poddawanych terapii nowotworowej. Zabiegi chirurgiczne mogą być wykonywane u pacjentów przyjmujących chemioterapię, w przypadku radioterapii dopiero 6 miesięcy po jej zakończeniu. Zawsze takie zabiegi muszą być wykonywane w osłonie antybiotykowej.

Kompleksowa kontrola bólu w gabinecie stomatologicznym konieczna jest przed, w trakcie i po leczeniu onkologicznym.

Te i inne tematy dotyczące roli lekarza dentysty w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu nowotworów głowy i szyi oraz opiece stomatologicznej nad pacjentem onkologicznym przed, w trakcie i po leczeniu przeciwnowotworowym zostaną przedstawione podczas konferencji naukowej przez wybitnych ekspertów z Polski i USA.

Rejestracja na konferencję

Na konferencję można rejestrować się przez witrynę internetową Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnictwo w konferencji w dniu 9 października br. uprawnia do wzięcia udziału w konferencji w dniu 16 października br. Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny. Uczestnikom przysługują punkty edukacyjne

Więcej szczegółów dotyczących wydarzenia dostępne na stronie www.tunieboli.pl w zakładce lekarz.

Formularz rejestracyjny

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie:

www.izba-lekarska.pl>zakładka: punkty edukacyjne> zakładka: szkolenia

Bezpośredni link do rejestracji na pierwszą cześć konferencji – 9 października br.:

https://izba-lekarska.pl/imszkol/start_zgloszenie.php?idszkolenia=346

Bezpośredni link do rejestracji na drugą cześć konferencji – 16 października br.:

https://izba-lekarska.pl/imszkol/start_zgloszenie.php?idszkolenia=347