Czy jesteś profesjonalistą?

Niektóre treści i reklamy zawarte na tej stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów związanych ze stomatologią

Przechodząc do witryny www.stomatologianews.pl zaznaczając - Tak, JESTEM PROFESJONALISTĄ oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, iż niektóre z komunikatów reklamowych i treści na stronie przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalistów, oraz jestem osobą posiadającą wykształcenie medyczne, stomatologiczne lub jestem przedsiębiorcą zainteresowanym ofertą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie jestem profesionalistą

Rzecznik Praw Dziecka o zmianach dotyczących gabinetów w szkołach

rpd– Bardziej istotne od tego, gdzie zlokalizowany jest gabinet stomatologiczny, jest to, aby dziecko do niego trafiło – uważa Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

W wystąpieniu generalnym (9 października) do Tadeusza Jędrzejczyka, szefa NFZ, Marek Michalak zauważył, że w wyniku ogłoszenia nowych rozporządzeń NFZ, przy ocenie ofert gabinetów ubiegających się o umowy na świadczenia ogólnostomatologiczne oraz ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia, preferowane i dodatkowo oceniane są – za 20 punktów jednostkowych – lokalizacja gabinetu stomatologicznego w szkole oraz załączenie do oferty porozumienia zawartego z dyrektorem szkoły o objęciu opieką stomatologiczną dzieci tej szkoły. Zdaniem RPD, to niesłuszne.

– Punkty w konkursie ofert powinny być przyznawane za samo zorientowanie gabinetu na leczenie zębów dzieci, bez względu na jego lokalizację – uważa Marek Michalak.

Rzecznik Praw Dziecka zauważa, że realizowanie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dorosłych w gabinecie stomatologicznym na terenie placówki oświatowej spowoduje, że dzieci i młodzież będą stanowić jedynie część pacjentów leczonych w tych gabinetach, a zatem przyznawanie dodatkowych punktów za samą lokalizację na terenie placówki nie jest celowe.

Rzecznik podkreśla również, że przy ocenie ofert, jako preferowane i dodatkowo oceniane, pominięto kryterium posiadania specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej, a tylko ona gwarantuje niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie leczenia i zapobiegania chorobom jamy ustnej u dzieci.

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka

Biuro Rzecznika Praw Dziecka